Tak upada socjalizm. ZUS ściga przedsiębiorcę za dług w wysokości 1 grosza!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych/fot. PAP
Zakład Ubezpieczeń Społecznych/fot. PAP

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinku wysłał do lokalnego przedsiębiorcy pismo wzywające do spłaty długu. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, iż według ZUS dług z tytułu niedopłaty wynosi 1 grosz.

Wysłanie takiego pisma jasno pokazuje, że ZUS kompletnie nie liczy się z publicznymi pieniędzmi. Koszt wysłania takiego pismo liczony tylko jako opłata dla Poczty Polskiej wynosi 1,09 złotego, czyli sto dziewięć razy więcej od kwoty długu.

Oczywiście w rzeczywistości koszty są dużo wyższe. Trzeba do nich doliczyć choćby czas pracy poświęcony przez pracowników ZUS na przygotowanie, wydrukowanie i pozostałe czynności niezbędne do dostarczenia pisma, jak również koszy energii, czy materiałowe. Oznacza to, iż rzeczywiste koszty egzekucji są tysiące razy wyższe niż kwota długu.

O sprawie poinformował portal iszczecinek.pl. Jego dziennikarze zwrócili się do rzecznika prasowego zachodniopomorskiego ZUS z prośbą w wyjaśnienie kilku kwestii związanych pismem i procedurami obowiązującymi w Zakładzie.

Po pierwsze zapytali, czy przedsiębiorca musi być poinformowany o fakcie niedopłaty pisemnie. Okazało się, że od początku tego roku nie ma takiej możliwości.

Wyjaśnili też kwestię odsetek jaka pojawia się w piśmie. Odsetek, które nie mogą być naliczone od tak małej kwoty.

-Odsetki wynoszą 0,00 zł od kwoty niedopłaty 0,01 zł. – poinformował Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego dziennikarzy portalu.

-Przyznaję, że informacja o odsetkach powinna być usunięta przed wysyłką. Ta treść (do wskazanej kwoty zadłużenia należy doliczyć odsetki za zwłokę naliczone do dnia wpłaty włącznie ) jest automatycznie wprowadzana przez system, żeby każdy nasz klient był poinformowany o wszystkich ważnych dla niego kwestiach. Oczywiście przepraszam naszego klienta za niedogodności – dodał.

Rzecznik poinformował także, że niedopłata w tej wysokości może spowodować odmowę wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przez ZUS.

Wspomnieć też należy, że to wszystko dzieje się w czasach gdy w ZUS posiada kupiony za setki mln złotych system informatyczny i funkcjonuje już e-składka. Najwyraźniej nie przewidziano możliwości w nim automatycznego przekazywania informacji o wysokości niedopłaty drogą elektroniczną co eliminowałoby ten oczywisty absurd.

Źródło: iszczecinek.pl

Comments are closed.