Takie są skutki propagandy! W Warszawie już ponad połowa licealistów nie chodzi na religię

Klasa. Foto: Pixabay
Klasa. Foto: Pixabay

W Warszawie coraz mniej uczniów chodzi na lekcje religii. Problem ten jest najbardziej widoczny w liceach, aczkolwiek trend zaczyna przebijać się już nawet w szkołach podstawowych.

Warszawskie Biuro Edukacji podało statystyki dotyczące lekcji religii. Urząd Miasta rozesłał do szkół ankiety, które następnie wypełnili nauczyciele. To właśnie one posłużyły jako podstawa badania.

Wyniki ankiet przesłało 249 szkół podstawowych oraz 178 liceów, techników i szkół branżowych.

Z badania wynika, że w warszawskich szkołach podstawowych chodzi na religię 78 proc. uczniów. W szkołach średnich jest znacznie gorzej, tam na lekcje tego przedmiotu uczęszcza jedynie 45 proc. Najgorzej jest w technikach – 40,9 proc.

Co ciekawe, uczniowie, którzy nie chodzą na religię, nie uczęszczają najczęściej również na etykę. Ten przedmiot wybrało zaledwie 5,5 proc. licealistów. W przypadku innych rodzajów szkół średnich jest jeszcze gorzej.

Jak wiadomo, natura nie znosi próżni. Być może już niebawem lekcje religii zostaną zastąpione przez zajęcia z edukacji seksualnej. W końcu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wprowadził kartę LGBT.