Grzegorz Braun, Robert Bąkiewicz, Stanisław Michalkiewicz, Tomasz Kalinowski i Robert Winnicki podczas konferencji w Sejmie. Foto: tter/KONFEDERACJA_
Grzegorz Braun, Robert Bąkiewicz, Stanisław Michalkiewicz, Tomasz Kalinowski i Robert Winnicki podczas konferencji w Sejmie. Foto: tter/KONFEDERACJA_
REKLAMA

W środę w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy ze Stanisławem Michalkiewiczem, który ujawnił notatkę ze spotkania ambasadora Jacka Chodorowicza z jego amerykańskim odpowiednikiem Tomaszem Yazdgerdi. Spotkanie dotyczyło realizacji przez Polskę roszczeń żydowskich.

– Wbrew zapewnieniom i zaklęciom naszego rządu, naszych przedstawicieli, sprawa ustawy 447 cały czas ma swój ciąg dalszy i nie dajemy się wprowadzić w błąd zapewnieniom, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji – mówił Jacek Wilk.

REKLAMA

Ta notatka pochodzi z 25 października ubiegłego roku, a dotyczy rozmowy jaka odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z udziałem pana ambasadora Chodorowicza, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską z panem Tomaszem Yazdgerdi – jego amerykańskim odpowiednikiem, pełnomocnikiem Departamentu Stanu – wyjaśnił Stanisław Michalkiewicz.

– Notatka w gruncie rzeczy sprowadza się do relacji z tego, co mówił partner pana ambasadora Chodorowicza – zauważył publicysta.

Jak podkreślał Stanisław Michalkiewicz, wymyślono „coś w rodzaju mapy drogowej, według której te roszczenia żydowskie mają być realizowane zgodnie z oczekiwaniami strony żydowskiej i strony amerykańskiej”.

Rozmówca pana ambasadora Chodorowicza „konsekwentnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę, iż sprawa restytucji musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 roku, jako roku wyborczego w Polsce z podstawowym terminem w postaci wyborów do Parlamentu na jesieni 2019 roku. Podkreślił, że strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy Just, strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu”– cytował notatkę Michalkiewicz.

„Postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzącego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, który to z kolei rozumiał jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskich, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym, mających na celu ustalenie konkretnych kwot możliwych rekompensat, które jego zdaniem mogą mieć częściowy charakter. Podkreślił, że strona amerykańska nie oczekuje i nie spodziewa się działań legislacyjnych w określonym wyżej horyzoncie czasowym, natomiast uważa za możliwe konkretne rozmowy i działania niemające wymiaru publicznego i formalnego” – przytoczył najważniejszy akapit notatki.

Stanisław Michalkiewicz zwrócił uwagę na dwie uwagi polskiego ambasadora.

Tutaj pod sam koniec pan ambasador Chodorowicz przedstawia własne wnioski z tej rozmowy i powiada tak: „Nie ma przesłanki, by sądzić, że zbliżające się wybory do Kongresu USA i ewentualnie przejęcie Izby Reprezentantów przez Demokratów mogłoby zmienić na lepsze aktualne proporcje między liczbą kongresmenów nieprzychylnych i przychylnych Polsce w kontekście restytucji mienia żydowskiego, co może mieć realne konferencje dla procedowania w Kongresie spraw istotnych dla współpracy bilateralnej polsko-amerykańskiej” – cytował.

„Należy zauważyć, że strona amerykańska konsekwentnie współpracuje z muzeum historii Żydów Polskich POLIN i równie konsekwentnie podkreśla fakt tej współpracy” – przytoczył uwagi Chodorowicza Stanisław Michalkiewicz.

Źródło: YouTube

REKLAMA