Socjalizm PiS nie działa? Polacy mają już 41 mld zł długów! „To dwa lata wypłat z programu 500 Plus”

Pieniądze/fot. PAP
Pieniądze/fot. PAP

Firmy telekomunikacyjne i pożyczkowe wychwytują najwięcej niesolidnych dłużników – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wartość długów konsumentów zgłoszonych do BIG-u dochodzi do 41 mld zł, co daje ponad 1000 zł na statystycznego Polaka.

Co dziesiąte zapytanie sprawdzające wiarygodność potencjalnego klienta w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor uzyskuje odpowiedź o długu sprawdzanej osoby, a wtedy o udzieleniu kredytu, pożyczki czy sprzedaży telefonu nie ma mowy.

Najwięcej niesolidnych dłużników wychwytują firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne, do których właśnie osoby z problemami finansowymi przychodzą najczęściej.

Wartość nieopłaconych zobowiązań osób zgłoszonych do BIG InfoMonitor zbliża się już do 41 mld zł, co stanowi równowartość niemal dwóch lat wypłat z programu 500 plus w obecnym jego kształcie – wyliczyło BIG.

W Rejestrze widnieje ponad 2,2 mln osób i z każdym miesiącem jest ich więcej – zaznaczono. W ostatnim roku przybyło ponad 159 tys. niesolidnych dłużników. Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor podkreśla, że firmy, które nie otrzymują płatności za sprzedane towary czy usługi coraz chętniej zgłaszają dłużnika do Rejestru licząc, że ten w trosce o reputację finansową spłaci zaległość – tak też ostrzegają też innych przed niesolidnymi klientami.

Statystycznie każda z osób widniejących w BIG InfoMonitor ma na koncie co najmniej dwa nieuregulowane zobowiązania, a wpisów o zaległościach osób fizycznych jest prawie 5,5 mln.

Wiedza o tych długach wychodzi na jaw w co dziesiątym raporcie sprawdzającym wiarygodność finansową potencjalnego klienta. Jeszcze częściej negatywne informacje z pobieranych raportów odczytują firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne. Po pożyczkę i nowy telefon przychodzi najwięcej osób, które wcześniej nie dały rady opłacić posiadanych już zobowiązań – mówi Sławomir Grzelczak.

Jak dodaje, liczba zapytań weryfikujących potencjalnych klientów systematycznie rośnie – w I kwartale tego roku zbliżyła się do 5 mln, podczas gdy całym 2018 r. było ich ponad 18,5 mln.

Nie jest, więc łatwo ukryć się w tłumie z niespłaconymi zobowiązaniami. Firmy, bowiem częściej zgłaszają dłużników i coraz chętniej zaglądają do rejestru zanim sprzedadzą, np. abonament na telewizję kablową czy internet, abonament telefoniczny albo oddadzą coś w leasing lub pożyczą. Sprawdzenie odbywa się online i już w trakcie rozmowy z klientem sprzedający wie, czy może zaufać osobie siedzącej po drugiej stronie lady – wskazuje Grzelczak.

Jak zaznacza, znalezienie niesolidnego dłużnika w rejestrze może uchronić go przed spiralą zadłużenia, a sprawdzającą go firmę przed stratami z tytułu niezapłaconych rachunków.

Każdy, kto ureguluje swoją zaległość, zgodnie z ustawą o Biurach Informacji Gospodarczej, maksymalnie w ciągu 21 dni usuwany jest z rejestru. W BIG nie pozostaje jakakolwiek informacja o wykreślonym dłużniku ani o jego długu. Osoba fizyczna może trafić do rejestru za nieopłacenie minimum 200 zł na rzecz jednej firmy, przy opóźnieniu wynoszących co najmniej 30 dni. Wierzyciel przed wpisem zobowiązany jest przesłać listem poleconym pismo informujące i zamiarze wpisu do BIG. Informację wysyła pod ostatni posiadany adres klienta. Dla skuteczności wpisu nie jest konieczne potwierdzenie odbioru listu przez dłużnika.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Źródło: PAP