Dzięki nim Soros realizuje swoje plany. Oto lista jego polskich przyjaciół w Parlamencie Europejskim

George Soros
George Soros.

Zbliżają się wybory do parlamentu Europejskiego. Przypominamy więc o 6 polskich europarlamentarzystach, którzy wysługują się Sorosowi. Ich nazwiska pojawiły się na tzw „liście przyjaciół Sorosa”. Jest to wewnętrzny dokument organizacji miliardera „Społeczeństwo Otwarte”. Są w nim nazwiska 226 członków Parlamentu Europejskiego, dzięki którym Soros i jego organizacja mogą skutecznie lobbować w Unii i przeprowadzać wymyślone przez siebie regulacje. Na liście są polskie nazwiska, w tym szóstki naszych europarlamentarzystów.

W 2018 roku roku Nigel Farage, brytyjski europoseł występując na sesji Parlamentu w Strasburgu zażądał powołania komisji, która miałaby zbadać, w jaki sposób George Soros i jego pieniądze wpływają na stanowienie prawa przez Unię.

Ujawnił, iż tylko w 2016 roku przedstawiciele organizacji miliardera odbyli 44 spotkania z Komisją Europejską. Farage twierdził iż, możemy mieć do czynienia z największą zmową w historii, kiedy to za pomocą pieniędzy jakaś organizacja decyduje o kształcie polityki państw i wielkiej europejskiej instytucji.

Farage poinformował też wtedy o istnieniu „listy” Sorosa” na której znajdują się nazwiska 226 europarlamentarzystów gotowych popierać lobbistyczną organizację Sorosa – „Społeczeństwo Otwarte”. Jest to wewnętrzny dokument organizacji. Dzięki niemu jej pracownicy mają wiedzieć do kogo chodzić i zabiegać o załatwienie poszczególnych spraw w Brukseli.

Brytyjski europoseł zapowiedział wtedy iż zażąda, by osoby z „listy Sorosa” przyznały, jak często spotykały się z członkami organizacji miliardera, w jakich wydarzeniach przez nie organizowanych brały udział i czy otrzymywały od organizacji jakieś pieniądze.

Parlament Europejski liczy 751 europarlamentarzystów, 226 to blisko jedna trzecia jego składu. Na „liście Sorosa” są także doradcy i asystenci.

Lista Sorosa zatytułowana jest „Niezawodni Sojusznicy w Parlamencie Europejskim (2014 – 20119).

We wstępie czytamy, iż obecni na liście europarlamentarzyści skłonni są wspierać ” Społeczeństwo Otwarte” . – „Należy zwracać się do nich z pełną otwartością i chociaż najchętniej będą pracowali w obszarach, którymi już się interesują, to chętnie też zapoznają się z nowymi problemami” – czytamy w dokumencie.

Oprócz omawiania poszczególnych tematów, Społeczeństwo Otwarte powinno też budować długotrwałe i pełne zaufania relacje z tymi delegatami” – czytamy.

„Lista Sorosa” wymienia Komitety i ciała Parlamentu Europejskiego, w których zasiadają poszczególni sojusznicy amerykańskiego miliardera.

Lista Sorosa – „Niezawodni Sojusznicy w Parlamencie Europejskim (2014 – 20119) zawiera także krótką charakterystykę każdego sojusznika określająca obszary zainteresowań, a czasami też opisująca charakter danego europarlamentarzysty.

W dokumencie, który powstał w 2014 roku jest sporo polskich nazwisk, ale wprost jako sojusznicy wymieniona jest szóstka polskich europarlamentarzystów. Prezentujemy ich w w sposób, w jaki przedstawiono ich na liście Sorosa wraz z ich charakterystyką zawartą w dokumencie.

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna S&D – Socjaliści i Demokraci, (wybrana ponownie)- wiceprzewodnicząca Komitetu Prawnego, członkini stałej Delegacji do krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP).

Dziennikarka telewizyjna, liczne stanowiska w obszarze kultury i sztuki, pierwotnie działała w Sojuszu lewicy Demokratycznej, do obecnego ugrupowania przystąpiła w 2006 roku.

Członek parlamentu Europejskiego od 2006 roku. W latach 2007 – 2009) wiceprzewodnicząca Komitetu Prawnego. Kwestor w latach 2009 – 2014.

Zainteresowania: sprawy konstytucyjne, współpraca w obszarach prawnych i społecznych, prawa autorskie i własności intelektualnej; równość gender; prawa Cyganów; prawa człowieka na świecie, w tym na Tybecie.

mail: [email protected]
tel: +32 2 284 58 09
skrzynka: ASP 13 G 146
twitter.com/lidiageringer

Andrzej Grzyb EPP – Europejska Partia Ludowa (wybrany ponownie), koordynator DROI – Podkomitet Praw Człowieka, członek AFET – Komitet Spraw Zagranicznych. Mołdawia, Euronest (zgromadzanie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim, Turcja.

Radny (1990-2001), poseł do parlamentu krajowego (1989-1991, 1993-1997, 2001-2005), delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1995-2009), delegat Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych (2000- 2003), członek Parlamentu Europejskiego od 2009 roku, wiceprzewodniczący Podkomitetu Praw Człowieka (2009-2014).

Zainteresowania: problematyka wsi i rolnictwa; ochrona praw konsumenta; wspólny rynek; integracja europejska; prawa człowieka na świecie. Można go przekonać do wystąpień w sprawach związanych z prawami człowieka; pożyteczny w łącznik w swoim ugrupowaniu politycznym

mail:[email protected]
Tel +32 2 284 51 85
skrzynka: ASP 12 E 130
twitter.com/GrzybAndrzej

Źródło: wikipedia

JAZŁOWIECKA Danuta (ponownie wybrana) – Europejska Partia Ludowa, wiceprzewodnicząca EMPL – Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, członek ECON – Członek Komitetu ds. Ekonomicznych i Monetarnych.

Zainteresowania: sprawy zatrudnienia; prawa mniejszości językowych; wspólny rynek i fundusze strukturalne.

mail: [email protected]
tel: +32 2 284 51 96
skrzynka: ASP 12 E 261
twitter.com/Djazlowiecka

Źródło: jazlowiecka.pl

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka – Europejska Partia Ludowa (wybrana po raz pierwszy). EMPL -Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, FEMM – Komitet Praw Kobiet i Gender Równości. Białoruś, Euronest – zgromadzanie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim.

Profesor uniwersytetu, radna (2006-2007); członek parlamentu krajowego (2007-2014), sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i u pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.

Zainteresowania: kwestie zatrudnienia; prawa człowieka; sprawiedliwość społeczna; równość gender; prawa wszystkich mniejszości; prawa Cyganów i LGBT; seniorami; opieką zdrowotną i Partnerstwem Wschodnim. Może zajmować bardziej postępowe stanowisko niż członkowie jej grupy politycznej i polscy członkowie Europejskiej Partii Ludowej.

mail: [email protected]
Tel: +32 2 284 54 20
skrzynka: ASP 12 E 253

LIBERADZKI Bogusław – kwestor Parlamentu Europejskiego (ponownie wybrany), S&D – Socjaliści i Demokraci. Ukraina, Półwysep Arabski.

Profesor uniwersytecki, działacz młodzieżówy od 1975 roku; sekretarz stanu i minister transportu i gospodarki morskiej (1989-1997); członek parlamentu krajowego (1997-2004); obserwator w Parlamencie Europejskim w czasie wstępowania Polski do UE (2003-2004); wiceprzewodniczący Komitetu Kontroli Budżetowej (2007-2014); kwestor od 2012 roku.

Zainteresowania: transport publiczny; sprawy morskie; sprawy ekonomiczne i budżetowe; Partnerstwo Wschodnie; relacje Unia Europejska – Ukraina.

mail: [email protected]

tel: +32 2 284 54 23
Skrzynka: ASP 13 G 154
twitter.com/Bliberadzki

Bogusław_Liberadzki_listaSorosa

THUN UND HOHENSTEIN Róża (Gräfin von) – Europejska Partia Ludowa (wybrana ponownie) LIBE – Komitet Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Izrael, Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, Rada Ustawodawcza Palestyny.

Zaangażowana w działalność polityczną i na rzecz więźniów politycznych (1977-1980); dyrektor i przewodnicząca rady Fundacji Roberta Schumana (1992-
2005), członek Parlamentu Europejskiego od 2009.

Zainteresowania: integracja europejska, wspólny rynek; ochrona konsumentów; geopolityka w regionie śródziemnomorskim. Mocno proeuropejska.

mail: [email protected]
Tel: +32 2 284 53 01
Skrzynka: ASP 12 E 209
twitter.com/rozathun

Roza Grafin von THUN UND HOHENSTEIN_lista Sorosa
Źródło: regipedia.pl

Comments are closed.