Rozdawnictwo pieniędzy przez PiS nie pomogło. Rodzi się coraz mniej dzieci i przybywa osób skrajnie ubogich

fot. nczas

Program 500 plus poniósł porażkę. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie drastycznie się zwiększył.

Dane potwierdzające przedstawiło samo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawozdaniu oceniającym efekty programu Rodzina 500 plus.

Jak podaje MRPiPS w sprawozdaniu, w 2018 roku średnia miesięczna liczba rodzin uprawnionych do świadczenia 500 plus wynosiła prawie 2,4 mln, w tym na pierwsze dziecko – blisko 1,3 mln. Wśród pobierających świadczenia na pierwsze dziecko było 537,8 tys. rodzin jedynaków.

Średnia liczba dzieci uprawnionych do świadczeń w ramach programu wynosiła 3,6 mln. Udział dzieci otrzymujących świadczenia w ogólnej liczbie dzieci do 18. roku życia wyniósł 52 proc.

W sprawozdaniu czytamy, że realizacja programu Rodzina 500 plus w 2018 roku kosztowała budżet prawie 22,8 mld zł państwa. Nastąpiło jednak „wyczerpanie się efektu programu na poziom wydatków gospodarstw domowych” i wyhamowanie spadku ubóstwa w Polsce.

Potwierdzają to dane GUS, który w raporcie wskazuje, że rośnie odsetek Polaków żyjących w ubóstwie. Wyróżniono trzy jego granice: skrajne, relatywne oraz ubóstwo ustawowe. We wszystkich odnotowano po raz pierwszy od lat wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 5,4 proc., czyli więcej o 1,1 punktu procentowego niż w 2017 roku.

Raport odnotował też spadek w 2018 roku liczby urodzeń o 13,8 tys., do poziomu 360,8 tys. To przepaść w porównaniu z poziomem 413 tys. urodzeń w 2010 roku, 550 tys. w 1990 roku, czy 700 tys. w 1980 roku.

Źródło: tvn24bis.pl