Sensacja archeologiczna w Gnieźnie! Odkopano siedzibę pierwszych polskich władców

Gniezno Fot. Twitter

Fragment jednej z najwcześniejszych budowli kamiennych w Polsce odkryto na Górze Lecha w Gnieźnie podczas wykopalisk w ramach „Ekspedycji Palatium. Gniezno 2019”. Niewykluczone, że znalezisko datowane na X/XI w. to część siedziby pierwszych polskich władców.

W trakcie badań odsłonięto m.in. fragment narożnika budowli przedromańskiej; niewykluczone, że jest to część palatium – rezydencjonalno-sakralnej siedziby pierwszych polskich władców. Jest to obiekt unikatowy, o dużej wartości badawczej i historycznej – poinformowało kierownictwo wykopalisk.

Może być to pozostałość aneksu lub kaplicy stanowiącej część najwcześniejszego gnieźnieńskiego palatium. Być może jest to narożnik wolno stojącego kościoła – tego samego, w którym, jak mówią źródła pisane – złożono relikwie Pięciu Braci Męczenników – mówił prof. Janiak.

Wiele wskazuje na to, że jest to element przedromańskiego zespołu bramy, prowadzącej do wnętrza członu książęcego grodu, gdzie znajdowała się siedziba władcy. Kamienna brama to unikat w Polsce. Relikty takich fortyfikacji znane są jedynie z Wawelu.

Podczas prac odnaleziono też m.in. rumosz – wysypisko kamieni i zaprawy z okresu wczesnego średniowiecza, pochodzących z rozbiórki przedromańskiej budowli kamiennej oraz fragment muru ceglanego wzniesionego w XVI w. z polecenia arcybiskupa Jana Łaskiego, który okalał niegdysiejszy cmentarz przy kościele św. Jerzego.

W ostatnich dniach w Gnieźnie odbyło się seminarium naukowe poświęcone znaczeniu odkryć na Górze Lecha. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu specjalistów z całego kraju.

Źródło: PAP