Sejm podczas głosowania/fot. ilustracyjne/fot. flickr.com
Sejm podczas głosowania - zdj. ilustracyjne / Fot. flickr.com
REKLAMA

Po raz kolejny widzimy, że deklaracje o rzekomym niepoddawaniu się dyktatowi UE przez PiS to tylko hasła dla naiwnych wyborców. Posłowie zadecydowali, że Sejm zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to efekt decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Marek Ast z PiS przyznaje, że projekt ten „daje podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku też mają taka możliwość”.

PiS zwrócił się do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Projekt przewiduje uchylenie tych przepisów, które obligowały sędziów po 65. roku życia do przejścia w stan spoczynku. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, to ci sędziowie będą mogli wrócić do Sądu Najwyższego – powiedział Marek Ast.

REKLAMA

Procedura ubiegania się o zgodę prezydenta na dalsze orzekanie po ukończeniu 65. roku życia zostaje uchylona, ale dla sędziów, którzy już weszli do SN na mocy nowych przepisów, wiek spoczynku to 65 lat bez możliwości przedłużenia tego okresu – dodał.

Poseł PiS poinformował też, że sędziowie, którzy wrócą do SN będą traktowani tak, jakby cały czas pełnili swoje funkcję. Będą musieli zwrócić odprawy, które otrzymali przechodząc w stan spoczynku. Zaznaczył przy tym, że ci, którzy zechcą pozostać w nieaktywnym stanie, będą mieli taką możliwość. Będą musieli jednak złożyć odpowiednie oświadczenie.

Projekt zakłada także, że jeśli na podstawie noweli do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną.

19 października Trybunał zdecydował wstępnie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku. TSUE chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali przeniesieni w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania.

Źródło: onet.pl

REKLAMA