Według sondażu CBOS Polacy popierają gospodarkę rynkową i uważają, że dobrze funkcjonuje w Polsce. Problem w tym, że rynek mamy coraz bardziej zniewolony

Handel na straganach/fot. Pixabay
Handel na straganach/fot. Pixabay

61 proc. ankietowanych uważa, że gospodarka oparta na prywatnej przedsiębiorczości jest najlepszym systemem dla Polski. Ponad połowa Polaków (56 proc.) jest zadowolona z funkcjonowania gospodarki rynkowej w kraju, po raz pierwszy od 2000 r., kiedy CBOS o to pyta. Tylko, że w Polsce mamy coraz mniej wolnego rynku a coraz większy interwencjonizm i redystrybucję.

W ciągu ostatnich pięciu lat znacząco wzrósł odsetek badanych pozytywnie oceniających funkcjonowanie gospodarki rynkowej w kraju (o 19 pkt proc.), a zmalał – postrzegających ją negatywnie (o 31 pkt). Zarejestrowany w tym roku odsetek zadowolonych jest najwyższy spośród dotąd notowanych i po raz pierwszy od 2000 r., od kiedy pytamy o tę kwestię, ponad połowa Polaków formułuje przychylne opinie na ten temat – napisano w komunikacie.

Jak podaje CBOS, częściej zadowolenie z funkcjonowania gospodarki rynkowej deklarują badani znajdujący się w lepszym położeniu materialnym – z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita, zadowoleni ze swoich warunków materialnych oraz mieszkańcy większych miejscowości – w szczególności zaś mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast.

Najsilniej jednak na zadowolenie z funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce wpływa postrzeganie sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Im lepsze oceny kondycji gospodarki, tym większe zadowolenie z funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce – napisano w komunikacie.

Istotne znaczenie w tym kontekście mają również poglądy polityczne oraz ocena kierunku zmian dokonujących się w kraju. Relatywnie najbardziej zadowoleni z funkcjonowania gospodarki rynkowej są badani o prawicowych poglądach politycznych, a w potencjalnych elektoratach partyjnych – wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – dodano.

CBOS dodaje, że zdecydowanie lepiej funkcjonowanie gospodarki rynkowej oceniają badani zadowoleni z kierunku zmian dokonujących się w naszym kraju. Niestety ci sami ludzie zapewne nie widzą, że przedsiębiorcy w naszym kraju mają coraz ciężej, a państwo idzie w przeciwnym kierunku niż gospodarka rynkowa, bo w stronę redystrybucji i interwencjonizmu.

Uzasadniając swoją opinię zadowoleni z gospodarki rynkowej respondenci najczęściej doceniają w niej wolność gospodarczą (19 proc. zadowolonych) – swobodę zakładania firm i wymiany handlowej, rozwijania przedsiębiorczości oraz generalnie wolny rynek.

Niemała część ankietowanych miała trudności ze sprecyzowaniem, dlaczego jest zadowolona z funkcjonowania gospodarki rynkowej w naszym kraju (14 proc.) – dodano.

Według badania większość ankietowanych (61 proc.) uważa, że gospodarka oparta na prywatnej przedsiębiorczości jest najlepszym systemem dla naszego kraju, natomiast co piąty (21 proc.) jest przeciwnego zdania.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 maja 2019 roku na liczącej 1079 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski

Źródło: PAP/nczas.com

Reklama / Advertisement