Grzegorz Braun zarejestrowany. Reżyser jednak powalczy o prezydenturę Gdańska

Grzegorz Braun. / fot. PAP/Tomasz Gzell
Grzegorz Braun. / fot. PAP/Tomasz Gzell

Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku zarejestrowała Grzegorza Brauna jako kandydata na stanowisko prezydenta miasta.

Kilka dni temu Komisja odmówiła rejestracji za to, iż kandydat wpisał w rubryce „miejsce zamieszkanie” adres, pod którym mieszka. Komisja zaś umyśliła sobie, że to powinien być adres zameldowania. Grzegorz Braun nie ma wątpliwości , iż chodziło o zwykłą obstrukcję.

„Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku z kilkudniowym opóźnieniem, po zastosowaniu bezprawnej obstrukcji proceduralnej – nakazującej przedkładanie dokumentów niewymaganych Kodeksem Wyborczym – w poniedziałek 11 lutego dokonała w końcu oficjalnej rejestracji kandydatury Grzegorza Brauna w wyborach uzupełniających na urząd prezydenta miasta Gdańska” -p isze kandydat na swej stronie internetowej grzegorzbraun.pl. .

„Już poprzednio obstrukcja proceduralna Komisarza Wyborczego opóźniła rozpoczęcie zbiorki podpisów poparcia kandydatury o całe trzy dni. Mimo to Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna zebrał na czas podpisy w ilości niemal dwukrotnie przewyższającej limit określony w kodeksie wyborczym”.

Zdaniem Grzegorza Brauna rejestracja komitetu Aleksandry Dulkiewicz nie była zgodna z prawem. Twierdzi on, że komitet został zarejestrowany bezprawnie, ponieważ nazywa się tak jak stowarzyszenie założone przez prezydenta Adamowicza. Dlatego też złożył skargę do Państwowej Komisji Wyborczej. Podpisy pod jej kandydaturą mogą być więc nieważne. Komisja odrzuciła jednak skargę Brauna.

Dutkiewicz w kampanii pomagają instytucje samorządowe, co jest niezgodne z prawem. M.in zbierały one dla niej podpisy.

Comments are closed.