Powstanie „Kler 2”? Włoscy antyklerykałowie chcą sfinansować nowy film Smarzowskiego. Akcja ma się dziać w Watykanie

Film
Film "Kler". / fot. YouTube: KinoSwiatPL

„Kler 2” może niebawem powstać. Wojciech Smarzowski ma już plan na nowy film z problemami kościoła w tle. Jak twierdzi „Super Express”, zachodni producenci są zainteresowani finansowaniem tego projektu.

Film Kler odniósł niestety kasowy sukces w naszym kraju. Zauważono to również w Europie. 5 milionów widzów i ponad 100 mln zł zarobku robią wrażenie. O współpracy ze Smarzowskim myślą Włosi, ale nad finansowaniem zastanawiają się jeszcze Hiszpanie i Irlandczycy – twierdzi se.pl

„Jeśli jest to projekt zlecony reżyserowi i za producentem idą pieniądze, to wtedy głos decydujący powinien mieć producent. Sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że jeden z bohaterów wyjeżdża właśnie do Watykanu. Więc teoretycznie można sobie wyobrazić kontynuację jego wątku w warunkach watykańskich.”

„Wtedy współpraca z włoskimi producentami i aktorami byłaby zrozumiała. Bardzo możliwe, że włoski producent chciałby w to wejść z prawem decyzji. Prawo decyzji idzie za pieniędzmi” – twierdzi Ilona Łepkowska.

Wiadomo jest jedno – temat atakowania kościoła katolickiego zawsze znajdzie poklask w środowiskach lewicowych, a filmowcy i aktorzy to głównie lewacy.

Nczas.com/se.pl

44 KOMENTARZE

 1. Tylko gdyby ten cały kler był rzeczywiście bez winy to takie filmy nie robiłyby na nikim wrażenia i lądowałyby w kategorii scince-fiction. a tak mamy raczej film dokumentalny, a co najmniej oparty na faktach :)

   • Alternatywna rzeczywistość z wykorzystaniem AUTENTYCZNYCH wypowiedzi duchownych… Sprawdź w słowniku znaczenie słowa ‚alternatywny’…

    • Na siłę, to i z Chrystusa można komunistę zrobić dlatego przestań sam zaprzeczać faktom.

  • Mylisz się. W latach 40 w USA powstał film atakujący czarnoskórych. Do dzisiaj jest o nim głośnio.

 2. Nic tak nie otwiera oczy jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce: Rozdz. XXXVIII Kościół a masoneria
  „Niebezpieczeństwo grożące ze strony tajnych stowarzyszeń grupujących się
  około masonerii, spostrzegli zawczasu Papieże i ostrzegali wiernych przed jego
  grozą. Prawie 200 lat temu, bo w r. 1738, kiedy tylko masoneria w nowej formie
  powstawała i zaczęła przejawiać wielką działalność Papież Klemens XII wykazuje,
  że masoneria jest źródłem największych niebezpieczeństw dla doczesnego
  spokoju państw i dla wiecznego zbawienia dusz.
  Stowarzyszeń zaś tajnych nie można pogodzić z prawami państwowymi.
  Dlatego to jest obowiązkiem państwa zamknąć drogę dla tych bezkarnych
  niesprawiedliwości.
  Benedykt XV wskazywał na niemoralność masonerii, na jej niebezpieczeństwo
  dla państwa i Kościoła, na niemożliwą do skontrolowania tajemniczość,
  na składanie przysięgi w nieznanych i tajemniczych celach. Tenże
  Wielki Papież w liście do Kardynała Tencin’a wzywa Kardynała, by wystąpił
  przeciw wywrotowej działalności Loży w Awinionie (Avignon), zaznaczając,
  że masonerię należy zwalczać nie tylko jako ideę, ale nadto należy przeciw niej
  wydać państwowe zakazy. „Prosimy Cię usilnie, pisze przewidujący Papież, byś
  Jego Królewskiej Mości przedstawił, że sekta masońska w Jego krajach powinna
  być tak zkazana, jak to uczynili inni Książęta w swoich krajach”.
  Klemens XIII wskazywał przed rewolucją francuską na masonerię jako na
  śmiertelnego wroga dla tronu i ołtarza. Komentarzem do tych przestróg byłoby
  oświadczenie dawnego Wielkiego Mistrza Prowincjonalnego nr. Haugwitza na
  kongresie monarchów w Weronie w r. 1822, w którym były kierownik masonerii
  wskazuje na niebezpieczną działalność tajemniczej potęgi Loży w następujących
  słowach:
  „Było to w r. 1777, kiedy objąłem kierownictwo części Lóż w królestwie
  pruskim i oddziaływałem sam na «braci» rozproszonych w Polsce.
  Gdybym sam tego nie doświadczył, wydawałoby mi się to także dzisiaj
  niemożliwym do uwierzenia, zjakąbeztroskliwością mogą rządy nie zwracać
  171
  zupełnie uwagi na swawolę tego rodzaju, na istotne państwo w państwie (status
  in statu)”.
  „…Im głębiej wnikałem w myśl tej szczególnie tajemniczej tkaniny, tym
  więcej przekonywałem się, że poza tym w głębi znajduje się coś
  tajemniczego
  i całkiem innej natury… Nabrałem w tym czasie silnego przekonania, że to, co
  się rozpoczęło w r. 1788 i wkrótce wybuchło — francuska rewolucja, zamordowanie
  króla ze wszystkimi okropnościami — nie tylko wtedy było już
  postanowione, lecz przez Związki, przysięgi itd. było już zapoczątkowane i Pan
  Bóg wie, jak dawno już istniało.
  Spodziewam się, że nie ma już żadnej wątpliwości więcej co do tego, że cała
  ta tkanina, która od wieków istnieje, a ludzkości zagraża teraz więcej niż
  kiedykolwiek nie jest żadnym urojeniem, ale jest rzeczywistością i ma byt
  stały”.
  „Drzewo zepsucia znamy, ale ono ma tysiące i tysiące gałęzi. Łatwiej jest,
  żeby te odciąć niż korzenie wynaleźć”.
  Pius VII prześladowany przez masona Napoleona wśród wielkich zaburzeń
  podniósł głos przeciwko tajnym związkom masońskim, szczególniej występującym
  w Stowarzyszeniu „Carbonari”, zaznaczając, że „wykazują one szczególną
  nienawiść do Stolicy Apostolskiej i knująnajciemniejsze i najzgubniejsze
  spiski”.
  Leon XII wskazywał na niebezpieczeństwo ze strony masonerii dla Kościoła
  i państwa, „na jej pogardę autorytetu, na jej nienawiść do najwyższej władzy”,
  „najej ustawy i statuty, z których jasnymi się stająjej plany i dążenia, by zrzucić
  legalnych książąt, a Kościół radykalnie zniszczyć”.
  Tenże Papież w dniu 14 września 1758 r. upominał katolików, „by nie byli
  jakoby psy nieme, które nie mogą szczekać i by nie pozostawiali naszej trzody
  dzikim zwierzętom”. W Encyklice „Quo graviora” upomina mężów stanu, by
  byli czujnymi przed wrogiem społeczeństwa ludzkiego, dodaje jednak, skarżąc
  się na brak zrozumienia u najwyższych nawet:
  „Przestrzegaliśmy książąt, ale książęta spali. Przestrzegaliśmy ministrów, ale
  ministrowie nie czuwali”.
  Pius VIII zwalcza masonerię, bo „jej prawem jest kłamstwo, jej Bogiem
  diabeł, a jej kultem niemoralność”.
  Grzegorz XVI wykazuje, że „masoneria jest niezgłębioną przepaścią zepsucia.
  Ona głównie wywołała potajemne stowarzyszenia spiskowe”.
  Pius IX najwięcej prześladowany przez masonerię potępia ją, bo ona prowadzi
  do zguby Kościoła i państwa.
  „Niegodziwa i zgubna ta sekta jest fatalną zarówno dla zbawienia dusz
  jaki dla społecznego spokoju”… „pała żarzącą nienawiścią do religii
  Chrystusowej
  172
  i do prawowitej władzy, a zdąża do jednej tylko myśli jako do celu, by zniszczyć
  wszystkie prawa Boskie i ludzkie”. ‚
  Z żalem i goryczą wyznaje ów Wielki Papież, że „ludzie, którzy z obowiązku
  i z urzędu powinni się tak ważną sprawą zajmować, okazują się obojętnymi
  i ospałymi”.
  Niestety i dzisiaj ten ostrzegawczy głos ma jeszcze swoje uzasadnienie
  i należałoby go jak najwięcej spotęgować.
  Leon XIII oświadcza, że sekta masońska przez półtora wieku zrobiła wielkie
  postępy. Przeniknęła bezczelnością i chytrością do wszystkich warstw społecznych
  i zaczyna w nowoczesnych państwach stawać się potęgą, która równa
  się władzy naczelnej”.
  Nazywa dalej ów Papież masonerię „przeciwieństwem Kościoła, przeciwieństwem
  moralności i przeciwieństwem państwa” (przeciwkościół, przeciwmoralność
  i przeciwpaństwo).
  Pius X i Benedykt XV upominali wiernych do czujności i „skutecznej walki
  z burzycielami porządku społecznego i religii”-
  Papież Pius XI nazywa lożę „naszym śmiertelnym wrogiem”.
  Do tych ostrzeżeń Stolicy Apostolskiej, wskazującej w ciągu dwóch wieków
  na niebezpieczeństwo ze strony masonerii tak dla Kościoła jak i dla państwa,
  należy jeszcze dodać uwagi z pisma Sekretarza Stanu Kardynała Consalvi z dnia
  14 stycznia 1818 r. do księcia Metternicha, wybitnego męża stanu w Wiedniu,
  gdzie Ks. Kardynał pisze:
  „Znajduję, że my się zanadto zwalniamy od najprostszych zasad ostrożności.
  Ja mówię tu (w Rzymie) codziennie do posłów europejskich o przyszłych
  niebezpieczeństwach ze strony tajnych stowarzyszeń, które grożą porządkowi
  społecznemu, zaledwie co zaprowadzonemu i muszę przyznać, że odpowiadają
  na to z najwięcej dziecinną beztroskliwością. Wyobrażają sobie, że Stolica
  Apostolska skłonna jest do lękliwości i dziwią się upomnieniom, które podaje
  nam przezorność…
  Pewnego dnia najstarsze monarchie zostaną opuszczone przez swoich obrońców
  i znajdą się wydanymi na łaskę i niełaskę kilku intrygantów niższych sfer,
  ponieważ nie zwraca się zapobiegawczej uwagi na te elementy”437.
  Jeśli mason Magalhaes Lima pisał, że „wojna z 1914 roku będzie zwycięstwem
  masonerii”, to istotnie to zwycięstwo było możliwym tylko dlatego, że
  „pewnego dnia najstarsze monarchie zostały opuszczone przez swoich obroń-
  ców”, w r. 1918, jak to proroczo pisał prawie przed stu łaty, bo w r. 1818
  Kardynał Consalvi. Jeśli zaś ostrzeżeń jego jak i w ogóle ostrzeżeń Stolicy
  Apostolskiej nie posłuchali ówcześni panujący, to ich następcy tak samo jak ich
  narody srogo za to ukarani zostali, z ich zaś strasznej kary i losu ich narodów
  powinni wyciągnąć naukę ci, którzy obecnie władzę mają, jeśli nie chcą zginąć
  sami i jeśli nie chcą doprowadzić do zguby własnego narodu.
  Los Rosji i Hiszpanii, jęczących pod ciosem żydokomuny masońskiej powinien
  oczy otworzyć wszystkim. Nie mniej również i Austrii przygotowali zgubę
  masoni i żydzi. Austria wycieńczona i osłabiona przez masonerię straciła ducha,
  straciła poczucie własnej godności i musiała zginąć.
  Masoneria zatem jako śmiertelny wróg Kościoła i państwa powinna być
  zniesiona i zakazana pod najsurowszymi karami. Ci zaś, którzy „z obowiązku
  i z urzędu” powinni dbać o dobro swojego narodu, powinni przede wszystkim
  do tego się przyczynić.
  Do klątwy Kościoła rzuconej na masonów jeszcze przez Klemensa XII,
  Benedykta XIV i innych Papieży, powinno się przyłączyć najsurowsze prawa
  przeciwni asońskie władz świeckich, a wtedy porządek społeczny zostanie uratowany.”

  437) Cfr. Pachtler, Der stille Krieg gegen Thron und Altar. S. 199; Das Neue Volk, Rorschbach
  18November 1937.

    • Bełkot nawiedzonego świra… Wojna 1914 jako zwycięstwo masonerii… Popieranie polakożercy Metternicha w imię interesów papieskich przeciwko walce Polaków o niepodległe państwo… Cytowanie opracowań nazistowskich jako wiarygodnych źródeł… Szkoda strzępić język i marnować palce nad klawiaturą…

 3. Pan autor anonim jest zawiedziony, że film polskiego reżysera stał się znany na świecie, a także zyskał ogromną popularność w Polsce?
  Gdzie ten prawicowy patriotyzm? Okazujecie go tylko wtedy, kiedy coś jest po waszej stronie barykady. Ktoś z odmiennym zdaniem już nie jest Polakiem, tylko lewakiem, co?

  • Tylu scen pedofilskich nie widziałem nigdy w życiu jak w Klerze. Obejrzałem go aby móc mieć własny pogląd i stwierdzam, że jest to chory film. A jeśli się komuś podobał to coś jest nie tak ze społeczeństwem. Widziałem kilka jego filmów i wiedziałem czego się spodziewać. Ciekawym było patrzeć na reakcję widzów po wyjściu z sali kinowej, na większości było przerażenie i szok. Wszyscy myśleli, że to fajna komedia będzie a tu nauka molestowania dzieci.

   • Mati „Wszyscy myśleli, że to fajna komedia będzie a tu nauka molestowania dzieci.”
    Tak, wy klerycy ciągle jeszcze z gwałcenia dzieci robicie sobie komedię, ale już blady strach padł na was i o to chodzi. Bójcie się wreszcie Boga i ludzi – idą po was.
    Miłujące was środowiska, jak ncz już wam nie pomogą.
    Film nie pokazuje żadnych „nauk molestowania „. Typowa manipulacja obrońców zgniłego kleru,typowa linia obrony – odwracanie kota ogonem – nie jest chory zboczony kler, tylko ci co to ujawniają.

    • Na jednego księdza pedofila przypada tysiąc par gejów, którzy gwałcą dziecko, które adoptowali.

   • „To film obrażający całą ludzkość.”
    Zakłamani do szpiku kości klerykałowie urągają ludzkości. Zorganizowana kościelna pedofilia to zbrodnia przeciw ludzkości.

 4. Według prawicowych katolików dodam polskich, tylko człowiek o takich samych poglądach jest coś wart. Każdy kto ma inne zdanie jest złem. To właśnie jest prawdziwy Polski katolicyzm.

 5. Kler odniósł sukces kasowy dzięki tym frajerom co się za katolików uważają, te przyglupy. Plują a oni jeszcze idą tam gdzie hara spada, jeszcze nr.2, za to płacą. Te przyglupy nie wiedzą ze jak coś z dopu wyjdzie to jest to gowno, nie oni muszą to wziąść spróbować jak smakuje, wysmarować się tym. Doborze że frajerzy nie idą do nieba bo normalni by ich zabili

 6. Wszystkich którzy krytykują film, niech się zastanowią czy przed obejrzeniem tego filmu nie dochodziły do nich informacje o różnych złych rzeczach które zostały zrobione przez księży. I właśnie film powstał z tych informacji.

  • To, jak by nie patruec, byl/jest film fabularny. Dopiero film Sakiewskiego oarty na faktych pokaze prawdziwe oblicze przestapcow w czarnych sukienkach.

   • preriokur siedzi w quanie po uszy i wrzeszczy „Wszystko w tym filmie to kłamstwa.”

  • Kościelna, bezkarna, kulturowo zakorzeniona pedofilia w Polsce, nikomu nie jest do chichotu.Chyba tylko zakutym klerykałom.

 7. Bonus do pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce: Rozdz. XXXIX – Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan i inne obce agentury
  „Wśród różnych zakłamywań i omamiań łatwowiernego Narodu Polskiego
  jest Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan powstałe w Warszawie i zatwierdzone
  w Komisariacie Rządu w r. 1930 dnia 13 stycznia za nr 969 nr BP. 5062/29. —
  Podpisany pod owym zatwierdzeniem P. Mieczysław Lissowski.
  O zatwierdzenie ubiegała się ambasada angielska. Wśród siedmiu założycieli
  jest Józef Emanuel Landsman, obywatel angielski, należący do kościoła anglikańskiego.
  W jego mieszkaniu w Warszawie, przy ul. Sewerynów 3, znajduje
  się wymienione Stowarzyszenie. Ma ono oprócz Warszawy swoje organizacje
  w Radości koło Warszawy, w Łodzi, w Krakowie, we Lwowie, w Brześciu
  n. B., w Stołpcach i w Pińsku.
  Całą tę akcję misyjną prowadzi w Polsce kościół anglikański.
  Niektórzy z jej członków podpisują się bezprawnie tytułem „Ksiądz”.
  Wśród założycieli figurują: Ks. pastor Herman Charls Carpenter, kapelan
  kościoła anglikańskiego, Ks. Józef Emanuel Landsman z kościoła anglikańskiego,
  obywatel angielski, Ks. misjonarz Piotr Gorodiszcz z misji Barbikańskiej,
  misjonarz Józef Fajans z misji Barbikańskiej.
  Członkowie zachowują imiona żydowskie. Na zebraniu 11 listopada 1936 r.,
  kiedy radzono według jakiej etyki mają postępować owi „żydzi-chrześcijanie”,
  odpowiedział wiceprezes Stowarzyszenia, że „Stowarzyszenie ma ideologię
  chrześcijańską, a przy tym każdy członek może mieć swoje zapatrywanie”.
  „Walne zebranie wypowiedziało swą zgodę na oświadczenie p. Wolfina”. —
  Prawdziwie po żydowsku!
  Ta uchwała walnego zebrania wyjaśnia całe to zakłamanie żydów, którzy
  pozostając w duszy żydami, używają tylko jako, firmy nazwy chrześcijańskiej.
  Wszystko tu wskazuje, jakim celom i komu ma służyć ta obca agentura.
  Ostatni czas, by znikła z granic Polski. Zbyt widocznym jest niebezpieczeństwo
  dla Państwa Polskiego, szkodliwym jest również i dla Kościoła, bo wprowadza
  175
  zamieszanie pojęć religijnych i będzie rozsadnikiem sekciarstwa, zgubnym jest
  także społecznie, bo żydzi, podszywając się pod nazwę chrześcijańską, a w duszy
  pozostając żydami, łatwiej będą mogli wyzyskiwać społeczeństwo polskie
  i większe jeszcze będą mu przynosili szkody.
  Do tego rodzą u obcych agentur, zatruwających ducha, polskiego, szkodliwych
  dla Państwa i Kościoła należą sekty żydowskiego pochodzenia i w żydowskich
  celach prowadzone jak badaczy Pisma św., których założycielem jest
  żyd amerykański Russel, baptystów, sabbatystów, adwentystów, wolnych
  chrześcijan; oczekują oni wszyscy razem z żydami przyjścia mesjasza.
  Jest to najlepszy środek przenikania ducha żydowskiego do naszego społeczeństwa,
  by je od wewnątrz osłabiać i rozsadzać, by je dzielić i niszczyć.
  Ważną również rolę w dziedzinie dążeń żydowskich odgrywa „synarchizm”,
  jak o tym świadczy mason wysokiego stopnia, wymieniony już Papus (dr Encosse)
  w broszurze, wydanej przez Towarzystwo Teozoficzne w Paryżu
  wr.1888438
  Omawiając twórczość Saint Yves’a Papus pisze:
  „Każda z jego książek jest satelitą wokoło słońca, którym jest prawo socjalne,
  nazwane przez niego «Synarchią», a wszystkie jego książki obracają się
  wokoło jednej z nich, która ma tytuł «Misja żydów». Ona to wyznacza punkt
  wyjścia i punkt oparcia wszystkich jego prac.
  Co mamy rozumieć pod słowem Synarchia?
  Synarchia oznacza rząd naukowo całkowicie określony… Co gwałci prawo
  synarchiczne?
  Prawo synarchiczne, mówi autor, w stosunku rządzonych do rządzących,
  kleru i wiernych jest gwałcone przez Biskupa Rzymskiego, będącego uosobieniem
  pogańskiego imperializmu, który się wyniósł na władcę kleru. Odkąd ten
  cezaryzm znalazł oddźwięk poprzez kapłaństwo, Synarchia żydowsko-chrześcijańska
  przestała istnieć i jedynie prawo pogańskie kieruje czynami władców
  Europy z Papieżem na czele. Historia naszego kontynentu daje nam całkowity
  przykład stosowania tego fatalnego prawa”439.
  Całokształt synarchizmu podaje ów okultysta i mason Saint Yves w czterech
  swoich pracach440, z których głównie w pracy „Misja żydów” wychwala naród
  żydowski, a poniża i poniewiera Papiestwo, bo to jest zadaniem i celem maso-
  nerii, by przy pomocy gojów zwalczać Kler Katolicki i Kościół, a bronić i popierać
  żydów. Obecnie jednak, gdy czarne chmury zbierają się nad żydostwem
  tak żydzi jak i masoni, chroniąc się pod opiekę Rzymu, wychwalają Ojca św.
  i pouczają Kapłanów Katolickich, jakich mają się trzymać zasad.
  Cisną się tu uporczywie słowa Chrystusa Pana, wypowiedziane do żydów
  i faryzeuszów: „Rodzaju jaszczurczy, jako możecie dobre rzeczy mówić, kiedy
  jesteście źli? Ponieważ z obfitości serca usta mówią”441:
  Podobnie również Jan Chrzciciel chłostał zewnętrzną tylko układność faryzeuszów
  i saduceuszów, przemawiając do nich: „Rodzaju jaszczurczy, któż wam
  pokazał, abyście uciekali od przyszłego gniewu”?442.”
  438) Les disciples de la science occulte Fabre D’Olivet et Saint—Yves D’Alveydre.
  439) Papus, Les disciples p. 16, 1 r. 2).
  440) La Mission des Souverains, La Mission des Ouvriers, La Mission des Juifs, La Mission
  des Francais.
  441) Mat. 12.34.
  442) Mat. 3. 7.
  Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

  • Bełkot nawiedzonego antysemity… Russel był prezbiterianinem o korzeniach szkocko-irlandzkich, a nie Żydem itd.

   • Mam do ciebie prośbę.Czy możesz ocenić i napisać nam tutaj czy film(na YT) pod tytułem”Żydzi na pikniku….” jest antysemicki?A jeżeli nie,to jaki jest i co tym sądzisz?To tylko 2 minuty,więc wysiłku będzie mało.Do tego produkcji niemieckiej.Nasi „starsi bracia w wierze” w pigułce.

 8. Dziwne że w tym filmie praktycznie nic nie było o ksiedzach posuwaczach wzajemnej adoracji ale pewnie chodzi o to że Smarzowski nie chce swoich środowisk obrażać w swoim filmie

 9. Rozmawiałem ze swoją rodziną po obejrzeniu filmu. Były to trudne rozmowy, gdyż wszyscy są uczęszczającymi katolikami, dodatkowo cześć mieszka na wsi i małych miasteczkach. Jak się okazało każdy z rodziny a mieszkają w różnych częściach Polski, jak się okazuje każdy z nich ma jakąś historię o książkach. Jedni wspominają jak ksiądz przez 30lat zbierał na remont kościoła i nigdy go nie zrobił a przyszedł nowy i nagle po 5ciu latach są widoczne zmiany, inni że ksiądz miał córkę, inni że często ksiądz co chwilę znikał do dużego miasta i tam go widzieli po „cywilu”. Historii było dużo, więc prawda leży po środku. Ja osobiście znam dwóch księży, jeden jest na misji w Afryce i faktycznie oddaje całego siebie żeby pomagać, a drugi jest księdzem we Francji i świetnie się bawi. To tak jak z lekarzem, policjantem, nauczycielem, jeden jest dobry w tym co robi a drugi jest jaki jest.

  • Lekarze, nauczyciele itd nie nazywają siebie pośrednikami do Boga i nie pretendują do moralnej awangardy narodu.Za swoje czyny są sądenie, nie przenoszeni do innych placówek. Typowo polskie – nie widzieć różnicy, tak wam mózgi zlasowali od kołyski, że własne dzieci pozwalacie na ołtarzach pedofilić, księdza bronicie w zaparte. Najlepszy przykład z Tylawy; ksiądz spedofilił trzy pokolenia dziewczynek, kiedy jedna wreszcie zaczęła głośno mówić, musiała się z rodziną wynieść ze wsi bo by ich zlinczowali. Do samego końca broniono księdza pedofila przeciw ofiarom. Księżulo dostał „karę” w zawiasach, do dzisiaj mieszka sobie wygodnie opodal i nawet jest zapraszany do spowiadania dzieci komunijnych.
   Takie narodowego upodlenia nie ma nigdzie na świcie !!!!!!!!!!!!

 10. Ballada o postępowym reżyserze
  dedykuję pink-panther z Bibuły.com

  Choć nie w Smarżowej, tam gdzie Jakub Szela,
  Lecz niedaleko przyszedł był na świat
  Wojtek; reżyser „Kleru” i „Wesela”.
  (Wzrósł w „ciemnej” Polsce, jak cudowny kwiat!)

  Stanowojenne studia pogłębiły
  W nim przeświadczenie: „Kościół jest to zło!”,
  Gdy Jerzy Urban, rzecznik rządu miły,
  Cedził do księdza Popiełuszki: „sio!”

  Jedynie słuszny ustrój ku rozpaczy
  Wojtka był upadł. A bez niego nikt
  Nie chciał rozpoznać geniusza… To znaczy
  Artyzm wojtkowy wciąż cierpiał i… wikt!

  Debiut bez echa przeszedł, więc reklamy
  Kręci bohater. A w reklamach ksiądz
  Wciąż się pojawia… Powód tego znamy.
  Wojtkowi znana jest „czerń księżych żądz”…

  W reklamach banków Kevin Spacey grywa,
  Którego potem nie chce WBK.
  Cóż pederasta, gwałciciel… Tak bywa…
  (No ale o tym, Wojtku, cicho-sza!…)

  Tematem przecież nie jest arcydzieła
  Półświatek filmu… Temat: jak tu by
  Sprawić, by wiara przeklęta zniknęła?
  Wojtek dotację ma – „film numer 3”.

  Pod tym numerem podatnik-katolik
  Nie wie, że Wojtek wysmarzy mu „Kler”.
  Dosyć już reklam, nie będzie bukolik;
  Przybędzie kontu wojtkowemu zer!

  Na prapremierze tak postępowego
  Filmu jest Urban – i do pary tak –
  Jest także Hartman. Wojtku, ach dlaczego
  Kevina Spacey zaproszenia brak?!

  http:

  //www.bibula.com/?p=104707

  • Wojtek the best
   (Ballada o postępowym reżyserze w nowej wersji z refrenem)
   dedykuję pink-panther z Bibuły.com

   Choć nie w Smarżowej, tam gdzie Jakub Szela,
   Lecz niedaleko przyszedł był na świat
   Wojtek; reżyser „Kleru” i „Wesela”.
   (Wzrósł w „ciemnej” w Polsce , jak cudowny kwiat!)

   Stanowojenne studia pogłębiły
   W nim przeświadczenie: „Kościół jest to zło!”,
   Gdy Jerzy Urban, rzecznik rządu miły,
   Cedził do księdza Popiełuszki: „sio!”

   Czas stan Wojtka uzębienia
   Tak, jak Wojtek – Polskę, zmienia.
   Nieubłagany jest…
   Kiedy film nakręci z Grossem,
   Do dentysty pójdzie – z trzosem
   Wojtek – Wojtek the best!

   Jedynie słuszny ustrój ku rozpaczy
   Wojtka był upadł. A bez niego nikt
   Nie chciał rozpoznać geniusza… To znaczy
   Artyzm wojtkowy wciąż cierpiał i… wikt!

   Debiut bez echa przeszedł, więc reklamy
   Kręci bohater. A w reklamach ksiądz
   Wciąż się pojawia… Powód tego znamy.
   Wojtkowi znana jest „czerń księżych żądz” …

   Czas stan Wojtka uzębienia…

   W reklamach banków Kevin Spacey grywa,
   Którego potem nie chce WBK.
   Cóż pederasta, gwałciciel… Tak bywa…
   (No ale o tym, Wojtku, cicho-sza!…)

   Tematem przecież nie jest arcydzieła
   Półświatek filmu… Temat: jak tu by
   Sprawić, by wiara przeklęta zniknęła?
   Wojtek dotację ma – „film numer 3”.

   Czas stan Wojtka uzębienia…

   Pod tym numerem podatnik-katolik
   Nie wie, że Wojtek wysmarzy mu „Kler”.
   Dosyć już reklam, nie będzie bukolik;
   Przybędzie kontu wojtkowemu zer!

   Na prapremierze tak postępowego
   Filmu jest Urban – i do pary tak –
   Jest także Hartman. Wojtku, ach dlaczego
   Kevina Spacey zaproszenia brak?!

   Czas stan Wojtka uzębienia…

 11. Powstanie Warszawskie jest katolickie, Kaczyński jest katolicki, bo dla „brukselskiej” części Polski w ogóle wszystko, czego nienawidzi, co obciachowe, przynosi nam wstyd w Europie i sprawia, że nie jesteśmy Niemcami ani innymi „Europejczykami”, ucieleśnia się właśnie w Kościele i religii. Jeśli natomiast chodzi o film „Kler” to nikt przy zdrowych zmysłach nie sądził chyba, że wskutek szczęśliwych dla tradycjonalistów wyborów z roku na rok znikną ludzie, którzy kiedyś wykupowali pisma Urbana czy głosowali na Palikota? Nie tylko nie zniknęli, ale są cholernie sfrustrowani, poobijani, i można było się spodziewać, że jeśli dostaną taką okazję, stawią się w kinach gorliwie jak na bojowy apel.
  A Polacy, po wszystkich tych strasznych przejściach, jakie nas od pokoleń mieliły, miażdżyły i kompostowały, uwielbiają, gdy mówi się źle o innych – zwłaszcza o innych Polakach. Zwłaszcza o Polakach bogatych, „ustawionych” i „mogących” – a tak przecież postrzegani są księża.
  Po przejrzeniu paru wywiadów ze Smarzowskim wydaje się dziwne, że tak niedbale nosi on maskę, którą na użytek promocji filmu wymyślili – jak się domyślam – marketingowcy. Maskę „zatroskanego” o Kościół i w ogóle o coś, namawiającego do „głębokiej, poważnej dyskusji”, wyrażającego niepokój i takie tam. Pan Smarzowski nawet nie ukrywa, że ma na punkcie „czarnych” pomerdane w głowie jak, nie przymierzając, Pieczyński, Środa czy Gretkowska, a kto trochę zna Kościół, łatwo pozna, że wiedza reżysera o nim jest czerpana z gazet. W sumie nawet nie próbuje ukryć, że jego dzieło jest wkładem w wojnę prowadzoną z „pisowcami”. A po troszę też ekspiacją za „Wołyń”, który akurat bardzo się obecnej władzy spodobał i to musiało Smarzowskiego przerazić, że też z niego zrobią pisowca, co przecież w tych kręgach, w których się obraca, równałoby się śmierci – mówiąc językiem mojego podwórka, musiał się po prostu w oczach swego środowiska „naprostować”.

  • Narodowy socjalizm hitlera też był katolicki , własnie dlatego tulu ludziom zamknął oczy, uszy i usta. Nie ma większego zła, niż to pod zasłoną Boga, wiary religii.

 12. Nie tylko lewica atakuje kościół. Tak zwani wolnościowcy robią to samo, co nieraz można zobaczyć na tym portalu.

  • Tylko zepsuci do szpiku kości klerykałowie nazywają ” atakiem na kościół” demaskowanie kościelnej pedofilii.
   Kloaka nie jest kościołem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wierzycie w boskość zgniłego kleru nie w Boga.

 13. Kościół atakuje każdy posiadający ten mistyczny artefakt zwany mózgiem.

Comments are closed.