Oświadczenie

„Redakcja Dwutygodnika Najwyższy Czas oświadcza, iż w artykule p.t. „Niewiarygodne! Owsiak robi wszystko dla dzieci, swoich dzieci! Ujawniamy kuriozalny zapis w statucie fundacji WOŚP” z dnia 12 lutego 2019 roku podano nieprawidłową informację dotyczącą zapisu w statucie Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Cytowany zapis de facto w statucie nie istnieje. Przywołując go Redakcja oparła się na nierzetelnych źródłach.