Węgrzy postawili się Stanom Zjednoczonym. Nie ustąpią w sprawie Ukrainy, dopóki ta nie zmieni prawa

Donald Trump i Wiktor Orban. Foto: PAP/EPA
Donald Trump i Wiktor Orban. Foto: PAP/EPA
REKLAMA

Węgry będą blokować integrację euroatlantycką Ukrainy, dopóki nie zapewni ona praw mniejszościom – oświadczyła w piątek pełnomocniczka premiera Węgier ds. autonomii w państwach ościennych Katalin Szili. W czwartek Stany Zjednoczone wezwały Węgry do naprawienia relacji z Ukrainą i odstąpienia od prób blokowania współpracy tego kraju z NATO.

Pełnomocniczka wyraziła przekonanie, że Węgry mają obowiązek uczynienia na drodze dyplomatycznej wszelkich kroków, które „uświadomią ukraińskiej polityce”, że społeczność węgierską należy traktować na równi ze stanowiącym większość społeczeństwem ukraińskim.

REKLAMA

Dodała, że Ukraina powinna uznać Węgrów z obwodu zakarpackiego, podobnie jak inne mniejszości, za czynnik państwotwórczy.

Stany Zjednoczone wezwały w czwartek Węgry do naprawienia relacji z Ukrainą i odstąpienia od prób blokowania współpracy tego kraju z NATO. „Jeśli Ukrainie się nie uda, Węgry znajdą się na linii frontu rosyjskiej agresji” – wskazał ambasador USA na Węgrzech David Cornstein.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych węgierskiego parlamentu Cornstein powiedział, że Węgry mogłyby zrobić więcej w sferze „ustalania priorytetów sojuszy” w sytuacji, gdy Rosja ponownie stanowi zagrożenie dla Ukrainy i Europy.

„Rosja testuje obecnie Zachód w większym stopniu niż kiedykolwiek” – napisał Cornstein w oświadczeniu udostępnionym przez amerykańską ambasadę.

„Żywimy zdecydowane przekonanie, (…) że dla nas jako sojuszników NATO najlepszym sposobem promowania reform na Ukrainie jest rozmawianie z Ukrainą, nie zaś blokowanie współpracy Ukrainy z NATO” – oznajmił dyplomata.

Stosunki węgiersko-ukraińskie są napięte od jesieni 2017 roku, kiedy to ukraiński parlament przyjął nową ustawę oświatową. Budapeszt oświadczył, że uderza ona w prawa mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu, gdyż ogranicza prawo do nauczania w języku ojczystym. Z powodu sporu Węgry blokują m.in. posiedzenia Komisji NATO-Ukraina na najwyższym szczeblu.

Konflikt między dwoma krajami pogłębił się po publikacji w mediach filmu wideo, który dokumentuje wydawanie paszportów mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Nagranie zostało wykonane w konsulacie węgierskim w mieście Berehowe; pracownicy konsulatu proszą na nim nowych posiadaczy paszportów, by ukrywali przed władzami ukraińskimi fakt uzyskania drugiego obywatelstwa. W związku z tą sprawą Ukraina wydaliła węgierskiego konsula, na co Węgry zareagowały wydaleniem jednego z ukraińskich konsulów w Budapeszcie. (PAP)

REKLAMA