Czy będzie ukraińska partia w Polsce? Co trzeci startujący w Polsce Ukrainiec otrzymał mandat w wyborach!

Ukraińcy w Polsce. / Fot. YouTube
Ukraińcy w Polsce. / Fot. YouTube

W wyborach samorządowych w Polsce startowało ponad 90 Ukraińców, z czego 33 weszło do rad, gminnych, a nawet do sejmików wojewódzkich. Oznacza to, że co trzeci startujący w Polsce Ukrainiec otrzymał mandat!

„Nasze Słowo”, gazeta dla Ukraińców w Polsce poinformowała, że „co trzeci przedstawiciel mniejszości ukraińskiej startujący w wyborach samorządowych uzyskał mandat”. Najlepsze wyniki osiągnęli w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie nawet wprowadzili reprezentacje do sejmiku wojewódzkiego.

Gazeta informuje, że w wyborach łącznie startowało 92 Ukraińców. Kandydowali z różnych komitetów na wszystkie szczeble samorządowe: Gminy, powiaty i sejmiki. Ubiegali się także o burmistrzowskie i prezydenckie fotele. 33 z nich osiągnęło sukces, zaś dwóch będzie jeszcze walczyć o posadę w II turze wyborów za tydzień.

Dwóch Ukraińców weszło z listy Koalicji Obywatelskiej do sejmiku warmińsko-mazurskiego. Jednym z nich jest Miron Sycz, negacjonista wołyński. Łącznie uzyskali 19,7 tys. głosów.

Ilość Ukraińców w samorządach może się jeszcze zmienić. W Białym Borze w województwie zachodniopomorskim o fotel burmistrza powalczy Iwan Bodnar. Z kolei w Świątkach w województwie warmińsko-mazurskim o stanowisko wójta gminy powalczy Sławomir Kowalczuk.

Według „Naszego Słowa”, w województwie warmińsko-mazurskich Ukraińcy łącznie zdobyli 17 mandatów. Poza dwoma miejscami w sejmiku, 6 Ukraińców zostało radnymi powiatów. Siedmiu zaś radnymi gmin. Ponadto w gminie Budry i Godkowo Ukraińcy zdobyli posadę wójta.

W województwie zachodniopomorskim Ukraińcy mają po jednym reprezentancie w radzie miasta Biały Bór, a także w Kołobrzegu z ramienia PSL.

W województwie pomorskim przedstawiciel mniejszości ukraińskiej został radnym powiatu sztumskiego, inny wójtem gminy Borzytuchom, a kolejny radnym jednej z gmin.

Ukraińcy zdobyli także jeden mandat radnego gminy na Mazowszu.

Na Podlasiu dwóch zostało radnymi miasta Biała Podlaska, zaś Ukrainka zdobyła miejsce w radzie powiatu bielsko-podlaskiego. Inny Ukrainiec został radnym w gminie.

Na Podkarpaciu dwóch Ukraińców zostało radnymi gmin, zaś w Małopolsce dwóch radnymi powiatu.

W województwie dolnośląskim Ukraińcy zajęli dwa miejsca – jedno w radzie gminy a jedno w radzie powiatu.

Źródło: kresy.pl

Comments are closed.