Skutki porozumienia Watykanu z chińskimi komunistami. Księża przymusowo kierowani na „patriotyczne szkolenia”

Papież Franciszek. Foto: PAP/EPA
Papież Franciszek. Foto: PAP/EPA

Księża z diecezji Mindong w południowo-wschodnich Chinach zostali zmuszeni przez władze w Pekinie do odbycia specjalnego, „patriotycznego przeszkolenia”. Dotyczyło to tych katolickich kapłanów, którzy do niedawna byli wierni niezależnemu „Kościołowi podziemnemu”. Podczas kursu uczono ich o potrzebie „sinizacji” Kościoła katolickiego.

„Patriotyczne przeszkolenie” księży wywołało wiele wątpliwości i krytyki ze strony chińskich środowisk katolickich, nieuznawanych przez rząd.

Po podpisaniu porozumienia Pekinu oraz Stolicy Apostolskiej księża wierni Stolicy Apostolskiej zostali włączeni w struktury kontrolowanego przez komunistów Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, które zamiast sprawami wiary zajmuje się pilnowaniem zgodności nauczania z linią KPCh.

Diecezja Mindong to model nowego funkcjonowania Kościoła po podpisaniu układu watykańsko-chińskiego z września ub. r. Dotychczasowy biskup diecezji Guo Xijin, nieuznawany przez władze, musiał ustąpić i ordynariuszem został „patriotyczny” bp Zhan Silu, wcześniej przez Stolicę Apostolską nawet ekskomunikowany.

Bp Guo miał tu być biskupem pomocniczym, ale nie uzyskał akceptacji rządowej, ponieważ odmówił wstąpienia w szeregi „Kościoła patriotycznego”.

Szkolenia dla księży „podziemnych”, którzy wstąpili do „patriotów” prowadzono w Pekinie. Prelegentami byli pracownicy Centralnego Instytutu Socjalizmu i Frontu Zjednoczonego (odpowiednik naszgeo dawnego Frontu Jedności Narodu, do którego wchodziło PZPR, ZSL i SD) oraz naukowcy z Uniwersytetu Pekińskiego, Uniwersytetu Obrony Narodowej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Centralnego Instytutu Socjalizmu.

Księży wprowadzano w podstawy socjalizmu i zasad tzw. „sinizacji” Kościoła. Kursy „formacyjne” były mocno upolitycznione i wszystko wskazuje na to, że władze komunistyczne chcą wykorzystywać Kościół instrumentalnie, wpisując go w budowę chińskiego scojalizmu.

Na zakończenie „patriotyczny” biskup Mindongu i dyrektor Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich prowincji Fujian, bp Zhan Silu wyraził „szczerą nadzieję”, że księża zawiozą do swych parafii „owoce tych szkoleń, dzieląc się nimi z wiernymi i rozsiewając je, aby parafie mogły rozwijać się w sposób zdrowy i ciągły”.

Źródło: PCh24/ KAI