Najwyższy czas przywrócić mu godne miejsce w historii! Powstał komitet budowy pomnika gen. Rozwadowskiego. Legendarny bohater Wojska Polskiego, któremu odebrano zwycięstwo 1920 roku

Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski

„Powstał komitet budowy pomnika gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Chcielibyśmy, żeby pomnik stanął na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Szczegóły na Konferencji Prawicy 24 listopada. Piszę dziś, bo wprawdzie grób Generała istnieje na Cmentarzu Orląt, ale stoi pusty. Warto może zagadkę rozwikłać” – napisał na Twitterze Tomasz Sommer.

Inicjatywę redaktora naczelnego naszego portalu oficjalnie poparł między innym Sławomir Cenckiewicz – historyk, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego imienia gen. broni Kazimierza Sosnowskiego.

„Popieram! I poszukajmy go pod tą ulicą którą mu Sowieci we Lwowie na grobie położyli. Prezesie @ipngovpl proszę spróbować podjąć rozmowy z Ukraińcami ! To racja stanu!” – napisał Cenckiewicz.

Przypomnijmy, gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski to jedna z największych postaci polskiego wojska w XX wieku. Generał broni został 28 października 1918 mianowany generałem dywizji i szefem sztabu Wojsk Polskich.

Z chwilą powołania przez Radę Regencyjną na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stał się prawdziwym organizatorem centralnych instytucji wojskowych na terenie odradzającej się Polski. To z jego inicjatywy powstały między innymi oddziały kawalerii Wojska Polskiego. Do momentu przekazania pełni władzy Józefowi Piłsudskiemu pełnił funkcję naczelnego dowódcy.

W 1920 roku brał udział w wojnie Polsko-Bolszewickiej, gdzie wykazał się ogromną sprawnością dowódczą. Dowodził osobiście polską armią podczas Bitwy Warszawskiej. Historycy nie mają wątpliwości, że to właśnie plan opracowany przez Rozwadowskiego i jego dowództwo pomogło w zwycięstwie nad bolszewikami.

Po zakończeniu działań wojennych „blask zwycięstwa” został przeniesiony na Józefa Piłsudskiego, a działania Rozwadowskiego sprowadzano na margines. Generał nie brał jednak udziału w dyskusji bo jak stwierdził – „dla dobra Polski, dla dobra stosunków z Francją, dla podtrzymania prestiżu marszałka Piłsudskiego jako głowy państwa, gdy ten stroił się w częściowo niezasłużone wawrzyny”.

W trakcie zamachu majowego 1926 roku pełnił funkcję dowódcy obrony Warszawy. Jego wojska zostały jednak wyparte z Warszawy, a Rozwadowski wraz z generałami Zagórskim, Malczewskim i Jaźwińskim zostali oskarżeni o przestępstwa kryminalne i osadzeni w więzieniu, w skandalicznych warunkach. Zdaniem niektórych badaczy to właśnie wtedy postanowiono otruć gen. Rozwadowskiego, malując ściany jego celi farbą z arszenikiem.

Generał Rozwadowski zmarł 18 października 1928 roku. Ostatnią jego wolą było pochowanie go na Cmentarzu Obrońców Lwowa wśród żołnierzy, którymi dowodził w 1918 roku.

Ze względu na późniejszą profanację i likwidację cmentarza przez działaczy ZSRR do dziś nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się ciało generała.

źródło: twitter.com / Wolność24.pl

18 KOMENTARZE

 1. Wyszogród – miejscowość położona w zachodniej części województwa mazowieckiego, bardzo blisko Wyszogrodu płynie rzeka Wisła. Polecam odwiedzam tamtejszą Biedronkę przy ulicy Mickiewicza 16. Bo warto.

 2. Gdy niemiecki agent, tow. Piłsudski uciekł z placu boju, gen. Rozwadowski wygrał Bitwę Warszawską. Potem został, typowo socjalistyczną metodą, skrytobójczo zamordowany.
  Jarosław Kaczyński otwarcie deklaruje prolongację idei Piłsudskiego.

  • Co Piłsudskiego łączyło z Leninem i Trockim to jest udokumentowane w „Lewa wolna” Józefa Mackiewicza, w której to książce autor przytacza treści najważniejszych rozkazów i najbardziej podstępne knowania tego łajdaka Józwy Piłsudskiego z Lwem „Trockim” i Wołodią „Leninem”, z którym go łączyła więź przez brata Bronisława (razem z bratem Lenina Aleksandrem Uljanowem brali udział w przygotowania Woli Ludu do zamachu na cesarza Aleksandra III za co dostali czapy).

   Piłsudski uwielbiany przez ciemne masy nieznające zupełnie historii Polski to syfilityk, wariat, morderca (generałowie Rozwadowski, Zagórski, Thullie, kilkunastu ofecerów wywiadu austryjackiego, …) i okultysta. Piłsudski to była bezczelna i bezwzględna miernota (żyd) który trafił w punkt dziejowy odzyskania przez Polaków państwa i niepodległości i w wyniku tej euforii narodu (pewnego zaślepienia) wysforował się do przodu. Jednak nie do końca bo Polacy się zorientowali i zagarnięcie całej władzy wymagało wojny domowej w 1926. Piłsudski to największe nieszczęście w dziejach Polski.

   Największa zbrodnią tego żyda z piekła rodem „bolka” tamtych czasów, było umiłowanie kawalerii i taktyki walk powstańczych (książka Józefa Piłsudskiego „Rok 1863” pierwszy raz została wydana w 1914 roku w Poznaniu) co skończyło się katastrofą w 1939. Podobieństwo z Wałęsą nie jest przypadkowe. To „bolek” Wałęsa jest jakby kopią tego nieudacznika forowanego przez wywiad niemiecki i masonerię.

   Poza banałami o tramwaju to Piłsudskiemu (prawdziwe nazwisko Selman) należy jeszcze mu pamiętać, że dwa razy zatrzymał polskie wojska w roku 1919 i 1921 w ich ofensywie na wschód, aby nie wesprzeć w ten sposób „białych” z gen. Antonem Denikinem na czele. Wyczyny tego „geniusza” i „wybitnego stratega” pięknie opisuje najwybitniejszy polski pisarz polityczny pan Józef Mackiewicz w swojej powieści „Lewa wolna”. Polityka Piłsudskiego doprowadziła Polskę do największej katastrofy w jej dziejach – najazdu przez 3 państwa naraz, 50 lat okupacji i do 3 ludobójstw. Otaczanie kultem tego bydlaka, jest z definicji antypolskie.

   Ponura prawda o Piłsudskim – Henryk Pająk (Wydanie II poprawione i uzupełnione)
   CO TO ZA WÓDZ?
   Co to za wódz, który za austriackie srebrniki staje się agentem zaborcy?
   Co to za wódz, który w sierpniu 1914 roku wyrusza podpalać polski dom po to, aby ogień przeniósł się na dom drugiego zaborcy?
   Co to za wódz, który wyrusza na Kijów, aby kosztem 200 000 poległych Polaków realizować teutońską politykę okrążania Polski od wschodu?
   Co to za wódz, który na trzy decydujące dni bitwy warszawskiej zrzeka się funkcji Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa i ucieka do swej konkubiny za Częstochowę?
   Co to za wódz, który w maju 1926 roku wywołuje wojnę polsko-polską i polski żołnierz musi strzelać do polskiego żołnierza, aby ON stał się dyktatorem narodu?
   Co to za wódz, który morduje najlepszych generałów, bo wiedzą o nim za dużo, innych rozpędza lub więzi i poniża, bo są mądrzejsi i nieposłuszni?
   Co to za wódz katolickiego narodu, który oficjalnie wyrzeka się wiary katolickiej, aby ożenić się z protestancką rozwódką, z konkubiną ma nieślubne córki, na łożu śmierci odmawia przyjęcia księdza, by potem spocząć na Wawelu wśród katolickich królów Polski?
   Co to za historycy, co to za „polska” historiografia, która przez 70 lat nie stawiała tych pytań, okłamując Polaków legendą o nim – BUDOWNICZYM POLSKI ODRODZONEJ?
   Jeżeli nie będziecie czytali,
   to wcześniej czy później dopuścicie się zdrady,
   bo nie poznacie korzeni zła.
   Ks. Paul Aulanguer

   Co do hymnu to przypomnę zmianę hymnu i godła przez tego żydowskiego przebierańca zwanego „marszałkiem”. Polski Hymn to Bogurodzica. Zawsze! A orzeł to ten z 1921 roku (Stanisław Augusta Poniatowskiego) bez masońskich gwiazdek i innych błędów heraldycznych. Prawda jest też taka, że towarzysze od Ziuka wyrzucili na śmietnik nasz pradawny hymn Bogurodzicę a masońską przygłupią przyśpiewkę o tym zasrańcu Bonaparte okrzyknęli hymnem. To samo zrobili z Godłem z A.D. 1919 socjalistyczno-żydowskie bydlaki. Oto prawdziwe oblicze szwabskiego agenta Ziuka Piłsudskiego, mordercy gen. Zagórskiego, gen. Rozwadowskiego i wielu dziennikarzy co źle się wyrazili o agencie Ziuku, pogromcy kolejowych poczciarzy i złodzieja państwowej (carskiej) kasy pod Bezdanami i w dwóch innych napadach na pociągi pod Pruszkowem, Rogowem. Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo

   • MACKIEWICZ JÓZEF – LEWA WOLNA –
    (fragment opisujący „geniusz” wojskowy tego żydowskiego dyletanta Piłsudskiego)
    „Uzgodnione wytyczne planu przewidują skoncentrowania głównych sił sowieckich na białoruskim odcinku frontu przeciwpolskiego. Natomiast ukraiński odcinek frontu przeznaczyć jedynie dla związania przeciwnika, a nawet wciągnięcia go, jeżeli się to uda, w głąb. Główne uderzenie ma pójść od Witebska i Orszy na Mińsk, oraz z Potocka na Wilno – Lidę, w głębokie obejście frontu polskiego. Za czym koncentrycznym atakiem zdobyć Warszawę.
    O tych zamiarach i przygotowaniach uzyskuje informacje wywiad francuski; rezydujący w Berlinie kapitan Rollin, przekazuje te wiadomości wywiadowi polskiemu. Jednocześnie II-gi Oddział sztabu generalnego w Warszawie otrzymuje z Ekspozytury w Wilnie ważne wiadomości. Bardzo pilna, zalakowana przesyłka, z pieczątką: „Ściśle tajne”, którą kurier wewnętrzny Karol Krotowski, odwoził do Warszawy, zawierała meldunek:
    „Nr. 17462/II – Trwa nadal koncentracja wojsk bolszewickich do rejonu Witebsk – Orsza – Borysów. W rejonie tym, zajmowanym dotychczas przez 53. dyw. piechoty i 23. brygadę, skoncentrowano: 56. dyw. piech., 18. dyw. piech., 48. dyw. piech., III bryg. 1-szej dyw. piech., oraz 15. dyw. kaw. Do rejonu Połock – Dryssa przybyła 55. dyw. piech.”
    Wywiad polski po tamtej stronie pracuje na ogół nieźle. Naczelny wódz zbywa składane mu w tej sprawie meldunki mruknięciem w nastroszone wąsy. Nie ulega wątpliwości, że waży jakoweś wielkie decyzje. Upływa jednak kilkanaście dni, i wiadomości o koncentracji wojsk sowieckich na północy stają się już alarmujące, a jednocześnie odsłaniają prawie jawne teraz zamiary dowództwa sowieckiego. Wytworzona sytuacja wydaje się groźna. Donosi o tym generał Szeptycki, wskazując że naprzeciw tej koncentracji, wojska polskie stoją wyciągnięte cienką, wybrzuszoną ku wschodowi linią, „jak nagonka na polowaniu”, na przestrzeni 600 kilometrów od granicy łotewskiej do Polesia; i nie posiadają praktycznie żadnych odwodów.
    Wreszcie Wódz Naczelny decyduje się sam pojechać do kwatery generała Szeptyckiego w Mołodecznie. W naradzie odbytej 20-go kwietnia, bierze udział dowódca 1-ej armii gen. Majewski i dowódca 4-tej armii gen. Szeptycki. – Gen. Majewski, którego armia stoi bezpośrednio naprzeciw głównej koncentracji bolszewickiej Orsza – Witebsk, pyta:
    – Co mam czynić, panie Naczelniku, jeżeli te wszystkie siły sowieckie nas przycisną?
    – Musicie się trzymać – odpowiada Piłsudski. Poczem wpada na pomysł rozpuszczenia wśród oddziałów 1-ej armii pogłosek, że ona sama ma zamiar pierwsza uderzyć na bolszewików.
    – Co nam to da, panie Naczelniku?
    – Pogłoska taka przedostanie się tajnymi kanałami do przeciwnika.
    Po wydaniu tych dwóch strategicznych decyzji, Naczelny Wódz, nie wtajemniczając dowódców armii we własne plany, które zachowuje w dalszym ciągu w największej konspiracji, zarządza:
    Wycofać z północnego frontu najsilniejszą 1-ą dywizję piechoty legionowej, 41-y suwalski pułk piechoty, oraz VII-mą brygadę kawalerii z Wilna w składzie I-go pułku szwoleżerów i 17-go pułku ułanów, i – przerzucić na południowy, ukraiński odcinek frontu.
    Dowódcy armii spoglądają po sobie, ale nie znając planu strategicznego naczelnego wodza, nie mogą go też krytykować.”

 3. Odebrano mu tez zwyciestwo w 1918r kiedy to obronil Lwow (wbrew cwanej litwnie)

 4. kolejny skowyt nieuków o zwyciętwie szefa sztabu a nie dowódcy. Przestańcie to barany drukować bo bradniami zajeżdża. Sam Rozwadowski napisał w rozkazach, że plan operacyjny opracował Piłsudski.

  • Pilsudski nie mial wyksztalcenia wojskowego wiec jak mogl opracowac jakiekolwiek plan? Z drugiej strony masz gen Rozwadowskiego sztabowca z prawdziwego zdarzenia

   • a jednak dokumenty wskazują na Piłsudskiego jako na twórcę planu, i to niektóre z dokumentów podpisane przez gen. Rozwadowskiego.

  • Litwin uciekl do jakiejs nory bo zlozyl rezygnacje majac pelne gacie. Rozwadowski przygotowal plan i twierdzac inaczej sie osmieszasz. Pilsudzki jest odpowiedzialny za wiele zlego:
   -Fatalna wojna z bolszewikami,
   -Rozbicie jednej z najlepszych armii w Europie,
   – Pelna odpowiedzialnosc za kleske wrzesnia,
   – Fatalny traktat ryski,
   -Morderstwa i napady
   – Swoimi fatalnymi decyzjami przyczynil sie do tego ze komunizm zabil300 mln ludzi sam ocierajac sie o komunizm.

  • A o abdykacji towarzysza Ziuka, bandyty spod Bezdan, złożonej na ręce Witosa słyszałeś ?

 5. Te karty historii naszej Ojczyzna powinnismy wyciagac na swiatlo dzienne i INDOKTRYNOWAC nimi nasze dzieci i mlodziez.Z moich lat szkolnych jeden z nauczycieli ciagle mi wbijal do mojego nastolatka lba – pamietaj, ze jakakolwiek zorganizowana grupa ludzi, ktora nie ma historii, dziedzictwa itp jest niczym i nieliczy sie.AMEN>

 6. Sukces ma wielu ojców, tylko klęska jest sierotą. A jeszcze jak „blask zwycięstwa” może przyćmić wybrańca, to jest duży problem. Podobny występuje z prezesem Kaczyńskim i prezesem Korwin-Mikke, bo ten pierwszy nie pozwoli, aby po prawej stronie sceny politycznej ktoś mu robił koło pióra.

  • Klęska powstania warszawskiego NIE JEST sierotą. Ma wielu gorliwych wyznawców, którzy wychwalają głupotę dowódców tej pięknej tragedii.

Comments are closed.