Dramat Majchrowskiego! Dofinansowanie edukacji seksualnej w szkołach niezgodne z prawem

edukacja seksualna. Lodz. PAP
edukacja seksualna. Lodz. PAP

Uchwała krakowskiej rady miasta dotycząca programu dofinansowań dla organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć edukacji seksualnej w szkołach jest niezgodna z prawem – tak orzekł wojewoda małopolski.

Chodzi o uchwałę Rady Miasta Krakowa z 12 czerwca tego roku, w myśl której prezydent Grodu Kraka, Jacek Majchrowski, miał stworzyć program grantowy dla organizacji pozarządowych. Grant miał dotyczyć prowadzenia w szkołach działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie „profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV”.

Wojewoda małopolski uznał jednak uchwałę za niezgodną z ustawą o samorządzie gminnym. Uchwała kierunkowa może bowiem wskazywać kierunki działania prezydenta, a nie konkretne formy i instrukcje. – Ponadto rada miasta nie ma kompetencji do wypowiadania się w zakresie szkolnych programów wychowawczych czy organizacji zajęć edukacyjnych – stwierdziła rzecznik prasowy wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

Co więcej, wskazano, że zgodnie z prawem oświatowym za organizację zajęć edukacyjnych w szkole odpowiada dyrektor, a rada rodziców i rada pedagogiczna muszą zaakceptować programy wychowawczo-profilaktyczne.

Wojewoda małopolski stwierdził, że rada gminy nie posiada kompetencji do wypowiadania się w tym zakresie. Uznał więc działanie krakowskiego magistratu za wkraczające w sferę kompetencji organów szkół samorządowych – w tym przede wszystkim rodziców, pełnoletnich uczniów, rad pedagogicznych i dyrektorów szkół – a przez to nieuprawnione.

Źródło: dziennikpolski24.pl