Papież Franciszek oszalał. Tak szokujące słowa nie przystają głowie Kościoła katolickiego

Franciszek wyraził zaniepokojenie wzrostem zjawisk suwerenizmu i nacjonalizmu. Zwracając się do uczestników konferencji w Watykanie na ten temat podkreślił, że niektóre kraje budują relacje „bardziej w duchu sprzeciwu niż współpracy”.

W przemówieniu do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk Społecznych Franciszek ocenił, że „Kościół zawsze zachęcał do miłości do swego narodu, swej ojczyzny, do poszanowania skarbu różnych wyrazów kulturowych, do zwyczajów i tradycji oraz słusznego stylu życia zakorzenionego w narodach”.

Kościół zawsze przestrzegał osoby, narody i rządy przed wypaczaniem tego przywiązania, gdy przemienia się ono w wykluczanie i nienawiść do innych, kiedy staje się konfliktowym nacjonalizmem wznoszącym mury czy wręcz rasizmem czy antysemityzmem – mówił Franciszek.

Kościół obserwuje z zaniepokojeniem ponowne ujawnianie się, po trosze wszędzie na świecie, agresywnych prądów wobec cudzoziemców, zwłaszcza imigrantów, a także rosnącego nacjonalizmu, który porzuca ideę dobra wspólnego – oświadczył papież.

Należy podkreślić, że w wypowiedziach Franciszka padają błędy definicyjne. Sprzeciw wobec masowego przyjmowania imigrantów jest całkowicie zgodny z katolickim ordo caritatis, czyli porządkiem miłosierdzia. Zgodnie z tym założeniem, należy troszczyć się o wspólnoty bliższe, czyli rodzinę czy też naród, ponieważ mają one prawo oczekiwać pomocy i solidarności od każdej osoby. Imigranci są na dalszym miejscu, z czego masowe i niekontrolowane ich przyjmowanie wprost szkodzi społeczeństwu i rdzennym mieszkańcom.

Źródła: PAP/nczas.com

16 KOMENTARZE

 1. Ten pajac to nie żaden papież. Papież nie może głosić herezji, więc ten, kto tak robi, z automatu przestaje być papieżem. O tym pisał już św. Paweł: „Choćbyśmy my lub nawet anioł z nieba głosili wam inną Ewangelię od tej, którą głosiliśmy: niech będzie przeklęty!”

  • Rozumiem, że masz się za katolika. Muszę się hamować żeby nie napisać co myślę o ludziach Twojego pokroju. W sumie to szkoda słów.

  • Chyba czas sie wybrac do Watykanu Marku i oświecić hierarchów kościoĺa co do wszystkich procesow z automatu. Jak oni bez takiego znawcy sobie radzą. A tak na marginesie w swoich czasach i Chrystus był nazywany heretykiem.

  • Papież Franciszek jest z różnokolorowej Argentyny i kompletnie nie wie co to znaczy naród i jego miejsce na Ziemi. Tak niestety wyjaławia brak tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego. On tego nie rozumie i nie pojmuje, że taki jest cel UE, czyli wynarodowienie gojów.

 2. Kościół w ramach walki z „suwerenizmem” wymordował kilkadziesiąt milionów ludzi. Tak budował „jedność w duchu współpracy”.

 3. (Anty)papież Franciszek to taka kościelna wersja (podróba, atrapa) populisty Juana Perona. Peron doprowadził Argentynę (najbogatszy kraj Ameryku Płd.) do powolnego upadku. Franciszek doprowadzi Kościół Katolicki do upadku albo rozłamu.

 4. Bardzo proszę nie tytułować TEGO HERETYKA mianem PAPIEŻ.Bo kto zwalcza Tradycje ,i Nauki Nazarejczyka nie jest Godzien tego Tytułu.

 5. Ja już dawno nie słucham tego lewackiego sługusa. Jego brednie nie mają nic wspólnego z nauką Chrystusa.

 6. Należy zauważyć, że kk stwierdził, że papież jest nieomylny.
  Tak więc Franciszek – niby heretyk ale również jest nieomylny i wypełnia wolę chrześcijańskiego Boga – Żyda.
  Ludzie nie rozumieją do czego się modlą.
  Myślą że modlą się do Boga a w rzeczywistości oddają uwielbienie żydowskiej hucpie.
  Bogowie nie pozostawią tego bez odpowiedzi.
  Nieżydowskie narody, które modliły się do Żyda czeka zagłada, która wypełnia się na naszych oczach na Zachodzie a i nas dosięgnie, jak się w porę nie opamiętamy.
  Zachód trochę dłużej od nas modlił się do Żyda, tak więc zagłada nadchodzi tam w pierwszej kolejności.
  Bóg Żydów (Jahwe) i jego ziemski poplecznik Ho-Nori zwany u nas Jezusem pomaga tylko Żydom. Nauki Jezusa nie są skierowane do nie-Żydów. Sam to zaznaczał, mówiąc apostołom, że wysyła ich głosić naukę do *domu Izraela*.
  Polacy nie są *domem Izraela*, ponieważ mają swój dom, Polskę, dawniej zwany Lechią.

  • ,, Kiedy papież jest nieomylny?
   Papież jest nieomylny, kiedy przemawia ex cathedra, tzn. kiedy jako najwyższy nauczyciel narodów podnosi jakąś prawdę do obowiązującego wszystkich wiernych dogmatu. W tych przypadkach zapewniana jest papieżowi asystencja Ducha Świętego, tak iż nie może się on mylić. Ponadto teologowie przypisują papieżowi nieomylność jeszcze w niektórych przypadkach, np. przy kanonizacji, przy ustanawianiu powszechnych praw Kościoła albo jeśli powtarza on naukę głoszoną przez wszystkich swych poprzedników.

   Sobór Watykański I naucza:

   Kiedy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy jeśli wykonując swój urząd pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan mocą swego najwyższego apostolskiego autorytetu rozstrzyga, że dana nauka w dziedzinie wiary lub moralności ma być przestrzegana przez cały Kościół, wtedy posiada on za pomocą obiecanej mu w osobie św. Piotra Bożej asystencji ową nieomylność, w którą Boski Zbawca chciał wyposażyć Kościół przy definiowaniu nauki wiary i moralności15.

   Nieomylność papieska stoi w służbie zachowania wiary, która – jak widzieliśmy – jest przecież niezmienna i do zbawienia konieczna. Ten sam sobór podkreśla to w innym miejscu:

   Następcom Piotra został obiecany Duch Święty nie po to, aby oni przez Jego objawienie głosili jakąś nową naukę, ale aby z Jego asystencją święcie zachowywali i wiernie objaśniali przekazane przez Apostołów Objawienie, względnie spuściznę wiary16.

   Takie ogłoszenie dogmatu nie zdarza się zbyt często i wielu papieży z tej władzy w ogóle nie skorzystało. W naszym stuleciu ogłoszono tylko jeden dogmat, mianowicie dogmat o cielesnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Został on ogłoszony przez Piusa XII 1 listopada 1950 r.,,

 7. To nie jest głowa kościoła katolickiego, tylko judeosatanistycznego.
  A poza tym to zwykły lewak wspierający globalizację, czyli utworzenie światowego superpaństwa, to atakuje państwa, żeby wyrzekły się własnej suwerenności na rzecz tego ogólnoświatowego molocha.

Comments are closed.