Jest ustawa o specjalnych warunkach odbudowy katedry Notre-Dame w Paryżu. Gdzie kryją się niebezpieczeństwa?

Pożar Notre Dame. / foto: PAP
Pożar Notre Dame. / foto: PAP

Znaczna większość Francuzów chce odbudowy katedry Notre-Dame do stanu sprzed pożaru. Istnieją obawy, że francuskie władzy nie oprą się pokusie jej „ulepszania”. Przyjęta w nocy z piątku na sobotę ustawa zostawia taką furtkę.

Kształt katedry Notre-Dame, który znamy powstawał w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Prezydent Emmanuel Macron chce ją odbudować w ciągu 5 lat. Kontrowersyjny projekt ustawy nr 1881, przedłożony Zgromadzeniu Narodowemu 24 kwietnia, został przyjęty po 13-godzinnej debacie parlamentarnej.

Najwięcej kontrowersji wzbudza art. 9 ustawy, który zakłada odejście przy odbudowie od norm prawa dotyczących zabytkowych budowli. Rząd będzie mógł w tej sprawie wydawać dekrety. Teoretycznie ma to przyspieszyć rekonstrukcję, w praktyce pozwoli ominąć przepisy o ochronie zabytków, planowania przestrzennego, czy ochrony środowiska i otwiera drogę do przeróbek.

Przyjęta ustawa daje rządowi 2 lata na wydawanie zarządzeń ułatwiających odbudowę katedry. Może on wprowadzić odstępstwa od obowiązującego prawa ochrony zabytków.

Ustawa dodatkowo określiła zasady prowadzonej już od 16 kwietnia zbiórki pieniędzy na odbudowę. Darowizny będą mogły być wykorzystywane także do finansowania szkoleń dla specjalistów konkretnych zawodów, którzy wezmą udział w odbudowie.

Zbiórka będzie trwać, aż do zamykającej ją decyzji prezydenta, zarówno w kraju jak i za granicą. Pieniądze może przyjmować Skarb Państwa, Narodowe Centrum Zabytków i trzy autoryzowane fundacje (Fundacja Francji, Zabytków i Notre Dame). będą przekazany państwu lub instytucji publicznej odpowiedzialnej za konserwację i restaurację Notre-Dame. Darczyńcy mogą odliczać przekazywane sumy od podatków (zwiększono limit z 66 do 75%).

W ciągu najbliższego półrocza państwo powoła instytucję publiczną do koordynacji działań przy odbudowie i komisję naukową do oceny działań. W komisji braliby udział także reprezentanci miasta Paryża i diecezji paryskiej, jako użytkownika katedry.