Wiadomo ile państwo wydaje na głowę statystycznego mieszkańca. Z roku na rok coraz więcej

Obrazek ilustracyjny. Źródło: pixabay
Obrazek ilustracyjny. Źródło: pixabay

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) zaprezentowało „Rachunek od Państwa za 2018 r.”, który pokazuje strukturę wydatków naszego państwa. Wydatki w przeliczeniu na głowę statystycznego Polaka były wyższe o 1 644 zł w porównaniu do poprzedniego roku.

FOR opublikował raport „Rachunek od Państwa za 2018 r.” 30 kwietnia. Wynika z niego, iż wydatki państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 23 135 zł i były o 1 644 zł wyższe niż rok temu i 5 117 zł wyższe niż 8 lat temu, gdy rozpoczęto publikowanie raportów.

Jak zauważają autorzy raportu wydatki państwa to nie tylko wydatki budżetu państwa, ale także samorządów, NFZ, FUS zarządzanego przez ZUS, KRUS i wielu innych podmiotów.

Choć zdecydowana większość wydatków publicznych przypada na kilka ww. instytucji, to należy pamiętać, że cały sektor finansów publicznych obejmuje ponad 61 tys. różnych jednostek. Poza wymienionymi należą do niego liczne szkoły, uczelnie, szpitale, ale także podmioty, takie jak np. zarządy cmentarzy komunalnych, parki miejskie, studia filmowe „TOR”, „ZEBRA”, „KADR”.

Podstawowe z punktu widzenia państwa obszary, takie jak obrona granic zewnętrznych i bezpieczeństwo wewnętrzne, czy system sądowniczy, pochłaniają stosunkowo niewiele naszych pieniędzy. Koszt utrzymania wojska w przeliczeniu na głowę to zaledwie 855 zł. Policja, straż pożarna i inne służby takiej jak ABW czy CBA kosztują nas jeszcze mniej bo zaledwie 487 zł, a sądy i więzienia 333 zł.

Najwięcej kosztują nas emerytury i renty. To zła wiadomość, bo kwoty będą w następnych latach nadal rosnąć ze względu na coraz liczniejszą grupę emerytów.

Emerytury i renty, edukacja oraz służba zdrowia łącznie odpowiadają za ponad połowę wydatków państwa. W 2018 roku największe pozycje w Rachunku (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) to:

Emerytury i renty – 7025 zł
Edukacja – 2596 zł
Opieka zdrowotna – 2534 zł
Pomoc społeczna – 2136 zł (w tym 589 zł programu Rodzina 500+)
Transport – 1981 zł
Wojsko, policja, więzienia, sądy – 1675 zł
Administracja – 1119 zł
Odsetki od długu publicznego – 826 zł

„Rachunek od Państwa za 2018 r.”
„Rachunek od Państwa za 2018 r.”

Źródło: for.org.pl

Comments are closed.