PiS odrzucił petycję. Nie będzie dnia wolnego z okazji Narodowego Święta Powstania Warszawskiego

"Kotwica" na wieży Muzeum Powstania Warszawskiego, fot. Ivanevian, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Sejmowa Komisja ds. Petycji nie uwzględniła petycji w sprawie zmiany ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego poprzez ustanowienie dnia 1 sierpnia Narodowym Świętem Powstania Warszawskiego i dniem wolnym od pracy.

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowa Komisja do Spraw Petycji nie uwzględniła skierowanej 5 marca br. petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego poprzez ustanowienie dnia 1 sierpnia Narodowym Świętem Powstania Warszawskiego i dniem wolnym od pracy.

W uzasadnieniu petycji napisano, m.in. że „oddanie adekwatnego do rangi wydarzeń hołdu bohaterom Powstania Warszawskiego wymaga nie tylko ustanowienia dnia 1 sierpnia dniem wolnym od pracy, lecz także przywołania w nazwie samego święta państwowego słów podkreślających rangę i aktualność historyczną tego zdarzenia”.

Poseł sprawozdawca Marcin Duszek (PiS), który rekomendował by nie uwzględniać złożonej petycji, wskazał m.in. na fakt, że „omawiana tu petycja treścią nawiązuje do petycji o ustanowieniu 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego dniem wolnym od pracy”, którą złożono do Sejmu 8 sierpnia 2017 r.

Przypomniał, że wówczas Komisja nie uwzględniła petycji z uwagi na to, że „ustanowienie kolejnego dnia wolnego od pracy z uwagi na święto państwowe mogłoby pociągnąć za sobą istotne skutki gospodarcze”. „Mając na uwadze fakt, że uroczystości 1 sierpnia odbywają się już po godzinie 16, wskazywanej najczęściej jako czas zakończenia pracy – można przypuszczać, że większość osób chcących wziąć udział w uroczystościach rocznicowych ma taką możliwość w tej chwili” – argumentował Duszek. (PAP)

Comments are closed.