Najwyższy czas przywrócić mu godne miejsce w historii! Powstał komitet budowy pomnika gen. Rozwadowskiego. Legendarny bohater Wojska Polskiego, któremu odebrano zwycięstwo 1920 roku

Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
Prenumerata Najwyższego Czasu!

„Powstał komitet budowy pomnika gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Chcielibyśmy, żeby pomnik stanął na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Szczegóły na Konferencji Prawicy 24 listopada. Piszę dziś, bo wprawdzie grób Generała istnieje na Cmentarzu Orląt, ale stoi pusty. Warto może zagadkę rozwikłać” – napisał na Twitterze Tomasz Sommer.

Inicjatywę redaktora naczelnego naszego portalu oficjalnie poparł między innym Sławomir Cenckiewicz – historyk, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego imienia gen. broni Kazimierza Sosnowskiego.

„Popieram! I poszukajmy go pod tą ulicą którą mu Sowieci we Lwowie na grobie położyli. Prezesie @ipngovpl proszę spróbować podjąć rozmowy z Ukraińcami ! To racja stanu!” – napisał Cenckiewicz.

Przypomnijmy, gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski to jedna z największych postaci polskiego wojska w XX wieku. Generał broni został 28 października 1918 mianowany generałem dywizji i szefem sztabu Wojsk Polskich.

Z chwilą powołania przez Radę Regencyjną na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stał się prawdziwym organizatorem centralnych instytucji wojskowych na terenie odradzającej się Polski. To z jego inicjatywy powstały między innymi oddziały kawalerii Wojska Polskiego. Do momentu przekazania pełni władzy Józefowi Piłsudskiemu pełnił funkcję naczelnego dowódcy.

W 1920 roku brał udział w wojnie Polsko-Bolszewickiej, gdzie wykazał się ogromną sprawnością dowódczą. Dowodził osobiście polską armią podczas Bitwy Warszawskiej. Historycy nie mają wątpliwości, że to właśnie plan opracowany przez Rozwadowskiego i jego dowództwo pomogło w zwycięstwie nad bolszewikami.

Po zakończeniu działań wojennych „blask zwycięstwa” został przeniesiony na Józefa Piłsudskiego, a działania Rozwadowskiego sprowadzano na margines. Generał nie brał jednak udziału w dyskusji bo jak stwierdził – „dla dobra Polski, dla dobra stosunków z Francją, dla podtrzymania prestiżu marszałka Piłsudskiego jako głowy państwa, gdy ten stroił się w częściowo niezasłużone wawrzyny”.

W trakcie zamachu majowego 1926 roku pełnił funkcję dowódcy obrony Warszawy. Jego wojska zostały jednak wyparte z Warszawy, a Rozwadowski wraz z generałami Zagórskim, Malczewskim i Jaźwińskim zostali oskarżeni o przestępstwa kryminalne i osadzeni w więzieniu, w skandalicznych warunkach. Zdaniem niektórych badaczy to właśnie wtedy postanowiono otruć gen. Rozwadowskiego, malując ściany jego celi farbą z arszenikiem.

Generał Rozwadowski zmarł 18 października 1928 roku. Ostatnią jego wolą było pochowanie go na Cmentarzu Obrońców Lwowa wśród żołnierzy, którymi dowodził w 1918 roku.

Ze względu na późniejszą profanację i likwidację cmentarza przez działaczy ZSRR do dziś nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się ciało generała.

źródło: twitter.com / Wolność24.pl

Comments are closed.