Służby i razwiedki się chwalą: CBŚ rozbiło gang narkotykowy, a CBA przy współpracy z Kontrwywiadem Wojskowym złapało łapówkarzy

Centralne Biuro Antykorupcyjne fot. stona biura
Centralne Biuro Antykorupcyjne fot. stona biura

Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty 33 osobom oskarżonym o udział w handlu dużymi ilościami narkotyków. Z kolei delegatura CBA w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej prowadzi śledztwo w sprawie korupcji – wręczania i przyjmowania łapówek od przedstawicieli firm od biorących udział w przetargach publicznych organizowanych przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Politechniką SP ZOZ w Lublinie.

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie nadzoruje śledztwo dotyczące przestępstw narkotykowych. Postępowanie to prowadzone jest przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Kielcach.

Czynności z udziałem podejrzanych

W tokupostępowania w dniach 16, 17, 19 i 23 kwietnia 2018 roku funkcjonariusze CBŚP, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali 23 osoby, a kolejne 10 doprowadzili z Zakładów Karnych, w których przebywają z uwagi na odbywanie kar pozbawienia wolności orzeczonych w innych sprawach. Zatrzymania miały miejsce na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego oraz łódzkiego.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w obrocie znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Podejrzanym zarzucono nielegalne wprowadzenie do obrotu nie mniej niż 350 kilogramów narkotyków.

Czytaj także: Czy wicepremier Gowin oszalał? Podczas przyjmowania antypolskiej ustawy… kadził Żydom w Muzeum Holocaustu

Wobec 24 podejrzanych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wnioski te zostały uwzględnione.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze lub zostali oni ponownie osadzeni w Zakładach Karnych z uwagi na odbywanie kar pozbawienia wolności orzeczonych w innych sprawach.

W toku prowadzonych czynności dokonana zabezpieczenia od podejrzanych na poczet przyszłych kar pieniędzy w kwocie 60 tysięcy 800 złotych, a także samochodów i biżuterii. Łącznie na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie sprawców o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych.

Zlikwidowano fabrykę amfetaminy

Sprawa stanowi wyodrębniony wątek prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej śledztwa, w toku którego 18 lipca 2017 roku funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Kielcach zlikwidowali nielegalną fabrykę amfetaminy i plantację marihuany. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono wówczas łącznie ponad 3,5 kilograma siarczanu amfetaminy oraz ponad 3 litry zasadowej amfetaminy.

W toku śledztwa ustalono, że nielegalna fabryka amfetaminy działała od połowy 2014 roku. Wyprodukowano w niej co najmniej 200 litrów zasadowej amfetaminy, z której po przetworzeniu uzyskano co najmniej 600 kilogramów amfetaminy, która została wprowadzona do obrotu.

Zarzuty przedstawione zatrzymanym ostatnio podejrzanym obejmują działalność przestępczą prowadzoną od połowy 2012 roku do połowy 2016 roku. Dotyczą one w większości narkotyków wyprodukowanych w zlikwidowanej 18 lipca 2017 roku nielegalnej wytwórni.

Wspólna akcja CBA i Kontrwywiadu Wojskowego

Delegatura CBA w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie korupcji – wręczania i przyjmowania łapówek od przedstawicieli firm od biorących udział w przetargach publicznych organizowanych przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Politechniką SP ZOZ w Lublinie. Materiał dowodowy został zgromadzony przy współudziale Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Ustalenia CBA wskazują, że za korzyści majątkowe ustawiano przetargi – w sposób nieuprawniony konsultowano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ograniczano krąg podmiotów biorących udział w przetargu oraz możliwości uzyskania przez Szpital najkorzystniejszej oferty.

Agenci CBA zatrzymali kierownika jednej z pracowni diagnostyki lubelskiego szpitala, który w 2017 roku korzystając z zajmowanego stanowiska i sprawowania funkcji, podejmował działania mające na celu zapewnienie wygranej w przetargach faworyzowanym przez siebie wykonawcom. Sprawa dotyczy dostawy aparatury i sprzętu medycznego USG za 850 tys. zł od warszawskiej firmy – wyłącznego przedstawiciela jednej z japońskich marek w Polsce. Funkcjonariusze Biura zatrzymali także dyrektora handlowego tej firmy. Za łapówki miała też być zapewniona firmie przychylność w zakresie przyszłych przygotowań SIWZ. Łapówkami w tym przypadku były pieniądze i pobyt wypoczynkowy.

Zatrzymania po doprowadzeniu do PO w Lublinie usłyszą zarzuty korupcyjne Lubelscy agenci CBA przeszukują mieszkania podejrzanych, miejsce pracy kierownika oraz zabezpieczają dokumentację w szpitalu.

Zobacz: Postkomunista Leszek Miller twierdzi, że ustawą S.447 rząd USA… złamie umowę z Polską

Źródło: PAP