Cenckiewicz ujawnia – ZOMOwcy, SBecy i milicjanci w warszawskim ratuszu

Podporucznik Milicji Obywatelskiej Ewa Gawor. Foto: PAP/Radek Pietruszka
Dyrektor BBiZK m.st. Warszawy, podporucznik Milicji Obywatelskiej Ewa Gawor. Foto: PAP/Radek Pietruszka

W warszawskim ratuszu zatrudnione są osoby, które w przeszłości pracowały w SB – pisze dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz w „Do Rzeczy.pl”, w artykule „Stołeczne Biuro Służby Bezpieczeństwa czy Zarządzania Kryzysowego?”.

Chodzi m.in. o Jarosława Michonia, który – jak czytamy – poza Ewą Gawor miał podjąć decyzję o rozwiązaniu Marszu Powstania Warszawskiego.

„Moi rozmówcy warszawskiego Ratusza oraz osoby zaangażowane w organizację marszu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia br. zgodnie informowali, że w podjęcie decyzji o natychmiastowym rozwiązaniu marszu (nr MV/5310/ZG/1/2018) – poza dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewą Gawor (która sporządziła pisemne uzasadnienie decyzji w dniu 3 sierpnia br.) – zaangażowany był Jarosław Michoń, straszy specjalista w BBiZK” – czytamy na stronie tygodnika.

Jak zaznaczono w artykule, Jarosław Michoń (ur. 23 kwietnia 1963 r.) „legendowany” jest w urzędzie „wyłącznie jako były policjant”. „Nie jest to jednak pełna prawda o przeszłości Michonia. Wprawdzie po 1990 r. został on policjantem, ale swoją karierę zaczynał w ZOMO w stanie wojennym (w ramach zasadniczej służby wojskowej). Z jego akt przechowywanych w IPN wynika, że podanie o przyjęcie do MO złożył 8 lipca 1982 r., przyjęty do służby w ZOMO Komendy Stołecznej MO został w dniu 5 października 1982 r., zaś ślubowanie funkcjonariusza MO złożył 24 października 1982 r.” – pisze Sławomir Cenckiewicz na stronie „Do Rzeczy”.

Michoń 28 lipca 1984 roku miał zwrócić się z prośbą o możliwość pracy w SB. „Decyzję o przyjęciu go do bezpieki – i to w antykościelnym Wydziale IV Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych – podjął sam szef warszawskiej SB płk Tadeusz Szczygieł (w latach 1985-1989 szef Departamentu IV MSW). Michoń pracował – jak sam napisał – +po zagadnieniu gospodarki żywnościowej+, czyli mówiąc żargonem bezpieki w +świńskim wywiadzie+ (pion IV SB zajmował się związkami wyznaniowymi i rolnictwem)” – czytamy.

Inną osobą, która według autora artykułu ma sobą przeszłość w SB, jest Andrzej Szymaniak (ur. 26 stycznia 1962 r.) – naczelnik Wydziału Operatorów Numerów Alarmowych w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

„Szymaniak zanim trafił do SB również służył w stołecznej ZOMO w ramach zasadniczej służby wojskowej (przyjęty 12 stycznia 1983 r., ślubowanie funkcjonariusza MO złożył w dniu 20 marca 1983 r.). Już w grudniu 1983 r. Szymaniak zwrócił się do przełożonych z prośbą o możliwość studiowania w Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie (w podaniu nazwał ją +Wyższą Szkołą Oficerską Służby Bezpieczeństwa w Legionowie+)” – czytamy.

Przypomnijmy jeszcze, że dyrektorem BBiZK jest Ewa Gawor – podporucznik Milicji Obywatelskiej. (PAP)

Comments are closed.