Świetna wiadomość dla zawodowych tropicieli antysemityzmu. 1/3 Europejczyków uważa, że Żydzi wykorzystują Holocaust do załatwiania swoich interesów

Żydzi - zdjęcie ilustracyjne. / foto: Twitter
Żydzi - zdjęcie ilustracyjne. / foto: Twitter

Amerykańska stacja CNN przeprowadziła w kilku europejskich krajach badania dotyczące antysemityzmu. Wynika z nich, że jedna trzecia Europejczyków uważa, że Żydzi wykorzystują Zagładę dla poprawy swej pozycji i uzyskania korzyści.

Badania przeprowadzono w Austrii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Szwecji i na Węgrzech. Wynika z nich, iż dość powszechnym przekonaniem jest, iż Żydzi wykorzystują Holocaust do osiągnięcia korzyści i załatwiania swych interesów. Tak uważa aż jedna trzecia ankietowanych. Również 1 na trzech nie ma na ten temat zdania, a pozostali mają opinię przeciwną.

Ponad połowa Europejczyków uznaje prawo Izraela do istnienia jako państwa żydowskiego. Jednocześnie jedna trzecia uważa, że Żydzi wykorzystują Holocaust do uzasadnienia swych akcji przeciwko Palestyńczykom.

Również ten sam odsetek badanych twierdzi, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na politykę i gospodarkę na świecie. I tak 40% Polaków i Węgrów uważa, że wpływy Żydów na gospodarkę i finanse na świecie są zbyt duże.

Co piąty Francuz, Austriak i Niemiec sądzi, że odgrywają zbyt dużą rolę w mediach. Aż co czwarty mieszkaniec tych krajów sądzi, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na wojny i konflikty na świecie.

Jedna trzecia badanych twierdziła, że antysemityzm w ich krajach wywołany jest samą postawą Izraela.

Felix Klein, niemiecki komisarz ds antysemityzmu powiedział CNN, że największym wyzwaniem jest zmienienie opinii publicznej na temat Żydów.

To zadanie dla nas wszystkich. Także dla ochrony społeczeństwa jako całości, ponieważ antysemityzm jest zagrożeniem dla demokracji i społeczeństwa otwartego – powiedział Klein.

14 KOMENTARZE

 1. Jeśli te badania przeprowadziła CNN,to istnieje uzasadnione podejrzenie iż wyniki mają tyle wspólnego z prawdą jak twierdzenie o odrastaniu napletka wraz ze wzrostem lojalności wobec kraju żywiciela. Jeszcze
  się taki nie narodził,żeby koszernym dogodził.

  • Poza tym, jak zaczną urabiać opinię publiczną, to efekt będzie przeciwny do zamierzonego.

 2. Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce: Rozdz. IX – GOJE TO BYDŁO
  Celem większego jeszcze pogłębienia przepaści między żydami, a gojami
  starano się obrzydzić gojów w oczach żydowskich i przedstawić ich na równi
  ze zwierzętami. Naturalnie starano się po swojemu udowodnić to z Pisma św.,
  cytując kilka słów z niego i dodając dalej własne swoje myśli.
  „R. Simon b. Jochaj powiedział: groby gojów nie zanieczyszczają, ponieważ
  znaczy: wy zaś moje owce, owce mojego pastwiska ludźmi jesteście103.
  Wy (Izraelici) nazywacie się ludźmi, ale nie nazywają się goje ludźmi.
  A ponieważ Num — 19. 14 wyraźnie mówi o zanieczyszczeniu przez umarłego
  człowieka, to wynika z tego, że groby gojów nieżydów — nieludzi, nie zanieczyszczają”
  104.
  Myśl tę przedstawiono poglądowo na innym miejscu, wprowadzając dwie
  wielkie powagi w tok dyskusji.
  „Pewnego razu spotkał Rabi b. Abuha Eljasza, stojącego na nieżydowskim
  cmentarzu i rzekł do niego: Mistrz jest przecież kapłanem, dlaczego więc stoi
  na cmentarzu? Ten odpowiedział: Mistrz nie studiował przepisów czystości, bo
  uczono: groby gojów nie zanieczyszczają, bo znaczy: (Ez. 34-31) wy zaś, wy
  moje owce, owce mojego pastwiska, jesteście ludźmi. Wy nazywacie się ludźmi,
  goje zaś nie nazywają się ludźmi, ale bydłem”105.
  Dlatego to przebywanie na cmentarzu nieżydowskim, albo zetknięcie się
  z trupami gojów jako równoznaczne z przebywaniem na miejscu zakopanych
  bydląt nie zanieczyszcza żyda, bo jego zanieczyszcza tylko trup żyda na 7 dni.
  36
  „Kto by się na polu dotknął trupa zabitego człowiek^, albo zmarłego sam od
  siebie, albo kości jego, albo grobu, nieczystym będzie 7 dni …czegokolwiek
  dotknąłby się nieczysty, uczyni nieczystym”106.
  Stąd to żydzi nie chcą dostarczać trupów do prosektoriów nawet dla celów
  naukowych. Nie chcą, by się ich młodzież uczyła na trupach żydowskich, bo te
  jako trupy człowieka zanieczyszczają rytualnie, trup zaś goja jako równorzędny
  z zabitym zwierzęciem, jest dozwolony, bo rytualnie nie zanieczyszcza.
  Tym się tłumaczy opór żydów w dostarczaniu trupów do prosektoriów.
  Wprawdzie żydzi starają się wmówić w naiwnych chrześcijan, że to tylko
  w dawnych pismach tak wyrażano się o gojach jako o poganach, ale na to
  odpowiada żargonowy „Unzer Expres”, że dzisiaj również tak samo pogardliwie
  przedstawiają gojów, bo nawet swe dzieci pouczają, że goj nie ma duszy.
  W noweli pomieszczonej w przytoczonej żargonówce pt. „Purim u cadyka”,
  przedstawiającej zdarzenie w miasteczku polskim, Parysowie w powiecie Garwolińskim,
  mały chłopiec żydowski Wewek zapytuje babkę:
  — „Babciu, czy goj ma także duszę?
  — Tylko żyd ma duszę…
  — A gdy goj przyjmuje wiarę żydowską?
  — Wtedy wstępuje weń dusza”107
  Wymowne i przekonywujące! Nawet otumaniony szabesgoj może przejrzeć
  na oczy.
  37
  _____________________________________________________________
  103) Ez. 34. 31.
  104) Jabamot 60 b.
  105) Babamecja 114 b.
  106) Num. 9. 16, 22. Bliżej o tym mówię w pracy: Talmud, bolszewizm i projekt
  prawa małżeńskiego w Polsce. Str. 18 nst.
  107) Unzer Expres z dnia 17 marca 1938 r. Nr 67 A. Cfr. Ajencja Prasowa Zjednoczenia
  Kat. z kwietnia 1938 r. Nr 15.

  Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

 3. Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce: Rozdz. XV – MAJĄTKI GOJÓW NALEŻĄ DO ŻYDÓW
  „Wszystkie te przepisy o wyłączności i o odosobnieniu wyjaśniano tym, że
  naród wybrany nie może się mieszać ani jednoczyć z grzesznymi, jakimi sągoje,
  do których odnoszono się z jak największą pogardą, a nawet przedstawiono ich
  jako bydło. Ich wprawdzie rzeczy zanieczyszczały prawowiernego żyda, który
  drobne rzeczy użytku codziennego, kupione od goja, musiał przed użyciem
  „koszerować”, ale majątki gojów widocznie nie zanieczyszczały. Toteż można
  je było w łatwy sposób nabywać.
  „Rab powiedział: jeśli kto namalował figurę na dobrach prozelity, to je nabył.
  Rab mianowicie wziął w posiadanie przez figurę ogród szkoły. Uczono: jeśli
  pole jest oznaczone na każdej stronie granicznej, to jak r. Hona w imieniu Rab
  powiedział, jeśli się na nim rydlem zaryje, nabywa się całe. Semuel mówi:
  nabyło się tylko miejsce zarycia. — Ile przy polu, które nie jest oznaczone na
  granicach? Rabi Papa odpowiedział: Tak daleko, ile poganiacz wołów z bydłem
  pójdzie i powróci. Semuel powiedział: dobra gojów równają się pustyni, a kto
  je bierze w posiadanie, nabywa je. Goj pozbywa się ich, skoro otrzymał pieniądze,
  a Izraelita nabywa je dopiero, kiedy otrzymał dowód; tak równają się
  pustyni i kto je bierze w posiadanie, nabywa je. Abaje powiedział do Rabi
  Josefa: Czyż mógł Semuel to powiedzieć, Semuel powiedział przecież: prawo
  państwowe jest prawem, a prawo państwowe opiewa, że kawałek pola można
  nabyć tylko przez poświadczenie na piśmie? Ten odparł: tego ja nie wiem. Ja
  znam tylko następujące zdarzenie: pewnego razu kupił jeden Izraelita kawałek
  pola w Dura-Dereuta od goja, a potem przyszedł drugi Izraelita i kopał tam
  trochę i kiedy przyszli potem przed rabi Jehudę, pozostawił je w posiadaniu
  drugiego. Ów odparł: z Dura-Dereuta nie można niczego udowodnić, bo to były
  pola tajemnicze, z których sami nie opłacali podatków rządowych, a król postanawia,
  że kto płaci podatki z roli, może jej używać.
  Pewnego razu kupił rabi Hona kawałek pola od goja, a drugi Izraelita
  przyszedł i kopał tam trochę. Kiedy potem przyszedł przed r. Nachmana, pozo-
  58
  stawił on je w jego posiadaniu. Ów odparł: ty się opierasz na nauce Semuela, że
  posiadłości gojów równają się pustyni, a kto je bierze w posiadanie nabywa je.
  Rozstrzygnij mi jednak mistrzu na podstawie drugiej nauki Semuela, ponieważ
  Semuel powiedział: on nabył tylko miejsce zarycia. Ten odpowiedział: Pod tym
  względem zgadzam się z twoją własną nauką. Rabi Hona powiedział mianowicie
  w imieniu Rab: jeśli on tylko raz zarył rydlem, on nabył całość.
  Rabi Hona syn Abina kazał powiedzieć: jeśli Izraelita kupił kawałek pola od
  goja, a inny Izraelita przyszedł i z tego wziął w posiadanie, to się mu nie odbiera.
  Także rabi Abin, rabi Ilea i wszyscy nasi mistrzowie z tym się zgadzają”177.
  Wprawdzie starano się złagodzić wypowiedzenie o nabywaniu posiadłości
  gojów objaśnieniem, że „goj wyzbywa się ich otrzymawszy pieniądze, a żyd
  nabywa je, skoro otrzyma dokument, ale wypowiedzenie to pozostaje niezmiennym
  i jasnym, bo żadnej w nim mowy nie ma, ani o pieniądzach, ani o dokumencie.
  Toteż pominięto owe wykrętne i mętne wyjaśnienia, które można rozumieć,
  jak komu i kiedy byłoby wygodniej. A zwrócono się do zwykłego uzasadnienia
  przy pomocy słów Pisma św., że majątki gojów należą do żydów, bo „Pan Bóg
  widział, że noachici nie wypełniali siedmiu przykazań, które na siebie wzięli,
  wtedy wystąpił i oddał ich majątki Izraelitom”.
  Rabi Jochanan, rabi Matna i rabi Josef udowadniają to z następujących słów:
  „On ukazał się z góry Paran”. (Deut 33. 2.). „Na górze Paran oddał ich majątki
  Izraelitom”178.
  Toteż na podstawie tego, bez żadnych wahań czy wątpliwości ustanowiono
  w kodeksie religijno-prawnym w „Szulchan aruchu”, że: „posiadłość nieżyda
  jest jak dobro bezpańskie, kto pierwszy przychodzi, ten ma pierwszeństwo”179.
  Stąd to łatwy wniosek, że wszelkie sposoby zdobywania tych majątków
  uważa się za godziwe i dozwolone.”
  _____________________________________________________________

  177) Baba batra 54 a. 54 b. 55 a.
  178) Baba karna 38 a.
  l79) Choschen hamischpath § 156. 5.

  Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

 4. Tzw „antysemityzm” to naturalny odruch obronny uczciwych ludzi przed zydowskimi zbrodniarzami i oszczercami!

 5. cw*l „ala” nie może być kobietą, każdy jego wyraz śmierdzi owłosioną d*pą zboka.

  kobiety nie podają swoich danych i nie siedzą całymi dniami, żeby pisać bzdury.

  to prowokator z nczas (on prowokuje żeby ludzie pisali komentarze), nie ma co z nim dyskutować.

  CZEMU JEST JEDYNYM KOMENTATOREM, KTÓRY MOŻE WSTAWIĆ LINK?

  wyobrażacie sobie, żeby coryllus tak robił na swoim blogu? Albo kolonko czy cejro?

 6. To nie społeczeństwo jest zagrożeniem dla zydow ale to zydzi sa zagrozeniem dla społeczeństw

 7. Żydostwo to naród wymyślony – jak pisze Shlomo Sand. To plemię najpodlejsze z podłych, bez żadnej etyki i z podwójną moralnością, plemię bezwzględne i pozbawione jakichkolwiek skrupułów, szczerze wierzące, że są stworzeni do władzy nad światem. Naród żydowski jako taki, nigdy nie istniał tylko został wymyślony przez śmierdzących i ciemnych rabinów, którzy ubzdurali sobie, że Bóg ich wybrał do naprawy i przewodzenia światu. Kłamstwo to jako, talmudyczna bzdura powtarzane jest na całym świecie aż po dzień dzisiejszy. Żydzi to naród wiecznych tułaczy, oszustów i złodziei. To naród mącicieli, intrygantów, lichwiarzy i zdrajców…a jak trzeba to i morderców !

Comments are closed.