To on wyniósł Koronę Cierniową z płonącej katedry Notre Dame. „Był specjalnie do tego szkolony” [ZDJĘCIA]

Ojciec Fournier fot. Twitter
Ojciec Fournier fot. Twitter

Korona cierniowa – jedna z najcenniejszych relikwi chrześcijaństwa – została ocalona. Symbol męczeństwa Jezusa Chrystusa wyniósł z płonącej katedry Notre Dame ojciec Fournier, kapelan paryskich strażaków. Był specjalnie do tego szkolony.

Relikwie korony cierniowej znajdujące się do wczoraj w katedrze Notre-Dame w Paryżu wsą obręczą o średnicy około 21 cm i mają formę splecionych uschniętych gałązek. Według Biblii, korona cierniowa upleciona została przez żołnierzy Poncjusza Piłata. Towarzyszyła Jezusowi w drodze krzyżowej i w czasie śmierci.

Według jednej z teorii, koronę odnalazła i zabezpieczyła cesarzowa Helena, matka Konstantyna Wielkiego. W Jerozolimie relikwia korony cierniowej czczona była już w początkach V wieku. Według Antoniego z Piacenzy, relikwia przechowywana była w kościele Apostołów na Syjonie.

W 1063 roku korona trafiła do Bizancjum. 19 sierpnia 1237 roku potrzebujący pieniędzy cesarz Konstantynopola, Baldwin, oddał ją za 135 tysięcy liwrów królowi Francji, Ludwikowi IX. Monarcha ten polecił zbudowanie dwupoziomowej kaplicy Sainte-Chapelle, służącej do przechowywania relikwii patronów Francji (dolna kaplica) i korony Chrystusowej (kaplica górna).

Przez całe średniowiecze miała miejsce praktyka wyrywania z niej cierni i ich translacji do wielu miejsc (głównie kościoły i klasztory), a także umieszczano je wśród insygniów władzy. Do dziś są czczone w sanktuariach na całym świecie (m.in. Rzym, Piza, Praga; w Polsce w Zamościu, Miechowie i Boćkach). Stąd też korona w obecnym stanie jest pozbawiona cierni.

Po podpisaniu konkordatu w 1801 roku korona została wraz z pozostałymi relikwiami przekazana arcybiskupowi Paryża i złożona 10 sierpnia 1806 roku w skarbcu Katedry Notre Dame. Od tego czasu relikwie pozostają pod opieką kanoników Kapituły Bazyliki Metropolitańskiej i strzeżone są przez Rycerzy Świętego Grobu Bożego. W każdy pierwszy piątek miesiąca oraz każdy piątek Wielkiego Postu, korona była udostępniana wiernym podczas specjalnych ceremonii.

15 kwietnia 2019 roku, korona została ocalona z pożaru Katedry Notre Dame przez ojca Fouriera. Obecnie razem z innymi przedmiotami wyniesionymi ze skarbca jest przechowywana w bezpiecznym miejscu.

W sieci pojawiło się także wiele zdjęć ołtarza katedry zarówno przed, jak i po pożarze. Widać wyraźnie, że najważniejsza część ołtarza ocalała.

Udało się też uratować wiele innych relikwi ze skarbca Notre Dame.


Video 360

Wielki pożar był wynikiem zajęcia się ogniem skomplikowanej drewnianej więźby dachowej Notre Dame. Drzewa na nią ścinano w czasie, gdy Polska była w okresie rozbicia dzielnicowego. Dzięki solidnej konstrukcji murów struktura katedry ocalała.

Comments are closed.