Szkoła bez telefonów. Włosi to zrobili. Jakie będą efekty?

REKLAMA

W Piacenzie znajduje się pierwsza we Włoszech szkoła całkowicie wolna od telefonów komórkowych. To liceum sportowe, którego dyrekcja postanowiła zainstalować system blokujący telefony. O tej nowości poinformowano wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Włoskie media podały, że rodzice uczniów liceum św. Benedykta w regionie Emilia Romania na północy kraju otrzymali od dyrekcji listy z informacją, że ich dzieci nie będą mogły w ogóle korzystać z komórek.

REKLAMA

„Choć jesteśmy świadomi wielkiej przydatności telefonów komórkowych, uważamy, że korzystanie z nich staje się coraz bardziej przyczyną braku uwagi, zachowań aspołecznych i konfliktów tak w szkole, jak i w domu” – napisało kierownictwo placówki w liście do rodziców wysłanym jeszcze przed poniedziałkową inauguracją roku szkolnego. Podkreślono w nim: „Badania pokazały, że telefony w klasach mogą mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów”.

Korzystanie z telefonów zabronione będzie tam także na przerwach.

Szkoła postanowiła zainwestować w amerykański system uniemożliwiający użycie telefonii mobilnej. Składa się on między innymi ze specjalnych futerałów, do których wkłada się aparaty. Uczniowie będą w nich umieszczać telefony przed pierwszą lekcją i wyjmować po ostatniej, gdy nauczyciel wyłączy zainstalowaną blokadę.

W liście do rodziców dyrekcja liceum podkreśliła tłumacząc swą inicjatywę: „Wierzymy, że pozwoli to naszym uczniom być bardziej aktywnymi w klasie i przy odrabianiu lekcji – wykonując zadania będą mniej uzależnieni od technologii, a także, że nie będą zamieszani w cyberprzemoc”.

(PAP)

REKLAMA