Jurkowi Owsiakowi grozi odpowiedzialność za atak nożownika w Gdańsku! To on organizował imprezę

Jurek Owsiak rezygnuje z szefostwa WOŚP. Fot. twitter
Jurek Owsiak rezygnuje z szefostwa WOŚP. Fot. twitter

Kto odpowiada jako organizator za naruszenia zasad bezpieczeństwa jakie umożliwiły wczorajszy śmiertelny atak na prezydenta Gdańska? Wg polskiej ustawy o imprezach masowych odpowiedzialność dzieli się pomiędzy bezpośredniego organizatora i organ samorządu. W tym przypadku pomiędzy WOŚP a tym samym jej szefa Jurka Owsiaka oraz prezydenta Gdańska, który był ofiarą ataku.

Ustawa stanowi, że:

Art. 5. [Ogólna odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo]
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2) ochrony porządku publicznego;
3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

Stopień odpowiedzialności oraz skierowanie zarzutów do właściwych osób będą rozpoczętego śledztwa prokuratorskiego. Tymczasem internauci apelują do Jurka Owsiaka, by wykazał się odwagą cywilną i wziął na siebie odpowiedzialność, a nie uciekał z tonącego okrętu:

Źródło: twitter

Comments are closed.