Socjalizm wiecznie żywy! Politycy z Finlandii rozważają rozszerzenie eksperymentu bezwarunkowego dochodu podstawowego

socjalizm danina solidarnościowa

Kwietniowe wybory parlamentarne w Finlandii wygrała lewica. Zwycięska Socjalistyczna Partia Finlandii rozważa rozszerzenie eksperymentu dotyczącego bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Dla przypomnienia; w latach 2017-2018 grupie 2 tys. bezrobotnych Finów przyznano świadczenie w wysokości 560 euro miesięcznie. Otrzymanie tych pieniędzy nie było uzależnione od spełnienia jakiegokolwiek warunku.

Dotychczasowe wyniki eksperymentu pokazały, że bezwarunkowy dochód podstawowy nie miał ani pozytywnego ani negatywnego wpływu na sytuację bezrobotnych na rynku pracy w czasie badania. Byli oni jednak bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości, a także mniej zestresowani i lepiej oceniali stan swojego zdrowia.

Ostateczne wyniki eksperymentu zostaną podane do wiadomości publicznej w 2020 r. Tymczasem nowy fiński rząd chciałby rozszerzyć eksperyment m.in. o studentów oraz o rodziców zajmujących się domem.

Naukowcy pragną zbadać w jaki sposób bezwarunkowy dochód podstawowy wpłynie na osoby, które wykonują pracę, jakiej nie chcą wykonywać, a także na osoby o niskich dochodach.

Źródło: Interia.pl