Żenada roku. Justyna Żyła, była żona skoczka narciarskiego, poprowadzi program… o konfliktach rodzinnych. Internet wrze

Justyna, była żona Piotra Żyły. Foto: PAP
Justyna, była żona Piotra Żyły. Foto: PAP

Żenada roku. Jak donoszą media Justyna Żyła, była żona skoczka narciarskiego Piotra Żyły, ma poprowadzić własny program telewizyjny, dotyczący – uwaga – konfliktów rodzinnych! Osoba, która wybiła medialnie się na rozwodzie ze znanym mężem, ma teraz udzielać porad innym?

Jak podaje portal Wirtualne Media, była żona skoczka narciarskiego Piotra Żyły będzie miała swój program w telewizji. Co ciekawe będzie on poświęcony rozwiązywaniu problemów rodzinnych czy biznesowych.

Justyna Żyła zyskała popularność , gdy postanowiła publicznie opowiedzieć o rzekomych zdradach męża i konflikcie w ich związku. Sprawa nabrała rozgłosu, a żona Piotra Żyły coraz częściej pojawiała się w mediach.

Popularność wykorzystała między innymi pozując w rozbieranej sesji dla „Playboya”, zakładając kulinarny kanał na YouTube czy planując wydanie książki. Według portalu wirtualnemedia.pl, Justyna otrzymała swój własny program.

Żyła ma pojawić się na ekranach już 18 grudnia na kanale Active Family. Poprowadzi program „Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta”. Ma w nim pomagać w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych w oparciu o własne doświadczenia w tej kwestii.

Informacja o programie oraz jego nazwa wywołały w internecie prawdziwą burzę. W sieci pojawiły się komentarze pełne kpin i zażenowania postawą celebrytki.

„To uczucie, kiedy wydaje ci się, że szczyt żenady został już osiągnięty i wtedy wchodzi ona…” – pisze zażenowany internauta.

„Panie Żyła współczuję panu… tych straconych lat nie da się zwrócić.” – pisze kolejny.

Już 18 grudnia zobaczymy, byłą żonę Piotra Żyły w autorskim programie. Cóż żenada roku 2018 rozdana.

Źródło: wirtualnemedia.pl

22 KOMENTARZE

 1. Jakżesz to znakomicie wpisuje się w marksistowską antykulturę rozsadzenia podstawowego filaru cywilizacji łacińskiej czyli rodziny.

  • Mój „filar czyli rodzinę rozsadził pis zabierając mi resortową emeryturkę” ale jestem dobrej myśli – wróci Donald i znów mi zaczną wypłacać, i dostanę zaległą kasę z odsetkami. Rodzina jest najważniejsza – a wy? Do roboty. I ZUS płacić.. No.

  • Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce: Rozdz. XLIII – CEL GŁÓWNYCH ATAKÓW ŻYDOSTWA
   Jakkolwiek wszystkie wymienione sposoby, zmierzające do osłabienia i moalnego
   rozkładu narodów rdzennych, są deprawujące i zgubne, to jednak okażą
   się bezsilnymi, o ile natrafiana naród oparty o zdrową moralnie rodzinę, żyjący
   według zasad nauki chrześcijańskiej i wychowujący swą młodzież w szkołach
   o narodowym i religijnym kierunku. Rodzina, Kościół i szkoła to główne fun
   damenty państwa, to najsilniejsze wiązadła narodu, nadające mu siłę ducha
   i potęgę, to mur, który każdego wroga odeprze i obezwładni. Jeśli jedno z nich
   się rozluźni, naród się chwieje, wreszcie zginąć musi.
   Dlatego to żydostwo planowo i celowo zmierza do podgryzania tej więzi
   narodowej i skierowuje swe główne ataki przeciw rodzinie, Kościołowi,
   szkole i ziemi.
   1
   WALKA PRZECIW RODZINIE
   Podstawą państwa i siłą każdego narodu jest zdrowa i moralna rodzina.
   Rodzina to pierwsza komórka społeczna, to szkoła życia społeczno-państwowego,
   gdzie jest z jednej strony władza, a z drugiej strony praca, poświęcenie
   się i ofiarność z siebie dla dobra dzieci czy dla dobra rodzeństwa.
   Rodzina zaś katolicka to pierwsza świątynia. Tu po raz pierwszy składa
   dziecko rączki do modlitwy, tu uczy się modlić przy boku ojca i matki, tu po raz
   pierwszy słucha nauki o Bogu. Tu po raz pierwszy otrzymuje podstawy życia
   religijnego i moralnego, by się przygotować do życia, by wyrosnąć na człowieka
   dobrego i uczciwego.
   W polskiej zaś i katolickiej rodzinie na podstawie tych zasad wyrasta dziecko
   na dobrego Polaka i Katolika.
   Historia poucza, że w czasach, kiedy moralność stała wysoko, Polska była
   silna i potężna. W XVIII zaś wieku, kiedy wskutek napływu żydów i powstania
   210
   masonerii nastąpiło rozluźnienie obyczajów, sprzedajność i rozpusta, Polska
   upadła.
   W zmartwychwstałej zaś Polsce, kto chce pracować nad jej odrodzeniem
   gospodarczym i potęgą państwa musi przede wszystkim starać się o jej odrodzenie
   moralne.
   Tu źródło potęgi i znaczenia Polski.
   Wiedzą o tym dobrze nasi wrogowie wewnętrzni i dlatego wytężają wszystkie
   swe siły, by Polskę utrzymać w stałym rozluźnieniu. „Projekt prawa małżeńskiego”
   przygotowany dla Polski Katolickiej, zmierzał do rozbicia rodziny,
   a jak to wykazałem, żywcem był wzięty z Talmudu , i jeśli na 7 członków
   w komisji ustawodawczej, opracowującej ten „Projekt”, czterech było żydów
   czy pochodzenia żydowskiego, to świadczy to zbyt jasno, skąd te zakusy na
   rozbicie polskiej rodziny pochodzą. Wykazuje to również, jak żydzi planowo
   działają, bo przecież w „Mowie na cmentarzu żydowskim w Pradze”, wydanej
   po raz pierwszy w r. 1868 powiedziano:
   „Nasi mężowie muszą wejść do grona prawodawców w państwie”
   Byliśmy niedawno świadkami, jaką wrzawę podnieśli żydzi w całym świecie
   z powodu zaproszenia mnie na eksperta w Komisji Sejmowej administracyjno-
   gospodarczej w sprawie uboju rytualnego, nazywali to mieszaniem się do
   ich religii, jakkolwiek było to tylko przeciwdziałaniem wyzyskowi na tle
   rzeźniczo-gospodarczym, a tymczasem Polacy cierpliwie patrzyli na to, że
   żydzi chcieli im narzucić swoje talmudyczne przepisy i zamiast Sakramentu
   małżeństwa wprowadzić prawo żydowskie, oparte na Talmudzie. Zmierzało to
   wszystko do rozbicia rodziny i rzucenia potomstwa na pastwę losu.
   Nazywano to jednak postępem i wymogiem ducha czasu. Skąd jednak ten
   postęp pochodzi wypowiada to żyd Blau
   „Nowe postanowienia przedstawiają postęp w rozwoju prawa małżeńskiego,
   nadto nowoczesne europejskie prawodawstwa, po półtora tysiącu lat, stanęły
   przeciw postanowieniom prawa kanonicznego, a na stanowisku żydowskiego
   prawa rozwodowego”.
   Na dowód tego, że zwrot ten do żydowskiego prawa rozwodowego jest dla
   żydów potrzebnym i pożytecznym, wystarczy przytoczyć „Mowę rabina o gojach”,
   gdzie powiedziano:
   „Musimy o tym myśleć, by ułatwić związki małżeńskie między żydami
   i chrześcijanami, bo naród żydowski może przez to tylko zyskiwać, nie ponosząc
   żadnej szkody. Wprowadzenie w pewnym stopniu nieczystej krwi do naszego
   narodu przez Boga wybranego, nie może go zniszczyć, a nasze córki zyskują
   przez te małżeństwa stosunki z rodzinami, które posiadają potęgę i wpływy.
   Drogą wymiany dla naszych pieniędzy zyskujemy naturalnie wpływ na nasze
   otoczenie. Przyjaźń z chrześcijanami nie sprowadzi nas z drogi, którąśmy sobie
   nakreślili, przeciwnie, dzięki naszej zręczności uczyni nas ich panami.
   Życzyć sobie należy, aby Izraelici wstrzymywali się od brania kobiet ze
   swojej świętej religii jako metresy dla siebie, a poleca się, aby sobie w tym celu
   znajdowali chrześcijańskie dziewice.
   Wielkie znaczenie miałoby zawieranie małżeństwa wyłącznie przez zwykłą
   ceremonię cywilną, gdyż wtedy chrześcijańskie kobiety dostałyby się do nas”504.
   Podobną ohydę i cynizm znajdujemy i w „Mowie na cmentarzu żydowskim
   w Pradze”, gdzie powiedziano:
   „Musimy żądać wolnych związków małżeńskich między żydami i chrześcijanami.
   Izrael może na tym tylko skorzystać, jakkolwiek zanieczyszcza tym
   swoją krew. Nasi synowie i nasze córki mogą wchodzić w związki małżeńskie
   z wybitnymi i możnymi rodzinami chrześcijańskimi. My dajemy pieniądze
   i otrzymujemy za to wpływ. Chrześcijańskie pokrewieństwo nie wywiera na nas
   wpływu, ale my wywieramy na nich. To jest jedno. Drugie jest to, że my
   szanujemy kobietę żydowską, a oddajemy się raczej zakazanym chuciom z kobietami
   naszych wrogów. My mamy pieniądze, a za pieniądze jest także cnota
   sprzedajną. Żyd nie powinien nigdy córki swojego narodu czynić nałożnicą.
   Jeśli chce przeciw szóstemu przykazaniu występować, jest dosyć do tego
   dziewcząt chrześcijańskich. Od czego byłyby zatrudnione w sklepach ładne
   dziewczęta gojów? Która się nie chce poddać naszym zachciankom, nie otrzyma
   żadnej pracy, a więc i chleba! Musimy naszym młodym mężczyznom dać także
   przyjemność. Idźcie do wielkich miast, a zobaczycie, że oni nie czekali dotąd
   na naszą mądrość! Zróbcie z małżeństwa chrześcijańskiego kontrakt zamiast
   Sakramentu, a żony i córki ich będąjeszcze chętniejsze w naszym ręku…
   Co mówi prawo? — padł głos pomiędzy dwunastu. — Za cudzołóstwo
   z kobietą naszego narodu grozi śmierć. Naruszenie dziewicy może być odpokutowane
   karą pieniężną, jeśli nie jest zaręczoną narzeczona. Inaczej śmierć.
   212
   Cielesne zaś przestępstwa z niewolnicą osądza prawo łagodnie, jej ciało należy
   jej panu.
   Czyżby gojki miały być lepszymi od naszych niewolnic”?505.
   W „Mowie rabina we Lwowie” wygłoszonej w r. 1912 czytamy:
   „Nie może być nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa”506.
   Gdyby ktokolwiek wątpił o autentyczności wymienionych mów, ziejących
   bezdenną nienawiścią i pogardą dla gojów i gdyby nie mógł zrozumieć tej
   bezczelności, z jaką żydzi mieszają się do chrześcijańskiego Sakramentu małżeństwa,
   to niech sobie uprzytomni, że żydzi będąc w większości w Komisji
   Kodyfikacyjnej uchwalili dla Polski w r. 1929 to, co w wymienionych mowach
   było postanowione, jako cel dla propagandy w krajach chrześcijańskich.
   Zresztą, praktyka życia wykazuje, że żydzi istotnie tak postępują, jak w owych
   mowach wskazano. Widzimy tu zatem, że demoralizacja i deprawacja jaką
   prowadzą żydzi w stosunku do kobiet chrześcijańskich, jest prowadzona celowo.
   Zaciekła zaś ich dążność do zaprowadzenia rozwodów i ślubów cywilnych
   w Polsce, opiera się na prastarych ich uchwałach, a wszystko to zmierza
   do osłabienia Polski przez zachwianie jej fundamentu, jakim jest zdrowa moralnie
   katolicka rodzina.
   Zdemaskowali się w tych dążnościach sami żydzi, kiedy wystąpili, jak np.
   niejaki żyd Ackerberg, w obronie „Projektu prawa małżeńskiego w Polsce”,
   zachwalając dla Katolików rozwody i śluby cywilne i chcąc zrealizować to, co
   postanowiono w przytoczonych „Mowach”, że musi być zniesiona nierozerwalność
   chrześcijańskiego Sakramentu małżeństwa.
   Widocznie dla żydów było to potrzebne i konieczne, dla Polaków jednak
   byłoby to szkodliwe i zgubne.
   213
   _____________________________________________________________
   S01) Talmud, bolszewizm i Projekt prawa małżeńskiego w Polsce (Warszawa 1932).
   502) Mowę tę przytaczam w pracy: „Program światowej polityki żydowskiej” II wyd. str. 129.
   Omówienie zaś str. 117, 118.
   503) Blau, Die judische Ehescheidung und der judische Scheidebrief. Strassburg 1911, S. 89.
   504) Mowa rabina o gojach § 17-19. Przytaczam w pracy: „Program światowej polityki
   żydowskiej” II wyd. str. 121.
   505) Mowę tę jak i „Mowę rabina o gojach” omawiam w pracy: „Program światowej polityki
   żydowskiej” II wyd. str. 117-118; 130, 131.
   506) Cfr. Program światowej polityki żydowskiej II wyd. str. 133, 134.

   Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

  • Przepraszam, ale gdzie tu żenada ? Co niby zdrożnego w tym – że ktoś się wybija na sławie kogoś innego – w dodatku kogoś – kto zdradzał – (??) To nie wiem – chodzi o to ,że trzeba od zera samemu ? Bez wykorzystywania życiowych wahnięć ? A pan redaktor to jak pisze artykuły – to tylko na swojej głowie polega ? Czy czasem zagląda do książek kogoś innego ? I może będzie radzić ja nie zostać wy…. na zdradzie – jakieś doświadczenie w tym ma – ocena – moim zdaniem – niezbyt trafiona – a internet nie jest za szczęśliwym punktem odniesienia – bo mogło si,ę zdarzyć – że komentarze pisała akurat grupka osób – wątpliwej reputacji ….. 5/100

 2. Jeżeli wie jak wyżyłować męża,no to chyba ma wszelkie kwalifikacje do prowadzenia takiego programu.

 3. Ale dziadostwo. Cóż takiego strasznego się stało, że kobieta chce zaistnieć a przy tym zarobić parę groszy ?
  Rozumiem powszechną sympatię do Piotra Żyły ale nie widzę żadnej żenady w postępowaniu jego byłej.
  Kto wie jak tam bywało przed rozwodem…

  • pytanie jest jedno, czy gdyby nie była żoną Piotrka Żyły to też by dostała lukratywną posadę w TVP-Ż?
   Propagandzistka pan Kurski powinien odejść z publicznej TVP, szczególnie po usunięciu Cejrowskiego,
   widać rodzinne inklinacje braci Kurskich jako propagandzistów

   w publicznej TVP są zamówienia na osobę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. Mądra i logicznie myśląca kobieta — a co do P.Żyły – to nie dorósł do ojcostwa i rodziny.
  Brak odpowiedzialości – żenada .

  • Ale co ta pinda może mądrego powiedzieć?
   Może coś o rozwiązywaniu konfliktów? Przecież nie rozwiązała konfliktu.
   No chyba, że jej rady należy potraktować tak: „Stop, nie tędy droga”.

 5. Proponuję tej pani poradę w ośrodku ……. specjalistka ..od czego ??? Czym tu się chwalić nie udane życie związek i na pewno media TVP ja wspomoże

 6. „Osoba, która wybiła medialnie się na rozwodzie ze znanym mężem, ma teraz udzielać porad innym?”

  A niby kto to ma robić,jak nie osoba wiedząca co to związek i rozwód, wy debile? Ksiądz? Dziewica konsekrowana? Pedał?

 7. Active Family – polska stacja telewizyjna promująca aktywny i zdrowy styl życia. to stad ta nagonka?

Comments are closed.