Sommer: Trzeba powołać nową Radę Regencyjną i stopniowo wyjść z UE

Tomasz Sommer przemawia na Placu Zamkowym. Fot. Adam Wojtasiewicz
Tomasz Sommer przemawia na Placu Zamkowym. Fot. Adam Wojtasiewicz

– Trzeba powołać nową Radę Regencyjną i powoli zacząć wychodzić z UE – przekonywał Tomasz Sommer podczas niedzielnego Marszu Wolności i Suwerenności.

Rada Regencyjna, choć nie musiała tego robić, przekazała w połowie listopada 1918 r. władzę Józefowi Piłsudskiemu. W efekcie nad Wisłą powstało socjalistyczne państwo. Teraz, gdy niedługo zaczniemy wychodzić ze struktur unijnych nie można powtórzyć tego błędu…

Źródło: wolnosc24.pl

11 KOMENTARZE

  • Co go łączyło z Leninem i Trockim to jest udokumentowane w „Lewa wolna” Józefa Mackiewicza, w której to książce autor przytacza treści najważniejszych rozkazów i najbardziej podstępne knowania tego łajdaka Józwy Piłsudskiego z Lwem „Trockim” i Wołodią „Leninem”, z którym go łączyła więź przez brata Bronisława (razem z bratem Lenina Aleksandrem Uljanowem brali udział w przygotowania Woli Ludu do zamachu na cesarza Aleksandra III za co dostali czapy).

   Piłsudski uwielbiany przez ciemne masy nieznające zupełnie historii Polski to syfilityk, wariat, morderca (generałowie Rozwadowski, Zagórski, Thullie, kilkunastu ofecerów wywiadu austryjackiego, …) i okultysta. Piłsudski to była bezczelna i bezwzględna miernota (żyd) który trafił w punkt dziejowy odzyskania przez Polaków państwa i niepodległości i w wyniku tej euforii narodu (pewnego zaślepienia) wysforował się do przodu. Jednak nie do końca bo Polacy się zorientowali i zagarnięcie całej władzy wymagało wojny domowej w 1926. Piłsudski to największe nieszczęście w dziejach Polski.

   Największa zbrodnią tego żyda z piekła rodem „bolka” tamtych czasów, było umiłowanie kawalerii i taktyki walk powstańczych (książka Józefa Piłsudskiego „Rok 1863” pierwszy raz została wydana w 1914 roku w Poznaniu) co skończyło się katastrofą w 1939. Podobieństwo z Wałęsą nie jest przypadkowe. To „bolek” Wałęsa jest jakby kopią tego nieudacznika forowanego przez wywiad niemiecki i masonerię.

   Poza banałami o tramwaju to Piłsudskiemu (prawdziwe nazwisko Selman) należy jeszcze mu pamiętać, że dwa razy zatrzymał polskie wojska w roku 1919 i 1921 w ich ofensywie na wschód, aby nie wesprzeć w ten sposób „białych” z gen. Antonem Denikinem na czele. Wyczyny tego „geniusza” i „wybitnego stratega” pięknie opisuje najwybitniejszy polski pisarz polityczny pan Józef Mackiewicz w swojej powieści „Lewa wolna”. Polityka Piłsudskiego doprowadziła Polskę do największej katastrofy w jej dziejach – najazdu przez 3 państwa naraz, 50 lat okupacji i do 3 ludobójstw. Otaczanie kultem tego bydlaka, jest z definicji antypolskie.

   Ponura prawda o Piłsudskim – Henryk Pająk (Wydanie II poprawione i uzupełnione)
   CO TO ZA WÓDZ?
   Co to za wódz, który za austriackie srebrniki staje się agentem zaborcy?
   Co to za wódz, który w sierpniu 1914 roku wyrusza podpalać polski dom po to, aby ogień przeniósł się na dom drugiego zaborcy?
   Co to za wódz, który wyrusza na Kijów, aby kosztem 200 000 poległych Polaków realizować teutońską politykę okrążania Polski od wschodu?
   Co to za wódz, który na trzy decydujące dni bitwy warszawskiej zrzeka się funkcji Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa i ucieka do swej konkubiny za Częstochowę?
   Co to za wódz, który w maju 1926 roku wywołuje wojnę polsko-polską i polski żołnierz musi strzelać do polskiego żołnierza, aby ON stał się dyktatorem narodu?
   Co to za wódz, który morduje najlepszych generałów, bo wiedzą o nim za dużo, innych rozpędza lub więzi i poniża, bo są mądrzejsi i nieposłuszni?
   Co to za wódz katolickiego narodu, który oficjalnie wyrzeka się wiary katolickiej, aby ożenić się z protestancką rozwódką, z konkubiną ma nieślubne córki, na łożu śmierci odmawia przyjęcia księdza, by potem spocząć na Wawelu wśród katolickich królów Polski?
   Co to za historycy, co to za „polska” historiografia, która przez 70 lat nie stawiała tych pytań, okłamując Polaków legendą o nim – BUDOWNICZYM POLSKI ODRODZONEJ?
   Jeżeli nie będziecie czytali,
   to wcześniej czy później dopuścicie się zdrady,
   bo nie poznacie korzeni zła.
   Ks. Paul Aulanguer

   Co do hymnu to przypomnę zmianę hymnu i godła przez tego żydowskiego przebierańca zwanego „marszałkiem”. Polski Hymn to Bogurodzica. Zawsze! A orzeł to ten z 1921 roku (Stanisław Augusta Poniatowskiego) bez masońskich gwiazdek i innych błędów heraldycznych. Prawda jest też taka, że towarzysze od Ziuka wyrzucili na śmietnik nasz pradawny hymn Bogurodzicę a masońską przygłupią przyśpiewkę o tym zasrańcu Bonaparte okrzyknęli hymnem. To samo zrobili z Godłem z A.D. 1919 socjalistyczno-żydowskie bydlaki. Oto prawdziwe oblicze szwabskiego agenta Ziuka Piłsudskiego, mordercy gen. Zagórskiego, gen. Rozwadowskiego i wielu dziennikarzy co źle się wyrazili o agencie Ziuku, pogromcy kolejowych poczciarzy i złodzieja państwowej (carskiej) kasy pod Bezdanami i w dwóch innych napadach na pociągi pod Pruszkowem, Rogowem. Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo

   • MACKIEWICZ JÓZEF – LEWA WOLNA –
    (fragment opisujący „geniusz” wojskowy tego żydowskiego dyletanta Piłsudskiego)
    „Uzgodnione wytyczne planu przewidują skoncentrowania głównych sił sowieckich na białoruskim odcinku frontu przeciwpolskiego. Natomiast ukraiński odcinek frontu przeznaczyć jedynie dla związania przeciwnika, a nawet wciągnięcia go, jeżeli się to uda, w głąb. Główne uderzenie ma pójść od Witebska i Orszy na Mińsk, oraz z Potocka na Wilno – Lidę, w głębokie obejście frontu polskiego. Za czym koncentrycznym atakiem zdobyć Warszawę.
    O tych zamiarach i przygotowaniach uzyskuje informacje wywiad francuski; rezydujący w Berlinie kapitan Rollin, przekazuje te wiadomości wywiadowi polskiemu. Jednocześnie II-gi Oddział sztabu generalnego w Warszawie otrzymuje z Ekspozytury w Wilnie ważne wiadomości. Bardzo pilna, zalakowana przesyłka, z pieczątką: „Ściśle tajne”, którą kurier wewnętrzny Karol Krotowski, odwoził do Warszawy, zawierała meldunek:
    „Nr. 17462/II – Trwa nadal koncentracja wojsk bolszewickich do rejonu Witebsk – Orsza – Borysów. W rejonie tym, zajmowanym dotychczas przez 53. dyw. piechoty i 23. brygadę, skoncentrowano: 56. dyw. piech., 18. dyw. piech., 48. dyw. piech., III bryg. 1-szej dyw. piech., oraz 15. dyw. kaw. Do rejonu Połock – Dryssa przybyła 55. dyw. piech.”
    Wywiad polski po tamtej stronie pracuje na ogół nieźle. Naczelny wódz zbywa składane mu w tej sprawie meldunki mruknięciem w nastroszone wąsy. Nie ulega wątpliwości, że waży jakoweś wielkie decyzje. Upływa jednak kilkanaście dni, i wiadomości o koncentracji wojsk sowieckich na północy stają się już alarmujące, a jednocześnie odsłaniają prawie jawne teraz zamiary dowództwa sowieckiego. Wytworzona sytuacja wydaje się groźna. Donosi o tym generał Szeptycki, wskazując że naprzeciw tej koncentracji, wojska polskie stoją wyciągnięte cienką, wybrzuszoną ku wschodowi linią, „jak nagonka na polowaniu”, na przestrzeni 600 kilometrów od granicy łotewskiej do Polesia; i nie posiadają praktycznie żadnych odwodów.
    Wreszcie Wódz Naczelny decyduje się sam pojechać do kwatery generała Szeptyckiego w Mołodecznie. W naradzie odbytej 20-go kwietnia, bierze udział dowódca 1-ej armii gen. Majewski i dowódca 4-tej armii gen. Szeptycki. – Gen. Majewski, którego armia stoi bezpośrednio naprzeciw głównej koncentracji bolszewickiej Orsza – Witebsk, pyta:
    – Co mam czynić, panie Naczelniku, jeżeli te wszystkie siły sowieckie nas przycisną?
    – Musicie się trzymać – odpowiada Piłsudski. Poczem wpada na pomysł rozpuszczenia wśród oddziałów 1-ej armii pogłosek, że ona sama ma zamiar pierwsza uderzyć na bolszewików.
    – Co nam to da, panie Naczelniku?
    – Pogłoska taka przedostanie się tajnymi kanałami do przeciwnika.
    Po wydaniu tych dwóch strategicznych decyzji, Naczelny Wódz, nie wtajemniczając dowódców armii we własne plany, które zachowuje w dalszym ciągu w największej konspiracji, zarządza:
    Wycofać z północnego frontu najsilniejszą 1-ą dywizję piechoty legionowej, 41-y suwalski pułk piechoty, oraz VII-mą brygadę kawalerii z Wilna w składzie I-go pułku szwoleżerów i 17-go pułku ułanów, i – przerzucić na południowy, ukraiński odcinek frontu.
    Dowódcy armii spoglądają po sobie, ale nie znając planu strategicznego naczelnego wodza, nie mogą go też krytykować.”

 1. 100x100x100 !
  Dosyc juz tego brukselistanskiego syfu i ciemnoty z ktorej leje juz caly swiat.
  Dosyc tej biurokracji , biedy , zalewu muslemskiego syfu.
  Doszc zakazu wieszania bandytow, panoszenia sie zboczen seksualnych , dosyc „walki” z emisja CO2 etc…etc…
  DOSYC JUZ zamieniania Europy w burdel , kloake i dom starcow.
  Z minaretem na dachu !
  Precz z Chujnia Gejropejska !

 2. W I Rzeczypospolitej interreksem był tradycyjnie Prymas Polski. Chyba więc czas, żeby Kościół się też trochę ogarnął i otrząsnął z tego postępowego błota.

 3. Jest wielką nieodpowiedzialnością graniczącą z samounicestwieniem gdy powierza się przywództwo jakiejkolwiek organizacji Niemcom – bandyckiemu państwu które ma na koncie najpodlejsze zbrodnie. Miliony ich ofiar przewracają się w grobach patrząc na to co się dzieje: genetyczny zbrodniarz tworzy kolejną, IV już Rzeszę.

  • Mentalnie bliżej nam do Rosji niż Europy cywilizowanej… więc nie ma co się dziwić desperatom, że same tego chcą. Wszak swój ciągnie do swego.

 4. Polacy, proszę stopniowo wychodzić z UE …czekam – Władimir Władimirowicz Putin.
  Gadajcie sobie a muzom, takie wasze prawo. Jakie gadanie, taki marsz na szczęście.

Comments are closed.