Tak rządzili! Rząd PO-PSL oddał prawie 80% koncesji na wydobycie metali obcemu kapitałowi

Wydobycie ropy naftowej - zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Wydobycie ropy naftowej - zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
REKLAMA

O tym jak wyglądały rządy koalicji PO-PSL wszyscy wiemy. Okazuje się jednak, że to nie koniec nieprawidłowości jakie miały miejsce w ich trakcie. Tym razem chodzi o koncesje na wydobywanie metali.

Wiceminister środowiska i główny geolog Mariusz Orion Jędrysek przyznał ostatnio, że blisko 80% powierzchni koncesyjnej w Polsce na metale zostało oddane obcemu kapitałowi. Co więcej, podkreślił on również, iż niektóre z nich zostały wydane z pogwałceniem interesu państwa polskiego.

REKLAMA

Okazuje się, że koncesje wydane na poszukiwanie metali jednocześnie obejmowały także ich wydobycie. Ponadto do przetargów stawały również polskie firmy, których oferty były odrzucane na rzecz obcego kapitału.

– Niektóre z tych koncesji zostały wydane w mojej opinii w sposób zupełnie sprzeczny z interesem skarbu państwa. Pojedyncze koncesje bardzo proszę, ale wtedy, kiedy zostaną udokumentowane złoża, pokazane, że firma inwestuje, dopiero następne koncesje powinny być wydawane i najlepiej w formie przetargu – ocenia Mariusz Orion Jędrysek.

– Chcę, żeby powstała służba geologiczna, będzie ona wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego, tu nie będzie żadnych zwolnień. Tu chodzi o to, żeby jedni, którzy będą pracowali w służbie, mieli przede wszystkim obowiązki względem państwa, bez stricte obowiązków naukowych, jak konieczność habilitacji. Natomiast będzie jednostka naukowa dalej taka, jaka jest – Państwowy Instytut Badawczy i Państwowy Instytut Geologiczny (PIG-PIB), który będzie wykonywał zlecenia naukowe dla państwowej służby geologicznej – kontynuował.

Z wypowiedzi tych wynika wprost, że konieczne są poważne zmiany w prawie, które pozwolą ochronić polskie zasoby naturalne. W przeciwnym razie zostaną one niemal całkowicie przejęte przez obcy kapitał.

Źródło: globalne-archiwum.pl

REKLAMA