Zdjęcie ilustracyjne. Uczniowie na nowojorskiej paradzie równości Zdjęcie: ZUMA Wire Newscom
Zdjęcie ilustracyjne. Uczniowie na nowojorskim pochodzie LGBT. Zdjęcie: ZUMA Wire Newscom
REKLAMA

Radni sejmiku województwa podkarpackiego przyjęli stanowisko „wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT”. Chodzi zwłaszcza o promowanie ideologii gender w oświacie i kulturze.

Stanowisko przyjęto ogromną większością głosów. Tylko trzech samorządowców było przeciw, stanowisko poparło siedemnastu. Jeden wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału ośmioro radnych, którzy byli obecni podczas sesji.

REKLAMA

„Kierując się dobrem wspólnym, troską o rodzinę oraz dzieci, a także poszanowaniem zasad konstytucji RP, Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża sprzeciw wobec działań zmierzających do promocji ideologii tak zwanych ruchów LGBT, których cele pozostają w głębokiej sprzeczności z zasadą wolności, tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi oraz prawem naturalnym” – czytamy w przyjętym dokumencie.

Film dokumentalny o dramatycznych wydarzeniach w Jedwabnem

„Działania postulowane oraz podejmowane w ostatnim czasie przez tak zwane ruchy LGBT oraz wspierające je środowiska polityczne mają charakter inżynierii społecznej, która w swoim zamyśle stwarza poważne zagrożenie dla porządku społecznego, uderzając w jego fundament jakim jest rodzina. Ideologia towarzysząca ruchom LGBT proponując alternatywną wizję człowieka oraz nowych norm społecznych, dąży nie tylko do wywierania wpływu na różne sfery życia takie jak oświata, wychowanie kultura, etyka, ale również ingeruje w sferę prywatną przysposobioną wyłącznie rodzinie” – podkreślili radni.

Jak zaznaczyli, „mając na względzie dobro polskich i podkarpackich rodzin, stajemy w obronie naszej szkoły oraz systemu oświaty przed próbami narzucania szkodliwych i demoralizujących standardów mających negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży”.

Radni oświadczyli również, że nie zgadzają się na „jakiekolwiek próby ingerowania ideologii LGBT w procesie wychowania i kształcenia na każdym jego etapie”.

Ponadto w dokumencie czytamy, że podkarpaccy radni „protestują wobec nachalnego propagowania inicjatyw i treści przez ruchy LGBT i wzywają o wycofanie ich z politycznego dyskursu”.

Podobne dokumenty przyjęły samorządy w woj. lubelskim i małopolskim. Jest to reakcja na przyjętą przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego kartę LGBT+. Podkarpaccy samorządowcy przyjęli ten dokument w odpowiedzi na prośby rodziców, którzy zobowiązali radnych do tego, żeby zrobili wszystko, aby nie dopuścić do szkół tzw. seksedukatorów, którzy demoralizują dzieci i młodzież.

„Szkoła nie może bowiem stać się narzędziem do ideologicznej ofensywy, ale być miejscem gwarantującym bezpieczeństwo i umożliwiającym właściwy rozwój. Szanując przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, protestujemy wobec nachalnego propagowania inicjatyw i treści przez ruchy LGBT i wzywamy o wycofanie ich z politycznego dyskursu. Jako radni Województwa Podkarpackiego deklarujemy przywiązanie do tych zasad, które budują siłę podkarpackich i polskich rodzin, a które mają swoje źródło w wartościach chrześcijańskich i naszej polskiej tradycji” – podkreślili samorządowcy.

W imieniu inicjatorów projekt uchwały odczytał radny Jacek Kotula.

Źródła: tvp.info/PCH24.pl

REKLAMA