Program Konfederacji: bon oświatowy i kulturalny

Bon oświatowy i kulturalny. Foto:
Bon oświatowy i kulturalny. Foto: "Polska dla Ciebie" - program Konfederacji

Ostatnie lata pokazały ile chaosu może wprowadzić nieprzemyślana reforma edukacji. Zresztą system oświaty modyfikowany był po raz kolejny. Konfederacja ma swój pomysł na polską szkołę. Ponadto ugrupowanie to proponuje zupełnie nowe rozwiązanie dla kultury.

Autorzy programu Konfederacji piszą: „Kolejne reformy, ciągłe zmiany podstaw programowych, przerośnięta biurokracja, marnotrawione środki, niska jakość kształcenia i kiepskie pensje nauczycieli. Skostniała struktura, nieefektywne systemy kształcenia, zabijanie kreatywności i umiejętności samodzielnego myślenia wśród uczniów, promowanie przeciętności i wtłaczanie w utarte, narzucone schematy. Tak wyglądają realia większości polskich szkół, a kolejne próby reform to nic innego, jak tylko administracyjne przesunięcia w ramach tego samego systemu, zależne od pomysłów kolejnych rządów”.

Podstawowym problemem polskiej edukacji jest sposób jej finansowania. Obecnie to władze samorządowe odpowiadają za finansowanie szkół, jednakże jak to wygląda w praktyce wiedzą wszyscy rodzice. To właśnie oni powinni decydować do której szkoły mają trafić ich pieniądze, a tym samym mieć realny wpływ na program nauczania.

Jakie rozwiązania ma w tym zakresie Konfederacja?

W programie tej partii można przeczytać: „Jako Konfederacja dokonamy tego emitując bon edukacyjny, umożliwiający każdemu rodzicowi opłacenie nauki jego dziecka. To zaowocuje wzrostem zróżnicowania i konkurencji szkół. Dzięki wprowadzeniu bonu pieniądze trafią do tych szkół, które kształcą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i tym samym przyciągają uczniów. Bony spowodują powstanie zdrowej konkurencji na rynku usług edukacyjnych, dzięki czemu wzrośnie jakość kształcenia, a szkoły szybciej dostosują się do rzeczywistości, gdyż te, które pozostaną skostniałymi skansenami, nie będą wybierane”.

To rodzice powinni decydować o wychowaniu i edukacji dzieci. Wprowadzimy bon edukacyjny – by rodzice mogli swobodnie wybrać szkołę dla dziecka. Niech uczniowie idą do szkoły za wolą rodziców, niech pieniądze idą za uczniami! – zapowiadał w czasie konwencji Konrad Berkowicz.

Podobne zmiany czekałyby również polską kulturę. Tutaj rozwiązaniem jest bon kulturalny.

Konfederacja proponuje: „Kulturę narodową, naukę i sztukę uwolnimy od ideologizacji narzucanej za publiczne pieniądze. Chcemy, aby to ludzie decydowali, co warto oglądać, co czytać, czego słuchać. Zamiast indoktrynacji i promowania szkodliwych ideologii na koszt podatnika, zaproponujemy bon kulturalny na zakup biletu do dowolnej wybranej galerii, muzeum, filharmonii czy teatru, wspierając w ten sposób rozwój i dopasowanie oferty kulturalnej do zainteresowań obywateli”.

Wprowadzimy bon kulturalny, aby Polacy decydowali o tym, z jakich dóbr kultury chcą korzystać i jakie przedsięwzięcia kulturalne mają być finansowane z ich podatków – wyjaśnił Berkowicz.

Źródło: „Polska dla Ciebie” – program Konfederacji