Dziś 41. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. „To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski” [VIDEO]

Jan Paweł II. Foto: YouTube/Blog CATTOLICI
Jan Paweł II. Foto: YouTube/Blog CATTOLICI

Dokładnie 41 lat temu kard. Karol Karol Wojtyła został papieżem. Nowo wybrany biskup Rzymu przyjął imię Jan Paweł II i od razu zdobył sympatię tłumu zebranego na Placu Św. Piotra oraz milionów ludzi przede telewizorami na całym świecie. Dziś wiernym pozostało dziedzictwo papieża, który został świętym.

Kard. Karol Wojtyła został wybrany przez konklawe w 8. głosowaniu. W chwili elekcji pełnił on urząd arcybiskupa i metropolity Krakowa. Miał wówczas zaledwie 58 lat i był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch.

Co ciekawe, kandydaturę Wojtyły na urząd biskupa Rzymu zaproponował w rozmowie z kard. Stefanem Wyszyńskim kard. Franz König, arcybiskup Wiednia, prywatnie przyjaciel metropolity krakowskiego.

Inną ciekawostką związaną związaną z wyborem Wojtyły jest adnotacja w księdze metrykalnej w kościele parafialnym w Wadowicach. Ówczesny proboszcz Edward Zacher nazajutrz po ogłoszeniu decyzji konklawe pod wzmiankami o chrzcie, bierzmowaniu, święceniach, sakrze biskupiej, kreowaniu kardynałem dopisał następującą adnotację: Die 16 X 1978, in Summum Pontificem electus, et imposuit sibi nomen: Joannes Paulus PP (dnia 16 października 1978 r. wybrany Najwyższym Kapłanem, który przyjął imię Jan Paweł II).

Z kolei sekretarz Episkopatu Polski bp Bronisław Dąbrowski w Radiu Watykańskim tak scharakteryzował nową głowę Kościoła: – Żyje bardzo ubogo. Gdybyście widzieli, jak mieszka w Krakowie, gdzie jest wielki pałac, a on zajmuje mały pokoiczek, nic więcej… To człowiek pracy. Śpi mało, pracuje wiele (…) Mogę powiedzieć, że jest ludzki, że to człowiek święty, bardzo dobry, otwarty dla wszystkich.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 27 lat. Ojciec święty ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie. Zwołał dziewięć konsystorzy, mianował 232 kardynałów. Kanonizował również 478 świętych oraz beatyfikował 1318 błogosławionych. Jan Paweł II przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów. Przyjął ponad 1350 osobistości politycznych na audiencjach, a także spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.