Coraz więcej Polaków przenosi majątek poza granice kraju. Uciekają przed wysokimi podatkami

Fot. archiwum nczas

Polacy ulokowali zagranicą równowartość niemal 140 mld złotych. Obywatele uciekają z majątkiem przed wysokimi podatkami albo ukrywają nielegalne dochody.

Z opublikowanego 11 października raportu CASE wynika, że wartość majątku jaki Polacy ulokowali zagranicą wynosiła w 2016 roku 32 miliardy Euro (około 140 mld złotych), co stanowiło 7,2% PKB Polski.

Według autorów raportu główne powody lokowania majątku poza krajem to chęć uniknięcia płacenia podatków i chęć ukrycia nielegalnych dochodów.

Eksodus nie dziwi bo w grę wchodzą niemałe pieniądze. Eksperci szacują, że tylko w roku 2016 wartość podatków wyniosłaby aż 5,8 mld złotych.

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych przygotowało raport na zlecenie Komisji Europejskiej. Analizowano wszystkie kraje należący do Unii Europejskiej.

Uwzględniając wartość majątku w ujęciu nominalnym największe kwoty ulokowali poza granicami swojego kraju Niemcy. Była to suma 331 mld Euro. Na drugim miejscu są Francuzi z 277 mld Euro, a trzeci Brytyjczycy z 218 mld Euro. Polska uplasowała się na 12 miejscu w zestawieniu.

Wartość majątku obywateli UE ulokowana poza granicami kraju rezydencji podatkowej (jako % w PKB kraju) fot. CASE
Wykres 2. Wartość majątku obywateli UE ulokowana poza granicami kraju rezydencji podatkowej (w mld Euro) fot. CASE

Biorąc pod uwagę wartość majątku wyrażoną udziałem procentowym w PKB sytuacja wygląda całkowicie inaczej. Na szczycie rankingu znajduje się Cypr gdzie połowa majątku jego obywateli jest ulokowana poza krajem. Na drugim miejscu jest Malta (48% PKB), a na trzecim Grecja (34% PKB). Polska z uplasowała się na 18 miejscu. Średnia dla wszystkich krajów wyniosła 9,7 % PKB.

Wartość majątku obywateli UE ulokowana poza granicami kraju rezydencji podatkowej (jako % w PKB kraju) fot. CASE
Wartość majątku obywateli UE ulokowana poza granicami kraju rezydencji podatkowej (jako % w PKB kraju) fot. CASE

Źródło: case-research.eu