Nie tylko Notre Dame. W Wielkim Tygodniu we Francji obcięli głowę Matce Bożej

Zdewastowana przydrożna kaplica we Francji. Fot. Twitter
Zdewastowana przydrożna kaplica we Francji. Fot. Twitter

W Marlhes w departamencie Loary mieszkańcy odkryli w Wielki Czwartek, że w miejscowej kapliczce nieznani sprawcy oderwali głowę figurze Matki Bożej i poważnie ją uszkodzili. Posąg miał wewnętrzne metalowe zbrojenie, więc przy profanacji musiano używać narzędzi.

Figura NMP została przełamana na wysokości Jej głowy. Był to z pewnością zaplanowany akt profanacji. Według regionalnego dziennika „Le Progres” sprawcy musieli się dobrze przygotować do zniszczenia solidnej konstrukcji posągu.

Kapliczka, w odróżnieniu od wielu innych miejsc tego typu we Francji była często odwiedzana przez mieszkańców Marlhes i niemal zawsze były tu kwiaty.

Według prezesa stowarzyszenia „Les Amis de Marlhes”, Rogera Defoursa, posąg zostanie „albo naprawiony, albo zastąpiony przez nową figurę”. Zawiadomiono miejscową żandarmerię. Nie jest to pierwszy taki przypadek. W ub. roku nieznani sprawcy usiłowali już kapliczkę podpalić.

Comments are closed.