Kamiński chce wyczyścić wojsko i służby specjalne. Pracę może stracić kilkanaście tysięcy osób

Minister Mariusz Kamiński fot. J. Roland Kruk (CC 3.0)

Minister koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński złożył projekt ustawy. Minister zamierza się pozbyć resztki kadry pozostałej po PRL. To ci, którzy przetrwali lustrację z 90-lat.

To może oznaczać, że kilkanaście tysięcy osób może stracić pracę w służbach specjalnych i wojsku.

Formalnie rozwiązania te są zapisane w projekcie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Minister bardzo mocno forsuje te zmiany, nawet zdecydował się na pominiecie niektórych etapów legislacji określonych regulaminem pracy Rady Ministrów.

Jako uzasadnienie tych zmian przedstawiana jest potrzeba „pilnego dostosowania obecnych rozwiązań do obserwowanych w ostatnim okresie zmian i występowania nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla informacji niejawnych”.

Projektowana ustawa ma odsunąć pewną kategorię osób od pracy lub służby związanej z dostępem do informacji objętych klauzulą „poufne” lub wyższej. Taki zakaz obowiązywałby z mocy prawa automatycznie, gdy „osoba sprawdzana była zatrudniona lub współpracowała z organami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 2. ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z lat 1944-90”.

Ustawa miałaby podmiotowo charakter dość szeroki. Dotyczyłaby tych nawet pozytywnie zweryfikowanych, którzy pracują w policji, Urzędzie Ochrony Państwa innych organach bezpieczeństwa państwa czy dyplomacji.

Jeśli ustawa w kształcie jaki zakłada projekt weszłaby w życie, pracę straciłoby kilkanaście tysięcy osób.

Źródło: TVP Info