Sukces w walce z LGBT! Profesor Aleksander Nalaskowski został „odwieszony”

UMK umorzyło postępowanie wobec prof. Nalaskowskiego/Prof. Aleksander Nalaskowski/fot. YouTube/Radio Maryja
Prof. Aleksander Nalaskowski/fot. YouTube/Radio Maryja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przywrócił profesora Aleksandra Nalaskowskiego w prawach pracownika naukowego. Wykładowca został uprzednio zawieszony za swój felieton, w którym skrytykował ideologię LGBT. Swój udział w tym sukcesie ma dział prawny Stowarzyszenia Roty Niepodległości, którego prezesem jest Robert Bąkiewicz.

Profesor Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu napiętnował ostatnio dwóch pracowników naukowych uczelni – profesora Jacka Bartyzela i profesora Aleksandra Nalaskowskiego, który został nawet zawieszony w dyscyplinarnie.

Swoją dezaprobatę w tej sprawie wyrazili członkowie Rot Niepodległości. Zaapelowali oni o cofnięcie decyzji o zawieszeniu oraz naprawienie szkód wyrządzonych prof. Nalaskowskiemu. Opublikowali nawet petycję adresowaną do rektora toruńskiego uniwersytetu.

Dziś Roty podały do wiadomości, że ich dział prawny uczestniczy w działaniach mających na celu przywrócenie prof. Nalaskowskiego w prawach nauczyciela akademickiego. Następnie na stronie uczelni pojawiło się oświadczenie następującej treści: „Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn spotkał się w środę 18 września 2019 roku z prof. dr. hab. Aleksandrem Nalaskowskim. Rozmowa koncentrowała się na kwestiach dotyczących dobra Uniwersytetu i jego pracowników. Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski wyraził poparcie dla odwołania, złożonego przez swojego pełnomocnika, od decyzji z dnia 11 września 2019 roku o zawieszeniu w obowiązkach nauczyciela akademickiego na trzy miesiące. Rektor podjął decyzję o uwzględnieniu odwołania, jednocześnie polecając prof. Nalaskowskiemu większą roztropność w formułowaniu swoich tekstów publicystycznych. Postępowanie wyjaśniające w sprawie będzie kontynuowane”.

Cofnięcie zawieszenia prof. Nalaskowskiego to ogromny sukces w walce z ideologią LGBT. Jej przedstawiciele nie mogą być już pewni, że każda ich skarga zostanie uwzględniona.

Źródło: medianarodowe.com