Sensacyjna teoria amerykańskich naukowców. Słynna Planeta X może być… czarną dziurą

Czarna dziura ilustracja fot. Pixabay
Czarna dziura ilustracja fot. Pixabay

Amerykańscy naukowcy, Jakub Scholtz i James Unwin, opublikowali 24 września wyniki badań, które sugerują, że tajemniczy i wciąż nieodkryty obiekt znany jako Planeta X lub Planeta 9 może być tak zwaną pierwotną czarną dziurą.

Pierwotne czarne dziury (PBH) to bardzo stare i stosunkowo małe czarne dziury, które pojawiły się wkrótce po Wielkim Wybuchu.

Uważa się, że powstały one w wyniku fluktuacji gęstości w bardzo wczesnym Wszechświecie. Ponieważ PBH nie powstały w wyniku kolapsu grawitacyjnego, ich masa minimalna może być znacznie mniejsza od minimalnej masy zwykłych czarnych dziur i wynosić znacznie mniej niż masa Słońca.

Astronomowie Jakub Scholtz z Durham University i James Unwin z University of Illinois w Chicago opierają się na zaobserwowanych anomaliach grawitacyjnych wpływających na kształt orbit ciał transneptunowych (TNO), a także nadmiernej ilości wykrytych przypadków tzw. mikrosoczewkowania wykrytych podczas trwających 5 lat badań Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE). Co ważne, oba zdarzenia są spowodowane obiektami o masach szacowanych między 0,5 a 20 mas Ziemi.

Zakłada się, że anomalie orbit TNO są powodowane przez masywny obiekt będący źródłem oddziaływań grawitacyjnych w zewnętrznym Układzie Słonecznym.

Dominujące obecnie teorie zakładają, że źródłem tym może być tzw. samotna planeta, która została przechwycona przez grawitację Słońca. Scholtz i Unwin w swojej pracy wykazali, że prawdopodobieństwo przechwycenia PBH jest podobne.

Ponieważ potwierdzenie za pomocą bezpośrednich obserwacji jest niemożliwe amerykańscy naukowcy postulują poszukiwanie sygnałów anihilacji z mikrohalo ciemnej materii jakie rozciąga się wokół PBH. Według nich należy poszukiwać ruchomych źródeł promieniowania rentgenowskiego lub gamma albo wysokoeneregtycznych form promieniowania kosmicznego.

Źródło: „What if Planet 9 is a Primordial Black Hole?” Jakub Scholtz and James Unwin