Paranoja! W lokalu zameldowało się 5 lokatorów bez wiedzy i zgody właściciela, a on nie może poznać ich danych. Bo RODO

Wrocław. Foto: Pixabay.com
Wrocław. Foto: Pixabay.com

Niecodziennego odkrycia dokonał współwłaściciel mieszkania na wrocławskim osiedlu Gaj. Otóż wynajmował on lokal parze Ukraińców. Jak się jednak okazało, bez jego wiedzy i zgody w mieszkaniu zameldowało się również 5 innych obywateli Ukrainy. To jednak nie koniec problemów.

Współwłaściciel nie może poznać danych osób, które bezprawnie wprowadziły się do jego mieszkania. Wszystko ze względu na RODO – urzędnicy nie chcą udzielić tych informacji.

Mieszkanie było wynajęte na rok parze z Ukrainy. Współwłaściciel dowiedział się o dodatkowych osobach, gdy udał się do urzędu miasta, aby się wymeldować. Wówczas urzędnicy przyznali, że w lokalu zameldowany jest jeszcze ktoś, ale nie chcieli powiedzieć kto. Nieoficjalnie jednak współwłaściciel dowiedział się, że nie jest to osoba, której wynajął mieszkanie.

– Nie możemy złożyć żadnego zawiadomienia na policję, bo nie mamy żadnych danych – powiedziała Gazecie Wrocławskiej żona jednego ze współwłaścicieli. A jak to wygląda od strony prawa?

– Jeżeli z treści umowy najmu wynika, że właściciel lokalu zamieścił uwagi odnośnie braku zgody na zameldowanie lub zamieszkiwanie innych osób oprócz najemcy, a takie osoby wnoszą o zameldowanie (tj. nie są w stanie przedłożyć właściwej umowy najmu), to zameldowanie może nastąpić tylko w formie decyzji, kiedy w postępowaniu administracyjnym zostanie udowodniony fakt zamieszkiwania tych osób pod określonym adresem – wyjaśnia Wojciech Koerber z urzędu miasta we Wrocławiu.

Zdaniem urzędnika, w umowie nie było klauzuli zabraniającej podnajmu, a ktoś potwierdził na formularzu meldunkowym fakt zamieszkania dodatkowych osób. Współwłaściciele zaś twierdzą, że taki zakaz znajdował się w kontrakcie, przez co sytuacja ta jest wyjątkowo kuriozalna.

Na razie współwłaściciele czekają na ujawnienie danych osobowych osób, które zameldowały się bez umowy w mieszkaniu. Może to potrwać nawet 30 dni. Dopiero wówczas będą mogli wystąpić z wnioskiem o wymeldowanie lokatorów.

Źródło: Gazeta Wrocławska

Reklama / Advertisement