Żydzi rządzą Unią Europejską? Szokujące żądania z Brukseli. Chcecie być w UE? Najpierw zapłaćcie roszczenia!

Gideon Taylor oraz Parlament Europejski. / foto: YouTube/pixabay
Gideon Taylor oraz Parlament Europejski. / foto: YouTube/pixabay

Szokujące żądania Unii Europejskiej! W lutym Parlament Europejski przyjął skandaliczną rezolucję, która stawia jako warunek wejścia do UE dla Bośni i Hercegowiny, kwestię spłaty roszczeń Żydowskich.

Bośnia i Hercegowina złożyła wniosek o akces do Unii Europejskiej w 2016 roku, a obecnie ma status państwa, które potencjalnie może dołączyć do eurokołchozu. Jak w przypadku innych państw-członków, dołączenie do UE poprzedza okres kilku letniej obserwacji.

Jednym z warunków dołączenia BiH do UE ma być kwestia…restytucji bezspadkowego mienia żydowskiego. Rezolucję w tej sprawie przyjął w lutym Parlament Europejski. Wzywa ona potencjalnego członka wspólnoty do „rozpoczęcia rozmów z zainteresowanymi stronami na temat kwestii dotyczących zwrotu przejętego mienia lub odszkodowania za takie mienie”.

Żydzi już zacierają ręce, wszak mogą otrzymać całkiem pokaźne mienie, jeżeli władze Bośni i Hercegowiny będą chciały za wszelką cenę dołączyć do eurokołchozu. – WJRO jest dumna, że poparła ten kluczowy artykuł w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wzywamy Bośnię i Hercegowinę do przyjęcia przepisów dotyczących zwrotu własności prywatnej i komunalnej – powiedział Gideon Taylor, przewodniczący Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego.

To głosowanie w Parlamencie Europejskim jest potężnym wezwaniem do długo oczekiwanego ustawodawstwa w Bośni, aby zapewnić sprawiedliwość osobom, które przeżyły Holokaust i ich rodzinom, a także społeczności żydowskiej i innym wspólnotom religijnym – stwierdził z kolei Jakob Finci, prezydent społeczności żydowskiej w BiH.

Źródło: medianarodowe.com

Comments are closed.