Kompletne szaleństwo! Sprawdź, czy nie jesteś seksistą. Rada Europy przyjęła oficjalną definicję

Seksizm - zdjęcie ilustracyjne.
Seksizm - zdjęcie ilustracyjne.

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację, zawierającą – jak podkreślono – pierwszą uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym definicję seksizmu i prawny mechanizm w celu walki z tym zjawiskiem.

Seksizm został zdefiniowany jako „każde działanie, gest, wizualna reprezentacja, wypowiedź ustna lub pisemna, praktyka lub postępowanie oparte na przekonaniu, że osoba lub grupa osób jest gorsza z powodu swojej płci, występujące w sferze publicznej lub prywatnej, online i offline”.

Ich skutkiem może być: „naruszenie wrodzonej godności lub praw osoby lub grupy osób”, „fizyczna, seksualna, psychologiczna i socjoekonomiczna krzywda lub cierpienie osoby lub grupy osób”, „stworzenie zastraszającego, wrogiego, upokarzającego, poniżającego lub obraźliwego środowiska”, „stworzenie bariery dla autonomii i pełnego przestrzegania praw człowieka osoby lub grupy osób” lub „podtrzymywanie i wzmacnianie stereotypów na temat płci”.

Seksizm został zdefiniowany jako „objawianie się historycznie nierównych relacji władzy” między kobietami i mężczyznami, które prowadzi do dyskryminacji i uniemożliwia pełny rozwój kobiet w społeczeństwie” – poinformowano w wydanym w czwartek komunikacie.

Podkreślono, że z uwagi na to, że seksizm jest „powszechny we wszystkich sektorach i społeczeństwach, a seksizm i seksistowskie zachowania biorą swój początek i wzmacniają stereotypy na temat płci”, w rekomendacji zawarto także prawny mechanizm do walki z tym zjawiskiem.

Chodzi o „wyczerpującą listę działań oraz dziedzin, w których seksizm się pojawia”, od reklamy i mediów, rynku pracy, sądownictwa po oświatę i sport, a także wskazanie konkretnych sposobów dla konkretnych podmiotów na identyfikowanie przejawów seksizmu i reagowanie na nie.

Wśród zalecanych działań są np. zmiany prawne definiujące i potępiające seksizm, przewidujące kary za seksistowską mowę nienawiści oraz metody pomocy dla ofiar seksistowskiego zachowania.

W przyjętym dokumencie Komitet Ministrów apeluje do władz państw członkowskich Rady Europy o zwiększanie świadomości społecznej na temat tego problemu i m.in. szybkie reagowanie na jego przejawy przez osoby publiczne, oraz wystrzeganie się przy tym języka, który mógłby utrwalać dotychczasowe stereotypowe myślenie na ten temat.

W rekomendacji państwa członkowskie proszone są o monitorowanie wdrażania tych zaleceń i informowania Komisji Równości Płci Rady Europy o podjętych działaniach i osiągniętych rezultatach.

Komitet Ministrów w przyjętym dokumencie wskazuje na związek między seksizmem a przemocą wobec kobiet i dziewcząt, tłumacząc, że codzienne przejawy seksizmu przyczyniają się do tworzenia „atmosfery zastraszania, strachu, dyskryminacji, wykluczenia i niepewności, która ogranicza możliwości i wolność”. (PAP)

11 KOMENTARZE

  • Nie islamistów. Zgodnie z ta definicją to slam (a nie jakiś islamizm) jest seksistowską religią/ideologią. Jeśli chcą ci mądrale być konsekwentni za przestępstwo powinni uznać już samo bycie muzułmaninem.
   Koran, Sura 4, werset 34.
   Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi…

 1. Po tym całym lewackim bełkocie dalej nie wiem czym jest seksizm wg lewactwa.

 2. Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości czym jest unia i kto tam rządzi? To chory twór który wciąż szuka tematów zastępczych miast zająć się palącymi problemami społeczeństw Europy. Dewianci narzucają nam swoje wypaczone zasady. Ja mam już tego dość a Wy??

 3. Ha, ha! Matołki same zapędziły się w kozi róg… Pośrednio potwierdzili, że są tylko dwie płcie i ani, ani rusz w inną stronę, o którą tak zabiegają zaburzeni, cyt. „Seksizm został zdefiniowany jako „objawianie się historycznie nierównych relacji władzy” między kobietami i mężczyznami, które prowadzi do dyskryminacji i uniemożliwia pełny rozwój kobiet w społeczeństwie” „. No i co matołki! A gdzie te bredzenie, że jest 50 ileś czy nawet 60 ileś tam płci!? Nie da rady! Są tylko dwie płcie od początku świata: kobieta i mężczyzna i nie da rady inaczej! Tak stworzyła natura, Bóg czy też inna siła wyższa i na nic wasze manipulacje! Z próżnego to i Salomon nie naleje! Chyba, że NORMALNY! człowiek wam w głupi dziób, jak przekroczycie czyjeś granice wytrzymałości! Wszystkie dewianty mogą się gonić i bredzić dalej w tym swoim chocholim tańcu! I ani słowa na temat waszych urojeń, bo zaraz oskarżę o seksizm! :)))))))

  • Kia, przecież w Polsce to lewactwo „broniące” konstytucji też pewnie nie wie, że w tejże konstytucji jest zapisane: „małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”. I to samo lewactwo chce wprowadzić homosiowskie małżeństwa. No to jak to? Konstytucję łamać??? Lewacki brak logiki.

 4. Rozumiem, że minister rządu III RP, tworzonego przez „katolicko-konserwatywno-patriotyczny” PiS też to poparł w RE?

  Oprócz tego warto wziąć pod uwagę, że RE uznaje istnienie kilkunastu czy wręcz kilkudziesięciu płci, co stawia w nowym świetle „dyskryminację ze względu na płeć” obecną w tym dokumencie. Polecam poszukać sobie w necie przemówienia posła AfD Steffena Königera w parlamencie Brandenburgii, gdzie przed właściwym przemówieniem z mównicy, najpierw zamiast do „pań i panów” zwraca się do wszystkich uznawanych tam prawnie kilkudziesięciu płci :)

 5. „Kobiety gorzej sprawdzaja sie jako gornicy i budowlancy” – ot i seksizm :).

 6. Seksizm został zdefiniowany jako „objawianie się historycznie nierównych relacji władzy” między kobietami i mężczyznami, które prowadzi do dyskryminacji i uniemożliwia pełny rozwój kobiet w społeczeństwie”. – A o facetach nic nie ma, co za hipokryzja. Piękny przykład feministycznego seksizmu.

Comments are closed.