Lichwiarze nie będą mogli bezkarnie przejmować mieszkań i dorobku ludzi. Nowa ustawa ma im to uniemożliwić

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Krajowy Zbigniew Ziobro. / Fot. PAP
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Krajowy Zbigniew Ziobro. / Fot. PAP

Lichwiarze nie będą mogli bezkarnie przejmować mieszkań i dorobku ludzi, którzy u nich zaciągnęli „chwilówkę” – zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nawiązując do ustawy antylichwiarskiej.

Przepis mający usprawnić funkcjonowanie rynku „chwilówek” wprowadza zasadę uniemożliwiającą zabezpieczanie tego typu pożyczki poprzez przenoszenie własności nieruchomości na poczet zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań.

Kolejną rzeczą, którą niesie ze sobą ustawa, są ograniczenia związane z udzieloną w ten sposób pożyczką. Wprowadzona zostanie zasada, że zabezpieczenie nie będzie mogło przekroczyć sumy wysokości pożyczki powiększonej o 45 proc. tej kwoty.

Jako przykład Ziobro wskazał sytuację w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku, gdzie badanych jest ok. 1500 aktów notarialnych związanych z takimi transakcjami. – Mamy już w tej chwili potwierdzonych 400 osób, które zostały brutalnie oszukane, którym odebrano nieruchomości na podstawie często stosunkowo niewielkich pożyczek, które sięgały często kilka tysięcy złotych – poinformował.

Umowy pożyczkowe, które będą związane z wyższymi obciążeniami niż te, na które pozwala ustawa, będą tym samym z mocy ustawy nieważne. W ten sposób lichwiarz nie będzie mógł dochodzić tego rodzaju należności, a państwo będzie mogło skutecznie reagować w tego rodzaju przypadkach – tłumaczy Ziobro.

Dodatkowo wprowadzany jest zapis, który nie będzie pozwalał na przeprowadzenie egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza 5 proc. wartości tego mieszkania.

Kolejnym, wprowadzanym przepisem jest zmiana w kwestii prawno-karnego określania lichwy, które do tej pory mogło umożliwiać lichwiarzom unikanie odpowiedzialności karnej – znamiona tego przestępstwa są opisane w sposób „ocenny”, co wymaga ustalenia trudnej sytuacji, w której znalazła się osoba zaciągająca tego rodzaju pożyczkę – zwraca uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości.

Likwidujemy tego rodzaju zapisy. Wprowadzamy bardzo jasne, obiektywne kryteria, które będą mówić, że od tego momentu rozpoczyna się już odpowiedzialność karna, uniemożliwiając tym samym ucieczkę od odpowiedzialności – zastrzega Ziobro.

Projekt przewiduje karę więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat dla każdego, kto „w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna”

Źródło: PAP