UJAWNIAMY! Amerykańska ambasada kwestionuje umowę indemnizacyjną z Polską z 1960 roku! Po raz pierwszy pada słowo „sankcje”

Ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher/fot. PAP/Grzegorz Michałowski
Ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher/fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Ambasada USA przedstawiła wyjaśnienia dotyczące słynnej ustawy 447 czyli JUST. Odniosła się między innymi do umowy indemnizacyjnej, na mocy której Polska spłaciła roszczenia obywateli amerykańskich.

Komentarz ambasady ma związek z wypowiedzią ambasador Mosbacher dotyczącej ustawy Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) zapewniającej, że nie występują w niej żadne sankcje.

W wyjaśnieniu zamieszczonym na stronie amerykańskiej ambasady możemy przeczytać jak Stany Zjednoczone widzą zawartą z Polską w 1960 roku umowę indemnizacyjną.

Ówczesny rząd zobowiązał się do uregulowania wszelkich roszczeń obywateli USA, zarówno fizycznych jak i prawnych i wypłaty kwoty 40.000.000 dolarów za znacjonalizowane lub przejęte w inny sposób mienie oraz prawa do mienia obywateli amerykańskich, o ile działania te miały miejsce w momencie lub przed dniem zawarcia tej umowy. Kwota ta została wypłacona w 20 transzach i miała zaspokoić wszelkie roszczenia, a o jej podziale miał decydować rząd USA.

W artykule IV tej umowy amerykański rząd zobowiązał się do tego, iż nie będzie przedstawiał rządowi polskiemu dodatkowych roszczeń z tego tytułu w przyszłości ani popierał żądań amerykańskich obywateli w tej kwestii, a gdyby takie roszczenia się pojawiły miałyby być przekazane do zaspokojenia przez rząd USA.

Tymczasem na stronie amerykańskiej ambasady w Polsce, które należy traktować jako oficjalne stanowisko rządu USA czytamy:
Przeważająca większość roszczeń obywateli amerykańskich z okresu Holokaustu nie była objęta porozumieniem odszkodowawczym z 1960 roku. W lipcu 1960 Stany Zjednoczone podpisały umowę z Polską, na mocy której rząd polski przejął odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań dla obywateli amerykańskich, którzy byli obywatelami amerykańskimi w czasie, gdy ich majątek w Polsce był upaństwowiony przez ówczesny rząd komunistyczny.

a także:

Obywatele polscy, których majątek został zajęty w czasach Holocaustu, a którzy później wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i stali się obywatelami amerykańskimi lub których potomkowie stali się obywatelami amerykańskimi, nie są objęci umową z 1960 roku

Stoi to w jawnej sprzeczności z zapisami umowy indemnizacyjnej, ale nie tylko. Reprezentujący Światową Organizację ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) Gideon Taylor twierdzi, że roszczenia dotyczą właśnie majątku przejętego za czasów PRL.

This issue is not about the German Nazi confiscations during the occupation of Poland. It is about property subsequently nationalized by the Polish Communists that continues to benefit the Polish economy.

Ambasada odnosi się także do kwestii sankcji: Żadne sankcje nie znajdują umocowania na mocy ustawy JUST.

Powtarzane usilnie zapewnienia o braku sankcji mają się nijak do prowadzonych przez USA działań dyplomatycznych i presji wywieranej na polski rząd w tej kwestii. Można się także spodziewać, że konkretne działania rządu USA pojawią się już po przedstawieniu raportu.

Źródło: pl.usembassy.gov/pl/just_pl/ nczas

Comments are closed.