Z telewizji prawdy się nie dowiesz. Ponad połowa Polaków uważa, że media nie są obiektywne. Najmniej wiarygodna jest rządowa TVP

Wiadomości i TVP Info... ręce opadają.
Wiadomości i TVP Info... ręce opadają.

Ponad połowa badanych (56 proc.) uważa, że większość mediów w Polsce nie zachowuje bezstronności. Przeciwnego zdania jest 27 proc. W porównaniu z 2017 r., spadła ilość osób wierzących w obiektywność mediów. 

W kwietniowym sondażu, po dwóch latach przerwy, CBOS postanowił sprawdzić, jakie jest zaufanie Polaków do informacji podawanych przez największych nadawców telewizyjnych i portale internetowe.

Jak wyjaśniono w raporcie, media te są „głównymi źródłami wiedzy o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie” – aż 58 proc. respondentów czerpie informacje o wydarzeniach z kraju i ze świata z telewizji, a 27 proc. – z Internetu. Jedynie 9 proc. badanych jako najważniejsze źródło informacji wskazuje radio, a 2 proc. – prasę.

Dla starszych badanych głównym źródłem informacji częściej jest telewizja, dla młodszych – Internet. Zauważyć można również, że dla respondentów lepiej wykształconych, mieszkających w większych miejscowościach, z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita większe znaczenie ma internet, a mniejsze – telewizja – czytamy.

CBOS zapytał ankietowanych m.in. o stacje telewizyjne, w których oglądają programy informacyjne i publicystyczne. Jak wykazało badanie, 54 proc. respondentów śledzi informacje i publicystykę w Polsacie, 53 proc. – w TVP1, a 48 proc. – w TVN.

Sondaż CBOS wykazał także, że głównym źródłem informacji o wydarzeniach z kraju i ze świata są programy informacyjne TVP 1 (22 proc.), w dalszej kolejności zaś – TVN (19 proc.), Polsatu (15 proc.), TVN24 (13 proc.) oraz TVP Info (10 proc.). W raporcie zaznaczono, że na podstawie tych odpowiedzi „trudno formułować wnioski na temat oglądalności powyższych stacji”.

CBOS poprosił badanych o ocenę wiarygodności programów informacyjnych i publicystycznych w telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info), TVN (TVN, TVN24), Polsacie (Polsat, Polsat News) i TV Trwam. Okazało się, że „najbardziej krytycznie w tym względzie odbierana jest telewizja publiczna (38 proc. badanych uważa, że nie jest wiarygodna), w drugiej kolejności TVN i TVN24 (29 proc.), w trzeciej – Polsat i Polsat News (19 proc.)”.

Programy telewizji Polsat i Polsat News wyraźnie częściej postrzegane są jako wiarygodne niż niewiarygodne, telewizji TVN i TVN24 nieco częściej jako wiarygodne niż niewiarygodne, natomiast w ocenach telewizji publicznej przeważają oceny krytyczne. Również w przypadku telewizji Trwam odnotowujemy niewielką przewagę ocen krytycznych nad pozytywnymi – stwierdzono w raporcie.

CBOS sprawdził także, jakie jest ogólne nastawienie do mediów w Polsce. Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) wskazała, że większość z nich nie zachowuje bezstronności. Przeciwnego zdania jest 27 proc., a według 17 proc. trudno powiedzieć. W porównaniu z 2017 r. odsetek ankietowanych przekonanych o bezstronności mediów w Polsce zmniejszył się o 5 pkt proc.

Niemal wszyscy badani (92 proc.) uważają, że, aby wyrobić sobie zdanie na temat bieżących wydarzeń, należy korzystać z różnych źródeł informacji, a ogromna większość (80 proc.) twierdzi, że przekaz w różnych mediach na temat tych samych wydarzeń jest tak różny, że nie wiadomo, gdzie ukryta jest prawda – zwrócono uwagę w raporcie.

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-11 kwietnia na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP

Reklama / Advertisement

Comments are closed.