Zapadła decyzja w sprawie zamku w Puszczy Noteckiej. „2 hektary powierzchni, 14 nadziemnych kondygnacji i kilkudziesięciometrowa wieża”

Tajemnicza budowla rośnie w Puszczy Noteckiej. Fot. mapy.geoportal.gov.pl
Tajemnicza budowla rośnie w Puszczy Noteckiej. Fot. mapy.geoportal.gov.pl

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uchylił decyzję określającą warunki prowadzenia budowy tzw. zamku w Stobnicy (woj. wielkopolskie) – poinformował we wtorek poznański RDOŚ. Budowla powstaje na obszarze Natura 2000.

Budowa gigantycznego obiektu zbliża się ku końcowi. W lipcu 2018 roku internet obiegły zdjęcia pokazujące ogromnych rozmiarów inwestycję w miejscowości Stobnica w obszarze Puszczy Noteckiej. Obejmuje ona prawie dwa hektary i jest położona na sztucznej wyspie. Zamek będzie miał 14 pięter, a znajdować się w nim będzie 46 luksusowych apartamentów dla ponad 100 osób.

Sprawą zainteresowały się media. Rozpowszechniana w internecie informacja, że inwestorem jest Dominika Kulczyk, córka Jana Kulczyka, okazała się jednak nieprawdziwa. Budowę prowadzi poznańska spółka D.J.T. sp.z.o.o..

RDOŚ w Poznaniu poinformował we wtorek, że 26 kwietnia br. uchylił decyzję z maja 2015 r. określającą warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tzw. zamku w Stobnicy. W 2015 r. Regionalna Dyrekcja w Poznaniu wydała decyzję, że inwestycja w Puszczy Noteckiej nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Oprócz uchylenia decyzji z 2015 r. RDOŚ wniósł sprzeciw dla realizowanej inwestycji, gdyż według niego budowa wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ta nie została wcześniej wydana.

Jak podano w przekazanym we wtorek komunikacie, powodem wznowienia postępowania i uchylenia poprzedniej decyzji oraz wniesienia sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia było ujawienie w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, dotyczących faktycznej powierzchni przekształconej na potrzeby przedsięwzięcia, odbiegającej od deklarowanej wcześniej przez inwestora, która przekraczała obszar 2 ha.

RDOŚ podkreślił, że ma to wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia jako” mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której inwestor nie przedłożył w toku postępowania pierwotnego”.

Według Regionalnej Dyrekcji w trakcie trwającego poprzednio postępowania przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu inwestor zadeklarował jednoznacznie, że powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,7 ha i będzie zamykała się w granicach obszaru oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

„Z porównania dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu zakończonym decyzją z 6 maja 2015 r. oraz zebranej w toku wznowionego postępowania wynika, iż rzeczywisty obszar powierzchni przekształconej w związku z realizacją inwestycji przekroczy 2 ha, a co za tym idzie kwalifikuje ją do obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w poprzednio prowadzonym postępowaniu w sprawie warunków prowadzenia robót, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu został wprowadzony w błąd co do faktycznej powierzchni, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia” – podał RDOŚ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował, że przekazał aktualnie wydane rozstrzygnięcie m.in. inwestorowi, przesłał je także do wiadomości Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i staroście obornickiemu.

„Starosta obornicki ewentualnie wojewoda wielkopolski powinien w zakresie swoich kompetencji rozważyć podjęcie dalszych kroków prawnych dotyczących wydanego pozwolenia na budowę, polegających na wznowieniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę” – podał RDOŚ.

Decyzja nie jest ostateczna, a stronom (m.in. inwestorowi) przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

PAP nie udało się we wtorek skontaktować z prezesem spółki D.J.T. CBA podało we wtorek, że w związku z inwestycją w Stobnicy prowadzi czynności analityczno-informacyjne.

(PAP)

Comments are closed.