Wbrew twierdzeniom rządu PiS muzułmańscy imigranci z Azji Centralnej napływają do Polski. Tak pokazują dane Eurostatu

Dane Eurostatu pokazują, że imigranci z krajów Azji Centralnej trafiali w latach 2015-2017 do Polski. Przeczy to twierdzeniom rządu PiS.

Tylko w 2017 roku do Polski przybyło 3570 osób z Uzbekistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu, Kirgistanu i Turkmenistanu. We wszystkich wymienionych krajach religią dominującą jest islam.

Szczegółowe dane wyglądają następująco:

Kazachstan 70,4% wyznawców islamu. Do Polski przybyło:
2015: 1 518 osób
2016: 1 460
2017: 1 934

Uzbekistan 95,2% wyznawców islamu. Do Polski przybyło:
2015: 1 127 osób
2016: 1 303
2017: 950

Tadżykistan 96,7% wyznawców islamu. Do Polski przybyło:
2015: 181 osób
2016: 245
2017: 366

Kirgistan 88% wyznawców islamu. Do Polski przybyło:
2015: 86 osób
2016: 161
2017: 249

Turkmenistan 89% wyznawców islamu. Do Polski przybyło:
2015: 67 osób
2016: 72
2017: 71

Kraje Azji Centralnej należały do ZSRR. Po uzyskaniu niepodległości w krajach takich jak Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan czy Turkmenistan pojawiły się ekstremistyczne ruchy islamski. Nie bez powodu tak wielu bojowników walczących w Syrii czy Iraku wywodziło się z tych rejonów.

Oczywiście z danych nie wynika w jaki sposób i czy w ogóle dokonywano sprawdzenia i selekcji osób, które zostały wpuszczone do Polski. Pozostaje mieć nadzieję, że są to przedstawiciele innych religii, a nie muzułmanie, czy osoby sprzyjające dżihadystom.

Źródło: appsso.eurostat.ec.europa.eu