Instytut Libertatis zaprasza na konferencję Polska Przyszłości II

11 czerwca 2019 r. INSTYTUT LIBERTATIS organizuje II Konferencję „Polska przyszłości”, z udziałem wiceministrów bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację projektów w wybranych ministerstwach.

Celem Konferencji „Polska przyszłości” będzie prezentacja kluczowych projektów, jakie są obecnie prowadzone w ministerstwach oraz dyskusja nad ich udziałem w budowie podmiotowego społeczeństwa.

Informacje o konferencji

Data: 11 czerwca (wtorek) godz. 9:00 – 17:15

Miejsce: Novotel Hotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94

Goście: posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, naukowcy, zaproszeni eksperci, liderzy opinii, dziennikarze, publicyści (w tym redaktorzy naczelni i szefowie działów opiniotwórczych mediów)

Formuła: prezentacja projektu przez przedstawiciela ministerstwa, następnie debata z udziałem ekspertów oraz podsumowanie z aktywnym uczestnictwem gości (możliwość zadawania pytań i polemiki)

Przewidziany czas trwania wydarzenia: ok. 6-7 godz. (w podziale na dwa równoległe panele), z przerwami na posiłki i rozmowy kuluarowe.

Główni Prelegenci:

Tomasz Zdzikot – Sekretarz stanu Ministerstwo Obrony Narodowej
Leszek Skiba – Podsekretarz ministerstwa finansów
Paweł Lewandowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Müller – Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Karol Okoński- Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Paweł Lisiecki- Sekretarz stanu

Więcej informacji i rejestracja: www.libertatis.org.pl