Kalendarium na dziś. Nie uwierzysz co wydarzyło się 563 lata temu…

Wojna polsko-bolszewicka. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP
Wojna polsko-bolszewicka. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP

Dziś sobota 24 sierpnia. Co wydarzyło się na świecie dokładnie 563 lata temu? 100 lat temu? Poniżej najważniejsze wypadające dziś rocznice z historii naszego kraju i świata.

563 lata temu w Moguncji zakończono druk pierwszej edycji Biblii Gutenberga, była to pierwsza książka wydrukowana za pomocą ruchomych czcionek drukarskich.

100 lat temu zakończyło się I Powstanie Śląskie.

74 lata temu ukazały się dekrety o utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej w polskie państwowe szkoły akademickie.

70 lat temu wszedł w życie Traktat Północnoatlantycki, podpisany 4 kwietnia 1949 r.; na jego podstawie powstała Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

53 lata temu w Anglii zmarł Tadeusz Bór-Komorowski, generał WP, Komendant Główny Armii Krajowej (1943-1944); wydał rozkaz rozpoczęcia w Warszawie 1 sierpnia 1944 r. powstania przeciwko Niemcom; 30 września 1944 r. mianowany przez prezydenta RP Władysława Raczkiewicza Naczelnym Wodzem; premier rządu RP na uchodźstwie (1947-1949).

39 lat temu odbyło się spotkanie Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z przybyłymi do Stoczni Gdańskiej sygnatariuszami apelu intelektualistów. Przy MKS powstała komisja ekspertów, w skład której weszli: Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Tadeusz Kowalik, Andrzej Wielowieyski, Jadwiga Staniszkis, Waldemar Kuczyński, Bohdan Cywiński.

30 lat temu Sejm powołał na stanowisko prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego niekomunistycznego premiera w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej.

28 lat temu Michaił Gorbaczow ustąpił ze stanowiska sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego.

Co wydarzy się dziś? Może właśnie w tym momencie ktoś dokonuje przełomowego odkrycia, ktoś inny wpadł na genialny lub straszliwy pomysł. Historia dzieje się na naszych oczach.

Źródło: PAP