BBC zrobił materiał o polskiej dziewczynie, która chce iść do wojska. Zalew hejtu w komentarzach. „Polacy uczą nienawiści i antysemityzmu!”

BBC News przygotowało materiały o klasach wojskowych i ich uczniach z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu. W komentarzach pod promocyjnym nagraniem doszło do awantury jedni nas chwalili, drudzy zarzucali nam faszyzm!

Angielscy dziennikarze zrobili materiał o zajęciach w terenie, ćwiczeniach i fragmentach życia pozaszkolnego uczniów.

„Wzrost patriotyzmu w Polsce spowodował zwiększony popyt na zajęcia wojskowe w szkołach średnich” – twierdzi BBC, dodając że dzieje się tak od momentu wyborów i utworzenia „populistycznego rządu”.

BBC News promuje materiał także zapowiedzią na Twitterze z innymi ujęciami i wypowiedziami uczniów. Jak widać opinię lewaków z BBC o Polsce są zatrważające.

Pod materiałem reklamującym się na Twitterze w komentarzach doszło do otwartej wojny.

Jakiś lewak George Woods zaatakował nasz kraj, pisząc:

„Czy są jeszcze w tej chwili jakieś wątpliwość co do faszystowskiego kierunku, w jakim zmierza Polska?”

„Nastolatek uczący się walki> Polska zmierza w kierunku faszyzmu. Bezsprzecznie jest kierunek, w którym proponuję ci wejść i jest to ściana.” – odpowiedział mu Rafał Żurowski.

„Wszyscy jesteście tak nieświadomi. Polska zmierza do złych czasów.”

„To właściwie tylko wyłącznie ludzie w polscy chwalą te rzeczy. Reszta świata jest słusznie ostrożna wobec twojego szaleńczego nacjonalizmu. Wy posuwacie się nawet do tego, że negujecie swój udziału w holokauście.”

Niestety takie zdanie mają o nas zachodni lewacy czytając wypociny i wypowiedzi polityków z „totalnej opozycji”. Swoje dorzucają także pseudoartyści, którzy pokazują Polskę i Polaków w krzywym, nieprawdziwym świetle. („Pokłosie”, „Ida” czy „W Ciemności”)

Źródło: Twitter: BBC News

18 KOMENTARZE

 1. Afera o post jakiegoś internetowego trolla. Ludzie o niskim ilorazie w ogóle padająl się w dyskusję.

  • Dziewczyny ładne. Umyte i inteligentne. Chłopak także jakiś nie spocony i nie transwerstyta.
   Czego jeszcze chcieć?
   Więcej rozumu u tutaj sepleniących trolli.

  • Niech Angole przestana negowac swoj udzial w Holokauscie ;). Czy z takimi lewackimi bezmozgami wogole mozliwa jest rozmowa? Dziwczyna chce isc do wojska – a oni: „faszyzm”. Szkoda gadac.

 2. Nawet z wojska zrobili babiniec. Ale początki państwowego feminizmu sięgają jeszcze końcówki PRL.

  W końcówce lat osiemdziesiątych na lekcjach ZPT w podstawówkach zmuszano chłopaków do zajęć typu: robienie kanapek, sałatek, itp. I tak na okrągło. Z kolei państwowy OBOP wypytywał jeszcze na początku lat osiemdziesiątych o wielkość rodzin, czy kobieta prowadzi dom czy też udziela się w „pracy zawodowej”, itd.

  • Dziewczyna-żołnierz. Wyobraźcie sobie gdyby w sportach walki dobrego zawodnika – mężczyznę zestawić z nawet topową zawodniczką – kobietą – kobieta nie ma żadnych szans. Jeszcze bardziej na polu walki.
   Po co nam takie wojsko?

  • ZPT uważam że było pożyteczne. W życiu przydają się różne rzeczy. Umiejętność przyszywania guzików jaką nabyłem na tych zajęciach również.

 3. Jak myślicie, jaka nacja determinuje na nas hejt? Ajaj, ajwaj. …

 4. Nic tak nie otwiera oczu jak prawda!
  Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka z 1939 r. – „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” którą autor dedykuje Młodzieży Polskiej jako drogowskaz, zadanie do wytężonej pracy, dla »podniesienia Polski w z wyż«:
  Rozdz. XLIII – CEL GŁÓWNYCH ATAKÓW ŻYDOSTWA
  Jakkolwiek wszystkie wymienione sposoby, zmierzające do osłabienia i moalnego
  rozkładu narodów rdzennych, są deprawujące i zgubne, to jednak okażą
  się bezsilnymi, o ile natrafiana naród oparty o zdrową moralnie rodzinę, żyjący
  według zasad nauki chrześcijańskiej i wychowujący swą młodzież w szkołach
  o narodowym i religijnym kierunku. Rodzina, Kościół i szkoła to główne fun
  damenty państwa, to najsilniejsze wiązadła narodu, nadające mu siłę ducha
  i potęgę, to mur, który każdego wroga odeprze i obezwładni. Jeśli jedno z nich
  się rozluźni, naród się chwieje, wreszcie zginąć musi.
  Dlatego to żydostwo planowo i celowo zmierza do podgryzania tej więzi
  narodowej i skierowuje swe główne ataki przeciw rodzinie, Kościołowi,
  szkole i ziemi.
  1
  WALKA PRZECIW RODZINIE
  Podstawą państwa i siłą każdego narodu jest zdrowa i moralna rodzina.
  Rodzina to pierwsza komórka społeczna, to szkoła życia społeczno-państwowego,
  gdzie jest z jednej strony władza, a z drugiej strony praca, poświęcenie
  się i ofiarność z siebie dla dobra dzieci czy dla dobra rodzeństwa.
  Rodzina zaś katolicka to pierwsza świątynia. Tu po raz pierwszy składa
  dziecko rączki do modlitwy, tu uczy się modlić przy boku ojca i matki, tu po raz
  pierwszy słucha nauki o Bogu. Tu po raz pierwszy otrzymuje podstawy życia
  religijnego i moralnego, by się przygotować do życia, by wyrosnąć na człowieka
  dobrego i uczciwego.
  W polskiej zaś i katolickiej rodzinie na podstawie tych zasad wyrasta dziecko
  na dobrego Polaka i Katolika.
  Historia poucza, że w czasach, kiedy moralność stała wysoko, Polska była
  silna i potężna. W XVIII zaś wieku, kiedy wskutek napływu żydów i powstania
  210
  masonerii nastąpiło rozluźnienie obyczajów, sprzedajność i rozpusta, Polska
  upadła.
  W zmartwychwstałej zaś Polsce, kto chce pracować nad jej odrodzeniem
  gospodarczym i potęgą państwa musi przede wszystkim starać się o jej odrodzenie
  moralne.
  Tu źródło potęgi i znaczenia Polski.
  Wiedzą o tym dobrze nasi wrogowie wewnętrzni i dlatego wytężają wszystkie
  swe siły, by Polskę utrzymać w stałym rozluźnieniu. „Projekt prawa małżeńskiego”
  przygotowany dla Polski Katolickiej, zmierzał do rozbicia rodziny,
  a jak to wykazałem, żywcem był wzięty z Talmudu , i jeśli na 7 członków
  w komisji ustawodawczej, opracowującej ten „Projekt”, czterech było żydów
  czy pochodzenia żydowskiego, to świadczy to zbyt jasno, skąd te zakusy na
  rozbicie polskiej rodziny pochodzą. Wykazuje to również, jak żydzi planowo
  działają, bo przecież w „Mowie na cmentarzu żydowskim w Pradze”, wydanej
  po raz pierwszy w r. 1868 powiedziano:
  „Nasi mężowie muszą wejść do grona prawodawców w państwie”
  Byliśmy niedawno świadkami, jaką wrzawę podnieśli żydzi w całym świecie
  z powodu zaproszenia mnie na eksperta w Komisji Sejmowej administracyjno-
  gospodarczej w sprawie uboju rytualnego, nazywali to mieszaniem się do
  ich religii, jakkolwiek było to tylko przeciwdziałaniem wyzyskowi na tle
  rzeźniczo-gospodarczym, a tymczasem Polacy cierpliwie patrzyli na to, że
  żydzi chcieli im narzucić swoje talmudyczne przepisy i zamiast Sakramentu
  małżeństwa wprowadzić prawo żydowskie, oparte na Talmudzie. Zmierzało to
  wszystko do rozbicia rodziny i rzucenia potomstwa na pastwę losu.
  Nazywano to jednak postępem i wymogiem ducha czasu. Skąd jednak ten
  postęp pochodzi wypowiada to żyd Blau
  „Nowe postanowienia przedstawiają postęp w rozwoju prawa małżeńskiego,
  nadto nowoczesne europejskie prawodawstwa, po półtora tysiącu lat, stanęły
  przeciw postanowieniom prawa kanonicznego, a na stanowisku żydowskiego
  prawa rozwodowego”.
  Na dowód tego, że zwrot ten do żydowskiego prawa rozwodowego jest dla
  żydów potrzebnym i pożytecznym, wystarczy przytoczyć „Mowę rabina o gojach”,
  gdzie powiedziano:
  „Musimy o tym myśleć, by ułatwić związki małżeńskie między żydami
  i chrześcijanami, bo naród żydowski może przez to tylko zyskiwać, nie ponosząc
  żadnej szkody. Wprowadzenie w pewnym stopniu nieczystej krwi do naszego
  narodu przez Boga wybranego, nie może go zniszczyć, a nasze córki zyskują
  przez te małżeństwa stosunki z rodzinami, które posiadają potęgę i wpływy.
  Drogą wymiany dla naszych pieniędzy zyskujemy naturalnie wpływ na nasze
  otoczenie. Przyjaźń z chrześcijanami nie sprowadzi nas z drogi, którąśmy sobie
  nakreślili, przeciwnie, dzięki naszej zręczności uczyni nas ich panami.
  Życzyć sobie należy, aby Izraelici wstrzymywali się od brania kobiet ze
  swojej świętej religii jako metresy dla siebie, a poleca się, aby sobie w tym celu
  znajdowali chrześcijańskie dziewice.
  Wielkie znaczenie miałoby zawieranie małżeństwa wyłącznie przez zwykłą
  ceremonię cywilną, gdyż wtedy chrześcijańskie kobiety dostałyby się do nas”504.
  Podobną ohydę i cynizm znajdujemy i w „Mowie na cmentarzu żydowskim
  w Pradze”, gdzie powiedziano:
  „Musimy żądać wolnych związków małżeńskich między żydami i chrześcijanami.
  Izrael może na tym tylko skorzystać, jakkolwiek zanieczyszcza tym
  swoją krew. Nasi synowie i nasze córki mogą wchodzić w związki małżeńskie
  z wybitnymi i możnymi rodzinami chrześcijańskimi. My dajemy pieniądze
  i otrzymujemy za to wpływ. Chrześcijańskie pokrewieństwo nie wywiera na nas
  wpływu, ale my wywieramy na nich. To jest jedno. Drugie jest to, że my
  szanujemy kobietę żydowską, a oddajemy się raczej zakazanym chuciom z kobietami
  naszych wrogów. My mamy pieniądze, a za pieniądze jest także cnota
  sprzedajną. Żyd nie powinien nigdy córki swojego narodu czynić nałożnicą.
  Jeśli chce przeciw szóstemu przykazaniu występować, jest dosyć do tego
  dziewcząt chrześcijańskich. Od czego byłyby zatrudnione w sklepach ładne
  dziewczęta gojów? Która się nie chce poddać naszym zachciankom, nie otrzyma
  żadnej pracy, a więc i chleba! Musimy naszym młodym mężczyznom dać także
  przyjemność. Idźcie do wielkich miast, a zobaczycie, że oni nie czekali dotąd
  na naszą mądrość! Zróbcie z małżeństwa chrześcijańskiego kontrakt zamiast
  Sakramentu, a żony i córki ich będąjeszcze chętniejsze w naszym ręku…
  Co mówi prawo? — padł głos pomiędzy dwunastu. — Za cudzołóstwo
  z kobietą naszego narodu grozi śmierć. Naruszenie dziewicy może być odpokutowane
  karą pieniężną, jeśli nie jest zaręczoną narzeczona. Inaczej śmierć.
  212
  Cielesne zaś przestępstwa z niewolnicą osądza prawo łagodnie, jej ciało należy
  jej panu.
  Czyżby gojki miały być lepszymi od naszych niewolnic”?505.
  W „Mowie rabina we Lwowie” wygłoszonej w r. 1912 czytamy:
  „Nie może być nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa”506.
  Gdyby ktokolwiek wątpił o autentyczności wymienionych mów, ziejących
  bezdenną nienawiścią i pogardą dla gojów i gdyby nie mógł zrozumieć tej
  bezczelności, z jaką żydzi mieszają się do chrześcijańskiego Sakramentu małżeństwa,
  to niech sobie uprzytomni, że żydzi będąc w większości w Komisji
  Kodyfikacyjnej uchwalili dla Polski w r. 1929 to, co w wymienionych mowach
  było postanowione, jako cel dla propagandy w krajach chrześcijańskich.
  Zresztą, praktyka życia wykazuje, że żydzi istotnie tak postępują, jak w owych
  mowach wskazano. Widzimy tu zatem, że demoralizacja i deprawacja jaką
  prowadzą żydzi w stosunku do kobiet chrześcijańskich, jest prowadzona celowo.
  Zaciekła zaś ich dążność do zaprowadzenia rozwodów i ślubów cywilnych
  w Polsce, opiera się na prastarych ich uchwałach, a wszystko to zmierza
  do osłabienia Polski przez zachwianie jej fundamentu, jakim jest zdrowa moralnie
  katolicka rodzina.
  Zdemaskowali się w tych dążnościach sami żydzi, kiedy wystąpili, jak np.
  niejaki żyd Ackerberg, w obronie „Projektu prawa małżeńskiego w Polsce”,
  zachwalając dla Katolików rozwody i śluby cywilne i chcąc zrealizować to, co
  postanowiono w przytoczonych „Mowach”, że musi być zniesiona nierozerwalność
  chrześcijańskiego Sakramentu małżeństwa.
  Widocznie dla żydów było to potrzebne i konieczne, dla Polaków jednak
  byłoby to szkodliwe i zgubne.
  213
  _____________________________________________________________
  S01) Talmud, bolszewizm i Projekt prawa małżeńskiego w Polsce (Warszawa 1932).
  502) Mowę tę przytaczam w pracy: „Program światowej polityki żydowskiej” II wyd. str. 129.
  Omówienie zaś str. 117, 118.
  503) Blau, Die judische Ehescheidung und der judische Scheidebrief. Strassburg 1911, S. 89.
  504) Mowa rabina o gojach § 17-19. Przytaczam w pracy: „Program światowej polityki
  żydowskiej” II wyd. str. 121.
  505) Mowę tę jak i „Mowę rabina o gojach” omawiam w pracy: „Program światowej polityki
  żydowskiej” II wyd. str. 117-118; 130, 131.
  506) Cfr. Program światowej polityki żydowskiej II wyd. str. 133, 134.

  Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

 5. Nic tak nie otwiera oczu jak prawda!
  Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka z 1939 r. – „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” którą autor dedykuje Młodzieży Polskiej jako drogowskaz, zadanie do wytężonej pracy, dla »podniesienia Polski w z wyż«:
  Rozdz. XLIII CEL GŁÓWNYCH ATAKÓW ŻYDOSTWA
  2
  WALKA PRZECIW KOŚCIOŁOWI
  Oprócz rodziny podstawą i fundamentem dla państwa jest Kościół. Jest on
  spójnią narodową, bo łączy dusze i serca wiernych w jedną wielką rodzinę
  duchową. W myśl zaś nauki Chrystusa: „oddajcie Bogu, co Bożego, a cesarzowi,
  co cesarskiego”, wychowuje wiernych na lojalnych obywateli państwa,
  zachowując jednak swe cele duchowe, niezależne od państwa Harmonijna
  współpraca państwa z Kościołem wydaje tak dla jednej jak i dla drugiej in-
  213
  stytucji największe korzyści i przyczynia się do obopólnego dobra. Tak było
  zawsze w Polsce i taka jest tradycja Polskiego Narodu.
  Obcy jednak element żydowski, który się wdziera we wszystkie tajniki życia
  polskiego, stara się tę tradycję zniszczyć. We wszelki sposób występuje przeciw
  Kościołowi, podrywając jego autorytet, szerząc wolnomyślność i bezbożnictwo,
  wyszydzając jego świętości, szkalując jego kapłanów, rozszerzając o nich
  najpotworniejsze zmyślone wieści, wzniecając różne sekty. Z taką samą nienawiścią,
  z jaką żydzi odnosili się do Chrystusa Pana, odnoszą się w ciągu całej
  historii i do Jego Kościoła i do całego chrześcijaństwa. Widzimy tę nienawiść
  w naszych czasach podniesioną do szatańskiej zaciekłości i złości.
  Tu znów spotykamy system i plan obmyślony z dawna. W „Mowie rabina
  0 gojach” czytamy:
  „Musimy się starać, by wszelkimi środkami zmniejszyć wpływ chrześcijańskiego
  Kościoła, który był zawsze naszym największym nieprzyjacielem
  1 w tym celu musimy zasiewać w sercach jego wiernych wolnomyślne idee
  i wątpliwości, a nadto wywoływać niezgodę i spory religijne”507.
  „Naturalnym przeciwnikiem Izraela jest Kościół chrześcijański, dlatego
  należy go podkopać. Ułatwiają to jego podziały. Musimy rozkrzewiać w nim
  wolnomyślność, powątpiewania, niewiarę i spory. Dlatego prowadzimy stałą
  wojnę w prasie przeciw chrześcijańskiemu duchowieństwu, rzucamy podejrzenia
  i szyderstwa z niego”508.
  „Głównym nieprzyjacielem żydów jest Kościół Katolicki. Dlatego zasadziliśmy
  na tym drzewie ducha wolności i niekarności. Wznieciliśmy również
  walkę i niezgodę między poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi.
  W pierwszej linii będziemy walczyć z największą zaciekłością przeciw
  klerowi katolickiemu. — Będziemy rzucać przeciwko niemu szyderstwa
  i skandale z jego życia, aby go narazić na obrzydzenie wobec świata”509.
  Praktyka życia wykazuje, że żydzi istotnie w ten sposób wobec Kościoła
  i jego Sług tak postępują. Posługują się nadto kłamstwami i oszczerstwami
  w walce ze swymi przeciwnikami. Nie ma podłości i kalumnii, którą by się nie
  posługiwali w walce z Katolickim Klerem, byle go tylko poniżyć.
  Z powyższych pism widzimy, że podłą tę działalność prowadzą żydzi
  planowo, na podstawie obmyślanego programu przez swoją starszyznę. Z „Pro-
  214
  tokółów mędrców Syjonu” widzimy, że działalność ta wydała pożądane wyniki,
  bo jak tam powiedziano:
  „Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób
  uniemożliwić jego posłannictwo, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać.
  Wpływy duchowieństwa z dniem każdym maleją. Wolność sumienia
  jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego
  upadku chrześcijaństwa. Z innymi wyznaniami damy sobie jeszcze łatwiej
  radę… Ujmiemy klerykalizm i klerykałów w takie karby, żeby ich wpływy
  zwróciły się w kierunku wprost odwrotnym do ich poprzedniego ruchu”510.
  W krajach, gdzie nastąpił upadek kleru, przyszedł nieuniknienie i upadek
  państwa i zguba narodu. Jeśli żydzi jako komisarze bolszewiccy w Rosji i w Hiszpanii
  używali wszelkich środków a nawet i tortur, by tylko wymusić u kapłanów
  katolickich podpisanie odezw, wychwalających rządy komunistyczne,
  a potępiających Kościół Katolicki, to jak widzimy, działali oni według wymienionego
  postanowienia „Protokołów mędrców Syjonu”, których się trzymają
  w najdrobniejszych szczegółach.
  Marząc o panowaniu nad światem, marzą żydzi również i o narzuceniu
  swojej religii i obcym narodom:
  „Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą
  kościoła międzynarodowego”.
  „Lecz dopóki nie wychowamy młodzieży w zasadach naszych wiar przejściowych,
  a następnie w naszej, nie zaczepimy jawnie Kościoła istniejącego,
  który będziemy zwalczali przez krytykę, wywołującą schizmy”.
  „Nasza prasa współczesna będzie piętnowała sprawy państwowe, religijne,
  brak zdolności gojów, wszystko to w wyrażeniach pogardliwych, żeby na wszelki
  sposób poniżyć ich tak, jak to umie zrobić tylko nasze genialne plemię”511.
  Widzimy zatem, że wymienione pisma nie tylko zgadzająsię z „Protokołami
  mędrców Syjonu”, ale ponadto i z praktyką żydowską w życiu codziennym. Nie
  genialne, ale plugawe to plemię zohydza i poniża nasz Kościół, nasze
  Państwo i nasz Naród, co potwierdzają prawie ustawiczne procesy o obrazę
  Państwa i Narodu Polskiego. Napaści zaś na Kler katolicki, by go poniżyć,
  zohydzić i poderwać jego wpływy, prowadzą żydzi nie tylko sami, ale i przez
  płatnych swoich najemników.
  215
  Wszystko to zmierza do poderwania szacunku i zaufania do Kleru, do
  Władzy Kościelnej czy Państwowej, by w ten sposób łatwiej można przeprowadzać
  swe cele wrogie Państwu Polskiemu, wrogie Kościołowi.
  Przyznająto żydzi, że „wolność mogłaby być nieszkodliwą i istnieć w państwie
  bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby była oparta na zasadach
  wiary w Boga, na braterstwie ludzkości, lecz poza obrębem o równości, bo temu
  zaprzeczają podstawy tworzenia, które ustaliły podległość. Naród posiadający
  podobną wiarę, byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód
  spokojnie kierowany przez swojego pasterza duchownego, posłuszny Boskiemu
  podziałowi na ziemi. Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać
  z umysłu gojów zasady Boskie i duchowe, zamieniając wszystko na wyliczenia
  arytmetyczne i potrzeby materialne”512.
  Praktyka życia wykazuje, że żydzi według wymienionych uchwał najwierniej
  postępują, starając się najpierw zachwiać wiarę w chrześcijańskich
  społeczeństwach, w miejsce zaś idei duchownych i religijnych wprowadzić
  system materialistyczny. Na tym opiera się nauka żyda Marksa tak w teorii jak
  i w praktyce, jak to widzimy szczególniej w Rosji i Hiszpanii.
  Na tych dwóch nieszczęśliwych krajach urzeczywistniają żydzi to, co nakazują
  „Protokoły mędrców Syjonu” w dziedzinie religii, a mianowicie zniszczenie
  wszelkiej religii oprócz żydowskiej. W „Protokołach” powiedziano:
  „Kiedy już zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane,
  poza naszym kultem jedynego Boga, z którym losy nas łączą, wskutek
  tego, że jesteśmy narodem wybranym i przez którego losy nasze związane są
  z losami świata. Dlatego to powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia. Jeśli z tego
  powstaną ateiści współcześni, to jako stopień przejściowy, nie przeszkodzą
  naszym zamiarom, będą zaś przykładem dla tych pokoleń, które będą słuchały
  naszych mów o religii mojżeszowej. Religia ta, będąc systemem trwałym i ściśle
  obmyślonym, doprowadziła do podboju przez nas wszystkich narodów. Podkreślać
  będziemy również jej prawdę mistyczną, na której, jak to będziemy głosili,
  polega cała jej siła wychowawcza. Wówczas przy każdej sposobności będziemy
  drukowali artykuły, w których przeprowadzimy porównanie między poprzednimi,
  a naszymi dobroczynnymi rządami”513.
  „Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń gojów, lecz nikt
  nigdy nie będzie krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia,
  216
  ponieważ nikt nie pozna jej gruntownie, oprócz naszych ludzi, którzy nigdy nie
  ośmielą się zdradzić jej tajników”514
  Wypowiedzenia te mają wielką wymowę i wykazują, że to, na co patrzymy
  w życiu, co widzimy w Rosji, wykonują żydzi, albo sami według poleceń
  „Protokołów mędrców Syjonu”, albo też wynajmują sobie zaprzańców i zdrajców
  spośród chrześcijan, którzy im część tej wrogiej Kościołowi akcji wykonują.
  Wszędzie tu zatem dawno uplanowana i systematycznie prowadzona walka
  przeciw Kościołowi, którego tak nienawidzą żydzi, jak nienawidzili Chrystusa.
  Walka ta jednak zmierza do zerwania tej głównej więzi, jaka łączy naród, by go
  w ten sposób osłabić i zniszczyć. Jeśli dzisiaj żydzi, ścigani prawie w całym
  świecie, udająobrońców katolicyzmu i chwalców niektórych Dostojników Kościoła,
  to czynią to obłudnie, by tylko znaleźć w Kościele obronę, by uśpić
  czujność i obezwładnić nadchodzące zewsząd na nich gromy. Tylko mocno
  naiwni, albo grubo przekupieni dadzą się na ten lep ułowić.
  217
  _____________________________________________________________
  507) Cfr. Program światowej polityki żydowskiej II wyd. str. 119. § 7
  508) Mowa na cmentarzu żydowskim w Pradze. Cfr. Program światowej polityki żydowskiej
  II wyd. str. 127.
  509) Mowa rabina we Lwowie w r. 1912. Cfr. Program str. 133.
  510) Protokoły mędrców Syjonu XVII § 166.
  511) Prot. XVII. §§ 169, 170, 171.
  512) Prot. IV. § 53.
  513) Prot. XIV. § 133.

  Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

 6. Nic tak nie otwiera oczu jak prawda!
  Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka z 1939 r. – „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” którą autor dedykuje Młodzieży Polskiej jako drogowskaz, zadanie do wytężonej pracy, dla »podniesienia Polski w z wyż«:
  Rozdz. XLIII – CEL GŁÓWNYCH ATAKÓW ŻYDOSTWA
  3
  WALKA PRZECIW SZKOLE. NAKAZY ŚWIATOWEGO ŻYDOSTWA A SZKOLNICTWO W POLSCE
  „Kto ma młodzież w ręku, do tego przyszłość należy”. Tą zasadą kierują się
  najwybitniejsi działacze i wodzowie narodów. Tę również zasadę znajdujemy
  we wspomnianej „Mowie na cmentarzu żydowskim Pradze”. Mowa ta ma tak
  ścisłą łączność z „Protokołami mędrców Syjonu”, że można uważać, iż stanowiła
  ona jeden z podkładów dla systematycznego i filozoficznego opracowania
  programu, jaki znajdujemy w powyższych „Protokołach”515.
  Po omówieniu walki z Kościołem, w owej mowie powiedziano o szkole:
  „Głównym filarem Kościoła jest szkoła. Na wychowanie chrześcijańskiej
  młodzieży musimy uzyskać wpływ. Dlatego należy najpierw przeprowadzić
  oddzielenie szkoły od Kościoła. Pod hasłem postępu i równouprawnienia
  wszystkich religii musi nastąpić przemiana szkół chrześcijańskich na bezwyznaniowe.
  Wtedy będą mogli być Izraelici nauczycielami we wszystkich szkołach.
  Chrześcijańskie zaś wychowanie ograniczy się do domu, a ponieważ masy
  nie mająna to czasu, religijność wyższych stanów będzie wstrząśnięta i wkrótce
  217
  zniknie. Agitacja za zniesieniem własnej posiadłości kościołów i szkół przeprowadzi
  przejście majątków kościelnych i szkolnych w posiadanie państwa,
  a zatem wcześniej czy później w ręce Izraela”.
  Jeśli się zestawi te wypowiedzenia z różnymi prądami narzucanymi nam
  obecnie z masońskich i socjalistycznych źródeł, to uderzy nas tak dziwne pokrewieństwo,
  że musimy uznać wypowiedzenie „Na cmentarzu w Pradze” za
  program, według którego postępuje się w Polsce nieraz bezwiednie i mimo woli.
  Różnego rodzaju utrudnienia w nauczaniu religii w szkołach, dążność do stopniowego
  zacierania chrześcijańskiego charakteru w wychowaniu młodzieży,
  której na nauczycieli daje się zbyt często żydów, doprowadza do tego, co
  zamierzono, że żydzi mogą być już nauczycielami we wszystkich szkołach
  i niestety jest ich już dużo.
  A skutki ich działalności to komunizm i akcja wywrotowa, o jakiej dowiadujemy
  się z toczących się licznych procesów. Jeśli Pan Premier Składkowski
  zdemaskował działalność „Związku Nauczycielskiego” w 1937 r. za jego dążenia
  komunistyczne i przeciwpaństwowe, to ten kierunek wśród nauczycielstwa
  polskiego, które było zawsze patriotyczne i w duchu narodowym pracowało,
  zrozumie się tylko wtedy, jeśli się weźmie pod uwagę, że w tym
  „Związku” jest 3.000 żydów, z których na naczelnych i kierowniczych stanowiskach
  jest 134, jak ich imiennie podaje „Goniec Warszawski” Nr 320
  z 1937 r.
  Jeśli się więc duszę młodzieży szkolnej chce zachować od wywrotowej
  i przeciwpaństwowej działalności, to przede wszystkim musi się ją uwolnić od
  wpływów żydowskich, oddzielając ją od młodzieży żydowskiej i nie dopuszczając
  nauczycieli żydów do szkół polskich. „Związek Nauczycielski” jednak
  powinien uwolnić się od żydów i przyjmować tylko chrześcijan, inaczej będzie
  zawsze w walce z państwem i narodem.
  Jeśli żydzi mają swoje organizacje z paragrafem żydowskim, jak np. „Związek
  nauczycieli szkół hebrajskich w Polsce”, „Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno
  Oświatowe”, „Jabne”, gdzie członkami mogą być tylko żydzi, to dlaczego
  Polacy nie mogąmieć takich stowarzyszeń, gdzie mogliby być tylko sami
  Polacy?
  Jakie dążności przenikają szkolnictwo żydowskie, to oprócz ilustracji z masowych
  procesów młodzieży szkolnej, oskarżonej czy skazanej za akcję wywrotową,
  możemy się przekonać z przebiegu procesu o akcję wywrotową wśród
  żydowskiej młodzieży szkolnej w Lublinie, gdzie jak zeznał żyd Kełma Piwko
  60% młodzieży w gimnazjum Zimnowodów należało do komórek komunistycznych.
  218
  Jeśli będziemy szukać źródła tego zjawiska, to znajdziemy je w duszy
  żydowskiej, określenie zaś konkretne w uchwałach, powziętych na zjeździe
  szkolnym w zaraniu Państwowości Polski, gdzie powiedziano:
  „Pragnąc zabezpieczyć przyszłość i trwałość dla swoich ideałów postanowiły
  żydowskie organizacje wywrotowe ująć w swe ręce szkolnictwo. W tym
  celu zwołano zjazd szkolny w roku 1921 dnia 15 czerwca w Warszawie. W odezwie
  pt. „Zjazd Szkolny” powiedziano: …żywiołowo wzrósł nasz ruch szkolny,
  na czele tego ruchu kroczą robotnicy żydowscy, użyźniający go ideałem i zapałem
  socjalistycznym”.
  Na zjeździe zaś uchwalono szereg rezolucji, które tworzą program działalności
  wywrotowych organizacji żydowskich w dziedzinie szkolnictwa.
  Wśród innych powiedziano:
  „Stwierdziwszy, że tendencje rozwojowe nowoczesnej szkoły żydowskiej
  prowadzają po drodze do szkoły socjalistycznej, zjazd znajduje, iż głównym
  zadaniem nowoczesnej szkoły żydowskiej jest wychowanie uświadomionych
  i czynnych wyrazicieli ideałów klasy robotniczej… Zagadnienie szkoły żydowskiej
  jest zagadnieniem natury wybitnie politycznej, jest kwestią walki
  politycznej. Istnienie i przyszłość szkoły żydowskiej są ściśle związane
  z walką przeciw siłom reakcyjnym, z walką przeciw ustrojowi burżuazyjnemu,
  zbudowanemu na ucisku społecznym i narodowościowym, a jedyną
  warstwą w społeczeństwie żydowskim, która może ją doprowadzić do zwycięskiego
  końca, jest żydowska warstwa robotnicza”516.
  Jaki zaś jest ten zwycięski koniec i na czym on polega, o tyn Zjazd nie mówi,
  wyręcza go jednak żargonowe pismo, które zaleca następuj ącąmetodę działania:
  „Wszystko, co proletariat organizuje, wszystko, co demonstruje jego siłę
  i wielkość w dzisiejszym świecie, bądź to w formie wystąpienia w Sejmie
  i w instytucjach komunalnych, bądź to w formie zebrań protestacyjnych i wieców
  aż do ulicznych masowych demonstracji, ze wszystkiego tego powinien
  skorzystać proletariat w ciągu długotrwałej walki. Wybór zaś form do tej walki
  daje nam samo życie, a jedynym kryterium jest celowość rewolucyjna”517.
  Jeśli przypomnimy sobie formę walk po rozwiązaniu Zarządu „Związku
  Nauczycielstwa Polskiego” i weźmiemy pod uwagę, że 134 żydów lub osób
  pochodzenia żydowskiego było ściśle związanych z owym Zarządem, a wśród
  dostawców było 80% żydów, to zrozumiemy tę dziwną łączność, jaka zachodzi
  219
  między formą walki pewnego odłamu nauczycielstwa polskiego a wymienionym
  programem żydowskim.
  Czy jednak nauczyciel polski, idący na pasku żydowskim, zdaje sobie
  sprawę, dokąd go żydzi prowadzą i czy pomyślał o tym, że w owym programie,
  za którym postępuje, o ile się rozchodzi o wybór walki, to „jedynym kryterium
  jest celowość rewolucyjna”?
  Szukając zaś najodpowiedniejszych form walki do wywołania rewolucji
  w Polsce, czy zastanowił się nauczyciel polski, na czyją korzyść on pracuje? Że
  chociażby bezwiednie jest on zdrajcą swego państwa i swojego narodu, bo
  pracuje dla rządu sowieckiego, dla Moskwy, dla żydów.
  Gdyby na taki zarzut zadrżało w nim jego polskie i uczciwe serce, bo
  naturalnie tylko jednostki mogą tu być świadome właściwego celu, a ogół idzie
  za nimi w imię źle zrozumianej koleżeńskiej solidarności, to niech posłucha, co
  0 nim pisze rządowy organ sowiecki, „Tass”.
  Otóż według tego organu:
  „Wystąpienie nauczycielstwa polskiego jest wydarzeniem o wielkim znaczeniu
  politycznym. Świadczy ono o tym, że szerokie masy polskiej inteligencji
  drobnomieszczańskiej przeszły do otwartej walki politycznej przeciwko reakcji
  faszystowskiej, występującej pod postacią „Obozu Zjednoczenia Narodowego”;
  na którym opiera się Rząd”518.
  To zaś cieszy najwięcej pobratymców w Sowietach, bo jak zaznacza dalej
  „Tass”: „opór przeciwko zarządzeniom władz polskich idzie pod hasłem «niech
  żyje front ludowy». Wiemy zaś o tym dobrze z doświadczenia w Hiszpanii
  1 Francji, że „front ludowy” to przedszkole bolszewizmu. Toteż za judaszowskimi
  srebrnikami z Moskwy płyną słowa zachęty do robotników w Polsce, by
  wystąpić w obronie bolszewizującego „Związku Nauczycielskiego Polskiego”,
  przez strajki, sabotaż i przez zjednoczenie na zasadach frontów ludowych,
  a w imię walki z polskim faszyzmem.
  Wiemy jednak dobrze, że są to hasła, zmierzające do celów komunistyczno-
  żydowskich, a demokracje czy fronty ludowe są tylko pułapką dla naiwnych,
  dlatego to żydzi tak je propagują, bo „wszyscy żydzi lgną do atmosfery
  frontów ludowych”.
  „Tak już jest, że wszyscy żydzi zupełnie niezależnie od przekrojów socjalnych,
  sami lgną do atmosfery frontów ludowych. „Tak już jest, że żydzi, ich
  nastroje, takt pulsu ich krwi, nerwów i sympatii idą zawsze drogami, które
  prowadzą przeciw szlakom rozwoju Wielkiej Polski. .,
  Musimy te zjawiska sygnalizować, musimy ostrzegać, musimy bić na alarm,
  bo to prawdziwe, a nie urojone niebezpieczeństwo”519.
  Jasną zatem jest rzeczą, że ta część nauczycielstwa polskiego, która uległa
  „Związkowi” działała według starych nakazów żydostwa, prowadzona zaś była
  przez żydów i Moskwę, a pracowała dla celów żydowskich w Polsce i na zgubę
  państwowości Polski.
  Niechże więc nauczycielstwo polskie, grupujące się w „Związku”, nie potwierdza
  swoim postępowaniem autentyczności „Protokołów Mędrców Syjonu”,
  gdzie charakteryzując psychologię gojów powiedziano o nich, że „mają dusze
  baranów, a w głowach przeciągi520.
  Na innym zaś miejscu tak ich przedstawiono:
  „Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich wilkami, a wiecie
  wszak, co się dzieje z owcami, kiedy do owczarni zakradnąsię wilki?
  Zamkną oni oczy jeszcze i ztej przyczyny, że obiecamy im zwrot wszystkich
  odebranych swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i po pokonaniu wszystkich
  partii. Czy warto wspominać tym, jak długo oczekiwać będą tego zwrotu?
  W jakimże innym celu wymyśliliśmy i nakazaliśmy gojom całą tę politykę,
  nie dając im możności zbadania jej treści, jeżeli nie w tym, żeby drogą okólną
  osiągnąć to, co jest prostą drogą niedościgłe dla naszego rozproszonego plemienia”
  521.
  A zatem do pracy nad odżydzeniem mentalności przede wszystkim u tych
  wszystkich, którzy uczą, by uwolnić szkolnictwo polskie od wpływów żydowskich,
  bo wpływy te mogą być tylko zgubnymi. Przecież tak częste procesy
  komunistyczne wykazują, że nauczycielstwo żydowskie propaguje czy popiera
  dążenia wywrotowe i działa szkodliwie na młodzież polską, wypacza jej uczucia
  religijne, paraliżuje wprost uczucia narodowe. Nigdy żyd nie odczuje duszy
  Polaka, nie może do niej przemówić. Nie powinien też nigdy’ być nauczycielem
  polskiej młodzieży. Cały Naród Polski, chcąc ratować swojąmłodzież i uchronić
  ją od zgubnych wpływów żydowskich, musi domagać się prawa, by żydom
  zabroniono uczyć w szkołach polskich. Wymaga tego dobro Państwa, Kościoła
  i Narodu, a żadna przecież konstytucja nie może dozwalać, by szkodliwe elementy
  dopuszczano do pracy nad wychowaniem młodzieży.
  221
  Smutne i nadzwyczaj bolesne doświadczenie kuratora lubelskiego, który
  młodzież polską łączył celowo z młodzieżą żydowską i przyjmował nauczycieli
  żydów do szkół polskich, był następnie świadkiem komunistycznych procesów
  młodzieży szkolnej, a dziś z krwawiącym sercem patrzy na swoją córkę i swojego
  syna w więzieniu, to smutne doświadczenie niech otworzy oczy wszystkim
  Polakom i niech na nich wpłynie, by stanowczo żądali prawa, zabraniającego
  żydom uczyć w szkołach chrześcijańskich, by do szkół polskich nie dopuszczać
  dzieci żydowskich.
  Zbyt częste są wypadki, że rodzice sami występują przeciw nauczycielom
  żydom i dochodzi do niepotrzebnych ekscesów, a nadto wymienione już procesy,
  a nadto proces przeciw nauczycielce w r. 1935 w Warszawie i wiele innych
  wykazuje, że nauczyciele żydzi szerzyli komunizm. Dlatego to musi być
  postawiona zasada:
  Polacy uczą młodzież polską, a żydzi żydowską!
  Żydzi nie mogą, uczyć dzieci chrześcijańskich, muszą być usunięci ze
  wszystkich szkół polskich tak ludowych jak średnich czy akademickich. Tego
  wymaga dobro Państwa, dobro Kościoła i Narodu Polskiego.
  Bez wątpienia Sejm przeprowadzi pod tym względem odpowiednie prawa
  i zaskarbi sobie wiekopomną wdzięczność całego narodu.
  _____________________________________________________________
  515) O tym mówię bliżej w pracy „Program światowej polityki żydowskiej” II wyd. str. 117 nst.
  516) Morgensztem. Warszawa 1921 r. z dnia 24 czerwca Nr 24. Cft. Rudolf Korsch, Żydowskie
  ugrupowania wywrotowe w Polsce, Warszawa 1925.
  5I7) Folkscajtung, Warszawa 1922 r. z dnia 7 kwietnia Nr 26 „O naszą szkołę”.
  518) Agencja Prasowa Antykomunistyczna z dnia 12 października 1937 r. Nr 64 „Ci też bronią
  b. Zarząd Z.N.P”.
  519) .,Jutro Pracy” z dnia 6 grudnia 1936 Nr 49 Warszawa.
  520) „ Protokoły Mędrców Syjonu” XV. § 143. Protokoły
  521) „ mędrców Syjonu” XI § 117. 118.

  Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

  • I ty możesz być ciemniakiem… Kościuszko najlepiej podsumował podobny bełkot. No ale człowiek wyprzedzał swoje czasy i najwidoczniej wielu dzisiejszych opóźnionych w rozwoju antymasonów, którzy nawet lóż nie rozpoznają ani nie wiedzą o co chodzi. Bo ksiądz im kazał.

 7. te lewackie śmiecie jeszcze nas oskarżają o antysemityzm.

  prócz Polski i ZSRR to wszyscy, łącznie z angolami, wybijali żydów, i teraz na siłę chcą nas przyłączyć o tej samej grupy. skandaliczne zachowanie tzw zachodu.

 8. Prawdziwie faszystowskie/nazistowskie kraje to Rumunia i Litwa, w dużej mierze Rosja. Przecież w Rumunii mordowali masę Żydów i Romów, to w tym kraju ostatnio chcieli zakazać małżeństw homoseksualnych, ale się opamiętali. Na Litwie nienawidzą Polaków, Żydów, homoseksualistów i Rosjan – tych samych grup których nienawidzili naziści. W Rosji zaś rasizm i homofobia są super powszechne, powstają nazistowskie szwadrony siejące grozę. U nas w Polsce nie ma tego na taką skalę, żadna nacja nie była tak dobra dla Żydów, jak Polacy, chociaż z homofobią innym składnikiem nazizmu jest u nas wyjątkowo źle. Żydzi mają się u nas jak pączek w maśle, a nasi rodacy Polacy homoseksualni beznadziejnie. Rozumiem, jakby nasze społeczeństwo potępiano za skrajną homofobię, ale za antysemityzm to skrajny żart!

 9. Tylko w jednym obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci przez całą wojnę zmarło ich ponad 60 tysięcy… I ten śmieć będzie obwiniał wielką Polskę o holocaust??? Skąd biorą się takie zwierzęta???

Comments are closed.